ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

252 miljoen jaar geleden verdween bijna al het leven van de Aarde: nu weten we waardoor

Het begon allemaal met een flinke stijging van de concentratie CO2…
door Tsenne Kikke - maandag 2 november 2020 12:07

Het leven op aarde heeft een lange, maar ook uiterst turbulente geschiedenis. Meer dan eens stierven talloze soorten uit en kromp de reeds sterk ontwikkelde biodiversiteit opnieuw tot een minimum, waarbij de loop van de evolutie telkens veranderde. De grootste massa-extinctie ooit vond ongeveer 252 miljoen jaar geleden plaats. En nu krijgen we dankzij een nieuwe studie voor het eerst een uniek inkijkje in de belangrijkste gebeurtenissen die hebben geleid tot deze mega-catastrofe.

Vulkaanuitbarstingen

De grootste massa-extinctie aller tijden markeerde het einde van het Perm-tijdperk en luidde het begin van het Trias in. Talloze dieren werden onverhoeds van de planeet weggevaagd: ongeveer driekwart van al het landleven en zo’n 95 procent van het leven in de oceaan verdween binnen slechts enkele duizenden jaren. De weinige overlevenden werden geconfronteerd met een barre en onverbiddelijke wereld waar klimaatopwarming en oceaanverzuring aan de orde van de dag waren. En die omstandigheden hebben de overlevende dieren voor altijd veranderd.

Twee groepen

Twee hoofdgroepen van de zogenoemde tetrapoden overleefden die massa-extinctie. Dit waren de synapsiden en de Archosauria, inclusief de voorouders van zoogdieren en vogels. Nu hebben onderzoekers meer bewijs gevonden dat deze dieren toen al warmbloedige eigenschappen verwierven. Warmbloedige of endotherme dieren beschikken over bont, veren of haar als isolatie. En er wordt al lang vermoed dat zoogdieren aan het begin van het Trias over haar beschikten. Maar nu doet een nieuwe studie daar nog een schepje bovenop. De onderzoekers suggereren namelijk dat archosauriërs grofweg 250 miljoen jaar geleden namelijk ook al over heuse veren beschikten.

Het is een interessante ontdekking. Want het betekent dat de voorouders van zowel zoogdieren als vogels tegelijkertijd warmbloedig werden. En dat in een tijd dat het leven herstellende was van de grootste massale uitsterving ooit. De gelijktijdige verandering van de lichaamshouding en de vroege oorsprong van haar en veren suggereert bovendien een soort biologische wapenwedloop. In de ecologie vindt dit plaats wanneer roofdieren en prooien met elkaar moeten concurreren. Een voorbeeldje: de leeuw evolueert om sneller te rennen, maar de gnoe evolueert ook om sneller te rennen of te draaien om aan de leeuw te kunnen ontsnappen.

Trias

De onderzoekers hebben ook ontdekt dat zoiets soortgelijks dus plaatsvond in het Trias. “Alleen een klein aantal soorten wist de massa-extinctie te overleven,” legde onderzoeker Mike Benton uit. “Zij moesten vervolgens concurreren in een moeilijke wereld. Omdat een paar van de overlevenden op primitieve wijze al endotherm waren, moesten alle andere ook endotherm worden om te kunnen overleven in de nieuwe en snel veranderende wereld.”

Voordelen

Zoogdieren en vogels zijn tegenwoordig warmbloedig en dat wordt vaak gezien als de reden voor hun succes. Warmbloedigheid heeft namelijk een aantal belangrijke voordelen. Omdat warmbloedige dieren over het vermogen beschikken om hun eigen lichaamswarmte te produceren, kunnen ze in koudere omgevingen of in gebieden met enorme seizoenschommelingen leven. Ook vertonen ze intensieve ouderlijke zorg, voeden hun jongen op en leren ze complex, slim gedrag. Deze aanpassingen gaven vogels en zoogdieren een voorsprong op amfibieën en reptielen. “Het Trias was een opmerkelijke tijd in de geschiedenis van het leven op aarde,” zei Benton. “Je ziet tegenwoordig op het land overal vogels en zoogdieren terwijl amfibieën en reptielen zich vaak verborgen houden.”

De studie, gepubliceerd in het vakblad 'Gondwana Research', suggereert dus dat een biologische wapenwedloop uiteindelijk uitmondde in de opkomst van warmbloedigheid. Een interessante bevinding die ook meer onthult over waarom dieren überhaupt warmbloedig werden. Op het eerste gezicht lijken koudbloedige dieren het namelijk veel makkelijker te hebben. Omdat ze hun lichaamstemperatuur niet intern kunnen regelen, spenderen ze 30 keer minder energie dan warmbloedige dieren van dezelfde grootte. Terwijl zoogdieren en vogels constant hun calorieën moeten gebruiken om een hoge, stabiele lichaamstemperatuur te handhaven, kunnen reptielen en amfibieën gewoon lekker in het zonnetje gaan liggen. Waarom dieren dan toch warmbloedig werden? Mogelijk dat ziekteverwekkers een vinger in de pap hadden…

Een hypothese luidt dat zo'n zestig miljoen jaar geleden voor het eerst koorts bij dieren verscheen als reactie op infecties. En dat had een goede reden. Hogere lichaamstemperaturen optimaliseerden hun immuunsysteem. In die tijd waren bijna alle diersoorten koudbloedig. En om hun lichaam op te warmen, moesten ze voor lange perioden in warme delen van hun leefgebied vertoeven.

In deze context heeft warmbloedigheid een aantal voordelen ten opzichte van koudbloedige dieren. Omdat warmbloedige dieren een hogere temperatuur hebben – en daarmee snel een koortsreactie kunnen oproepen – worden zij niet beperkt door de veranderlijke temperaturen in hun omgeving. Koudbloedige dieren zijn namelijk afhankelijk van externe warmtebronnen – zoals de zon – om hun lichaam op te warmen. Ze zijn daarbij onderhevig aan schommelingen in hun omgeving bij het zoeken naar het ideale klimaat om koorts te initiëren. Ziekteverwekkers zouden dus een reden kunnen zijn waarom de eerste warmbloedige dieren ontstonden. Het zou dan ook een reden kunnen zijn waarom Adam en Eva hun intrede op Aarde geduldig moesten afwachten. :-)

Wat die grootste massa-extinctie aller tijden betreft...

Tot nu toe werden altijd gigantische vulkaanuitbarstingen in het huidige Siberië als schuldige aangewezen. Grote hoeveelheden methaan zouden uit de zeebodem de atmosfeer in zijn gepompt en voor onleefbare situaties hebben gezorgd. De exacte oorzaak en volgorde van de gebeurtenissen die tot de massale uitsterving hebben geleid, bleven echter zeer controversieel.

Schelpen

Een team van onderzoekers heeft daar nu voor het eerst verandering in gebracht. In een nieuwe studie zijn ze in staat geweest om de hele cascade van gebeurtenissen nauwgezet te reconstrueren. Hiervoor gebruikten ze de schelpen van gefossiliseerde armpotigen. “Dit zijn mosselachtige diertjes die al meer dan 500 miljoen jaar op aarde voorkomen,” legde onderzoeker Hana Jurikova uit. “We hebben voor onze analyses goed bewaard gebleven fossiele armpotigen gevonden in de Nieuw-Zeelandse Alpen gebruikt. Deze schelpen zijn 252 miljoen jaar geleden afgezet op de bodem van ondiepe gedeeltes van de Tethysoceaan en hebben de omgevingscondities kort voor, en aan het begin van, de massa-extinctie goed vastgelegd.”

Borium

De onderzoekers concentreerden zich met name op verschillende isotopen van het element borium in de kalkhoudende schelpen. Hierdoor slaagde het team erin om de veranderingen van de pH-waarden in de 252 miljoen jaar oude oceaan te bepalen. Omdat de pH-waarde van zeewater nauw verbonden is met de CO2-concentratie in de atmosfeer, konden de onderzoekers tevens de veranderingen in de atmosferische CO2 aan het begin van de massa-extinctie in kaart brengen. Vervolgens gebruikten ze een innovatief model om de impact van CO2 op het milieu te bestuderen.

Tijdlijn

De bevindingen tonen aan dat vulkaanuitbarstingen vanuit de toen nog actieve vulkanische vlakte, die de Siberische Trappen wordt genoemd, enorme hoeveelheden CO2 naar de atmosfeer transporteerde. Deze grote CO2-uitstoot duurde enkele millennia en leidde tot een sterk broeikaseffect, met extreme opwarming en verzuring van de oceaan tot gevolg. Dramatische veranderingen in chemische verwering op het land veranderden de productiviteit en de kringloop van voedingsstoffen in de oceaan, waardoor uiteindelijk al de zuurstof uit de zeeën verdween. En dit werd tal van dier- en plantensoorten fataal. “We hebben te maken met een trapsgewijze tragedie waarbij de stijging van CO2 in de atmosfeer een reeks gebeurtenissen in gang zette die vervolgens bijna al het leven in de zeeën uitroeide,” aldus Jurikova. “Deze domino-achtige ineenstorting van onderling verbonden cycli en processen leidde uiteindelijk tot de waargenomen immense massa-extinctie op de grens tussen het Perm en het Trias.”

Toekomst

Het onderzoek trekt ook sombere lessen voor onze toekomst. Want ook op dit moment zijn de CO2-concentraties in onze atmosfeer bijzonder hoog en verzuurt de oceaan in rap tempo. “De uitstoot van de vulkaanuitbarstingen uit die tijd is niet direct vergelijkbaar met antropogene koolstofemissies,” zei Jurikva. “En in feite zijn alle moderne fossiele brandstofreserves niet in staat om gedurende honderden jaren evenveel CO2 in de atmosfeer te pompen als 252 miljoen jaar geleden. Het is echter wel verbazingwekkend dat de CO2-uitstoot van de mensheid momenteel veertien keer hoger is dan de jaarlijkste uitstoot op het moment van de grootste biologische catastrofe in de geschiedenis van de aarde.”

Hoewel de meteoriet-inslag van 66 miljoen jaar geleden die tevens het einde van het dino-tijdperk markeerde tot nu toe als bekendste massa-extinctie werd gezien, krijgen we nu dankzij de nieuwe studie ook meer inzicht in eerdere noodlottige en wereldwijde catastrofes. En zo lossen onderzoekers steeds meer mysteries uit de geschiedenis van de aarde op.

Bron: www.scientias.nl

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Winkeluitbater: "Kan ik u helpen."...
Bezoeker: "Nee, dank u! Ik kijk gewoonweg eventjes rond..."
Kortom: Véél te veel bezoekers, die Spiritualia niet ondersteunen...

Stoppen we ermee op 31/12/2020 ???

Of, voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren, opdat we tóch online blijven?

Dit kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

Of...: klik hier. Alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht