ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over de oorsprong van het Leven op Aarde

Wetenschappers blijven alsmaar zoeken naar de oorsprong van het leven op Aarde.
door Tsenne Kikke - zondag 16 februari 2020 19:02

Waaruit ontstaat leven?...

Volgens diverse scheppingsverhalen is het leven geschapen door een hogere macht. Charles Darwin beantwoordde die vraag niet, maar verdiepte zich eerder in de verdere evolutie van het leven, waarbij het ingrijpen van een godheid of andere metafysische verschijnselen in de natuurlijke selectie geen rol spelen.

Vanwege het ontbreken van een antwoord kunnen we zeggen dat het Leven zich automatisch schept, met de nadruk op het woordje 'automatisch'.  Maar dat scheppen is wél gebonden aan diverse wetten, waarvan oorzaak en gevolg er slechts één van is. En, daar waar het Leven zichzelf automatisch ontrolt, waarbij levensvormen kunnen evolueren, zich aanpassen, zich voortplanten, en zo meer, zorgen Aarde, Maan, Zon en Planeten voor het onderhoud van dat Leven.

Alles wat leeft, is uit stof gemaakt, en dient dus - eenmaal 'geleefd', en hopelijk aan de belangen van Moeder Natuur te hebben voldaan - als voeding voor al het andere levende, en moet als dusdanig tot datzelfde stof wederkeren. Anders gezegd: nooit gaat er iets verloren in het proces van transformatie, of: omzetting van materie. Jij, ik, en al de 7 1/2 miljard anderen leven dus niet voor niets.

Van mij mag je er gerust op los fantaseren over dingen zoals wedergeboorte, reïncarnatie, een bestaan aan gene zijde, eeuwige jachtvelden, een leven na dit leven, een verblijf in de Hemelen, in een Paradijs, Vagevuur of Hel, in wat dan ook. Je mag er zelfs 72 maagden bij fantaseren, rijstpap eten met gouden lepeltjes, enzovoorts. Aan de eigenlijke waarheid valt niet te tornen. Feit is: weinige mensen willen die waarheid kennen. Het zij zo.

Bovendien is het niet omdat je in een welvaartstaat geboren bent en niet in het Amazonegebied, in het Zwarte Afrika, of tussen de Berbers in de woestijn, dat je over bijzondere privileges beschikt. Toegegeven: velen denken van wel, en de oorzaak hiervan zijn literatuur, het internet, films, godsdiensten, en zo meer, die zowel de slaap evenals de droomwereld aanspreken, ondersteunen én bevorderen.

Daarmee bedoel ik dat het bijgelovige menstype uit de vorige eeuwen ietwat 'geloviger' is geworden, alhoewel er tussen geloof en bijgeloof geen wezenlijke verschillen bestaan, buiten structuur, de steun van de meerderheid, enzoverder. Nooit genoeg kan ik elke lezer aanraden om aan Ware Zelfkennis te gaan doen, zijnde: het Kennen van het Innerlijke Zelf. Het maakt het leven ietwat verdraaglijker en ietwat begrijpelijker.

"Waarom?", vragen wetenschappers zich af, "zou de Homo Sapiens als soort blijven voortbestaan? Er zijn vandaag de dag meer dan 30 miljoen soorten levensvormen die onze Aarde bevolken. Er bestaat geen enkele wetenschappelijke reden. Zelfs nu dat we de ruimte aan het veroveren zijn, dat de mens als soort voor eeuwig kan blijven voortbestaan, zijn we de hand die ons voedt - verwijzend naar Moeder Natuur - aan het afbijten; een iets, dat we op dit moment al jarenlang doen."

Hetgeen dan ook betekent, dat - het geloof, dat jij en ik, en al de anderen, ooit op Aarde opnieuw in een ander, even tijdelijk lichaam zullen verschijnen - van geen of weinig betekenis is. Tenzij wij, zoals sommige godsdiensten ons willen laten geloven, als waarheid aannemen dat we als een koe, als insecten, of zoiets in dien aard, zullen incarneren.

Over het ontstaan van levensvormen

Steeds meer geofysici denken dat het eerste leven op Aarde is ontstaan in met water gevulde holtes tussen ondergrondse rotsen. Dat onderaardse leven zou zijn energie hebben gehaald uit waterstof en methaan, dat bij hoge temperaturen wordt geproduceerd in bepaalde soorten rotsen, omdat waterstofetende bacteriën op 5 kilometer onder het aardoppervlak werden ontdekt. Uit dat onderzoek bleek dat die micro-organismen daar al miljoenen of zelfs miljarden jaren voorkomen, geïsoleerd van de rest van het leven op Aarde.

Hoewel zulke bacteriën in de hele wereld worden aangetroffen, zijn ze overal met elkaar verwant. Geofysici hebben de DNA-sequenties van bacteriën uit rotsholten in Europa, Japan, Noord-Amerika en Zuid-Afrika vergeleken, en ze stelden vast dat ze voor 97 procent identiek zijn.

Uit die mondiale genetische verwantschap konden geleerden afleiden dat de bacteriën wellicht zijn geëvolueerd uit een gemeenschappelijke voorouder die ongeveer 3,5 miljard jaar geleden heeft geleefd. In die periode wordt het ontstaan van het leven gesitueerd.

Traditioneel verklaren geleerden het ontstaan van het leven aan de hand van een experiment uit 1953. De Amerikaanse biochemici Harold Urey en Stanley Miller toonden toen aan dat uit een oersoep van chemicaliën complexe aminozuren kunnen ontstaan, mits ze aan elektrische ontladingen worden blootgesteld.

Nota: op het verband tussen bliksems en het ontstaan van nieuw leven heb ik het reeds eerder gehad.

- Het Miller-Urey-experiment -

Andere geleerden hebben sindsdien evenwel gewezen op een paar gaten in die theorie. Zo stond onze planeet 3,5 miljard jaar geleden bloot aan een veel hogere ultraviolette straling. Die zou complexe biologische moleculen hebben vernietigd bij een eerste aanraking met zonlicht. Bovendien zouden asteroïdeninslagen elke levensvorm op Aarde hebben uitgeroeid, voordat het de kans had gekregen om zichzelf verder te ontwikkelen.

Leven op Mars

De bacteriën gebruiken waterstof als energiebron en methaan als bron voor koolstof. Volgens geofysici kunnen ze temperaturen tot 120 graden verdragen. De manier waarop de bacteriën standhouden in extreme leefomstandigheden kan wetenschappers ook helpen in hun zoektocht naar leven op Mars. Maar anderzijds, zijn er dan weeral anderen, die het omgekeerde beweren, en zeggen dat alle leven zo'n 3,5 miljard jaren geleden vanuit Mars op Aarde kwam.

Kortom: geen mens die het écht weet, waarbij tevens de vraag: 'Waaruit ontstaat leven?' nog immer onbeantwoord blijft.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht