ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Oktober 1978: Psychon in 't nieuw

Iets uit de 'Oude Doos'…
door Tsenne Kikke - maandag 10 september 2018 5:15

Psychon vzw werd in 1976 opgericht, en in 1978 verhuisde het adres van de vereniging van de Turnhoutsebaan nr. 9 in Borgerhout naar de Oedenkovenstraat in dezelfde gemeente. Bij de inwijding van de burelen was de toenmalige burgemeester, Dirk Stappaerts (1938-2002), aanwezig. In oktober van datzelfde jaar verscheen onder de rubriek 'Studie en hulpverlening' onderstaand artikel in de kranten 'De Standaard' en 'Het Nieuwsblad'.

BORGERHOUT — Burgemeester Stappaerts sprak de inwijdingsrede uit bij de openstelling van het nieuw secretariaatsgebouw van 'Psychon' aan de Oedenkovenstraat 39. Psychon is een vereniging die werd opgericht in 1976 en waarvan het doel als volgt wordt omschreven: "Buiten alle politieke en religieuze strekkingen, de achtergronden van het leven op aarde, het wezen van de mens en zijn plaats in de kosmos te bestuderen."

Zoals de burgemeester het uitdrukte: "Antwoord trachten te krijgen op de vragen: vanwaar komen wij? Wie zijn wij? Waar gaan wij naartoe?"

Over de activiteiten van Psychon verneem je bij navraag dat die dubbel zijn gericht. Enerzijds: informatie en studie. Anderzijds: hulpverlening.

Cursussen

Nog deze maand gaat bij Psychon het derde studiejaar in. De lessen worden gegeven in de lokalen Turnhoutsebaan 9.

In cursussen, of in werkgroepen, maken de leden van Psychon zich vertrouwd met dingen zoals astrologie, astronomie, kruiden- en plantenleer, magnetisme, hypnose (ook zelfhypnose), ufologie, radiësthesie, magie & kaballah, yogafilosofie en Hebreeuws. Ze betalen een jaarlijks lidmaatschapsgeld van 350 fr., plus een kleine bijdrage (momenteel 30 fr.) per cursusavond. Die kursussen worden vier- tot vijfmaal per week gegeven, afwisselend voor beginnelingen en gevorderden.

Hulpverlening

Het Psychongebouw wordt momenteel in huur genomen. Tegen het einde van dit jaar hoopt men eigenaar te kunnen worden van het pand nr. 37, om daar definitief onderdak te kunnen verschaffen aan de nu reeds werkende 'Hulpverlenende Dienst'.

Door deze dienst worden vooral de volgende probleemvelden behartigd: individuele- en gezinsproblemen van algemene psychosociale aard, huwelijk en seksualiteit, seksuele dysfunctie, alle psychosomatische en emotionele klachten en aandoeningen, drugs, alcoholisme e.d.m.

Medische hulpverlening wordt verschaft door een team van medewerkers, onder wie een arts, een gynaecoloog, een psycholoog, een chiropractor, een psychiater, een hypnotherapeut, een psychoscopist en een apotheker-homeopaat.

Eenmaal het in optie verkregen pand in eigendom verworven, zal dit 'Psychoncentrum' fungeren als doorgangstehuis voor tijdelijk verblijf met een belangrijke verwijzingsfunctie. De vereniging stelt dan een ruime living, keuken, tuin en individuele kamers ter beschikking voor personen die een zekere begeleiding en opvolging noodzakelijk maken.

Zelfactief

De bedoeling van dergelijk verblijf is iedereen meer zelfbewust en zelfactief te maken met betrekking tot de omgang met anderen, het werken en wonen, de exploratie van zichzelf en van de natuur, om uiteindelijk te bereiken dat de 'patiënt' zelfstandig zijn/haar eigen weg kan gaan en meebouwen aan nieuwe waarden.

Zegt voorzitter A. Kurek: "Onze deuren staan voor iedereen open. Het ontbreken van financiële middelen mag dus geen bezwaar vormen voor eventuele opname. Wel zullen wij een tussenkomst vragen, variërend van 200 tot 300 fr per dag in de dagelijkse kosten, aan buitenshuis werkenden en mensen met gelijkgestelde inkomens.

Met Psychon kan contact worden genomen schriftelijk, telefonisch (031-36.13.27), persoonlijk, of langs derden om. 'Intake' verloopt uiterst diskreet. Ieders eigenheid wordt gewaardeerd.

843

In het Psychon-embleem dat voorkomt op alle drukwerken? en nu ook op de vensters van het nieuw secretariaat, staat het getal 843 ingewerkt. Het intrigeert. Is dit de zoveelste cel van een wereldomvattende organisatie?

Medestichter Jos Van Hocht moet even glimlachen. Hem werd die vraag wel vaker gesteld. Verneem dan dat de naam 'Psychon' een woord is uit het oud Hebreeuws. In die taal hadden de lettertekens ook de waarde van een cijfer of getal. De '843' is gewoonweg de becijferde vertaling van de letters die het woord 'Psychon' vormen.

Iets wat nog vragen oproept in verband met zo'n nieuw geval, is de imponerende degelijkheid van heel de inrichting van dit secretariaat. Alles is fonkelnieuw: de kantoorruimte met de modern-design bureelmeubelen, de klasseerrekken voor hangende documentatiemappen, de afdeling boekhandel en alles wat dit administratief centrum niet enkel compleet, maar ook aantrekkelijk maakt door smaakvolle versiering.

Je stelt je voor dat die installatie een fortuin moet gekost hebben. Kan dat, met de luttele bijdrage die wordt betaald door niet eens 200 leden? Waar komt dat geld dan vandaan?

Jos Van Hocht zal ook dat vertellen. Voor de zoveelste maal.

Alles begon bij een paar jonge mannen: Jos Van Hocht, Dirk Joossen en nog een derde die nu niet meer 'dritte im Bunde' is. Met zuiver eigen kapitaal kochten die twee elk een woonst in de Oedenkovenstraat, zijnde: nummers 39 en 41. Van die degelijke, brave, stille huizen, waar Borgerhout nog rijk aan is. Ze begonnen met de bakstenen gevel bloot te maken en moderniseerden dan de interieurs.

Zowel Jos als Dirk hadden een gemeenschappelijke passie: de studie van parapsychologische verschijnselen en theorieën. Dit onderwerp bracht hen in contact met Angelus Kurek, een Antwerpenaar, ondanks de vreemd klinkende naam, en iemand die al even sterk door de parapsychologie was bezeten als zijzelf. Of nog sterker. Want hij volgt een wetenschappelijke opleiding aan het universitair centrum te Manterach in het Groothertogdom Luxemburg. Hij wil daar een doctoraat behalen in de Parapsychologie.

Deze man, die boekhouder van beroep is, organiseerde reeds vroeger een lessencyclus in zaal 'De Worstepan' aan de Turnhoutsebaan. Alles wat dat meebracht aan administratief werk moest thuis worden gedaan, en zulks werd met de dag moeilijker. Vooral nadat de vzw Psychon op de been was gebracht. Daarom besloten de vrienden de gelijkvloerse verdieping van een van hun huizen af te staan aan Psychon, om daar een secretariaat te organiseren. Dat is er dus gekomen.

Zoals gezegd, wordt nu onderhandeld om het daarnaast gelegen pand in nr. 37 aan te kopen, teneinde de volgende fase te realiseren van de grote droom van drie jonge idealisten. Men kan moeilijk anders dan hun alle succes toewensen. Velen kunnen erdoor geholpen worden.

 - Joe de Troetsel -
 
P.S.: Oedenkovenstaat 37, het pand ernaast, werd daadwerkelijk in datzelfde jaar door Psychon vzw aangekocht, tezamen met het huis dat erachter in de Zonstraat aanleunde. Beide panden waren eigendom van de Kerk, en nummer 37 werd door een pater bewoond.

Ik weet nog zeer goed dat men me toen zei dat ik op een mirakel moest rekenen, omdat men eraan toevoegde dat de Kerk het nooit zou willen verkopen... Een 'neen' had ik toen reeds gehad. Een 'ja' kon ik dus nog krijgen.

Toen ik enkele jaren later de vzw aan de andere bestuursleden afstond, omdat ik het definitieve besluit had genomen om minstens een jaar lang in Australië te gaan wonen, bestond het ledenaantal uit iets meer dan 500 mensen.

In elk geval heb ik - dankzij de vzw Psychon - vijf jaren lang enorm veel ervaringen op spiritueel gebied kunnen opdoen, waarbij ik grotendeels al in staat was om onwaarheden/leugens van waarheden te kunnen onderscheiden. En, dat was nog maar in het begin. Want, op het einde van bovenstaand relaas waren we nog maar in het jaar 1981 beland...

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: als je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het natuurlijk ook volledig gratis, zolang deze website blijft bestaan. Denk daarbij: "Dankzij die enkele sponsors..." :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht