ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Waarom is er zoveel misdaad en geweld op deze aardbol aanwezig?

Met deze tekst over het thema 'Geweld' hoop ik enkele lezers te kunnen bereiken…
door Tsenne Kikke - donderdag 23 augustus 2018 17:23

Indien ik schrijf dat misdaad en geweld deze wereld regeren, zult je mijn woorden misschien in twijfel trekken. En, geloof me of niet: die twijfel op zichzelf kan zelfs de oorzaak worden van een daaropvolgende vorm van geweld; gewoonweg, omdat je er een andere mening op nahoudt. Denk hier eens enkele seconden/minuten over na, terwijl ik mezelf - zoals gewoonlijk - nu ga trachten te verduidelijken...

Zoals je weet, is het thema 'Zelfkennis' één van mijn vele stokpaardjes, en ben ik al 11 jaar lang als vrijwillige blogger op deze website werkzaam. Mensen kwetsen, doe ik nooit...: hetgeen niet uitsluit dat sommige lezers zich door mijn woorden kunnen gekwetst voelen: een iets, dat ze zichzelf aandoen - vooral wanneer de waarheid kwetst.

Anders gezegd: zo heb ik over die laatste 11 jaar aan duizenden lezers een gekwetst gevoel bezorgd. Godzijdank heeft 99% van hen - die mij misschien liever op een brandstapel wilden plaatsen - afgehaakt - en, van de overblijvende 1% zijn er mensen bij die het moment afwachten om 'terug te slaan'.

Begin je al, beste lezer, een klein beetje te snappen waarom misdaad en geweld in deze aardbol regeren?

Geweld stoelt op vele beginselen

Andersdenkenden, mensen die zich beter of superieurder dan anderen voelen - of, intolerant zijn, critici, stervelingen met een rebellerend karakter, et cetera, kunnen totaal onbewust geweld in zichzelf een plaatsje geven. Gelukkiglijk beantwoorden ze daar niet aan, zolang er daarvoor geen reden is. Maar - en daar gaat het juist om: dat dormante geweld huist wél in hun lichamen - en, van zodra een enkeling zich bij een groep met een gemeenschappelijk denken aansluit kan dat gewelddadige in hem wakker worden, en dus in vuur en vlam ontaarden.

Bovendien voedt geweld geweld. Zelfs elke vorm van protest tegen geweld draagt een gewelddadig karakter in zich mee.

Zo schreef ik al eerder dat elk -isme kloven tussen mensengroepen creëert. Voorbeelden hiervan zijn, onder andere: katholicisme, protestantisme, islamisme, boeddhisme, nazisme, fanatisme, communisme, en zo meer. Niet enkel en alleen kloven, maar ook oorlogen, waardoor sjiieten soennieten uitmoorden, en omgekeerd; dit, terwijl ze dezelfde godheid aanroepen en die er al biddende bij trachten te betrekken.

Oog voor oog, tand voor tand

Mensen met een middeleeuws gedachtengoed kunnen de inhoud van oeroude geschriften, zoals de Koran en de Bijbel, nog immer letterlijk interpreteren en in het heden blijven naleven. Eigenlijk kunnen ze niet anders. Twee Bijbelse voorbeelden hiervan zijn...

Leviticus 24:19-21: "Wie een volksgenoot letsel toebrengt, moet zelf ondergaan wat hij de ander aandeed: een wond voor een wond, een oog voor een oog, een tand voor een tand; het letsel dat hij de ander toebracht, moet hijzelf ondergaan. Wie een dier doodslaat, moet het vergoeden, maar wie een mens doodslaat, moet ter dood gebracht worden."

Exodus 21:24-25: "Een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet. Een brandplek voor een brandplek, een wond voor een wond, een striem voor een striem."

Externe consideratie

Het ware Christendom is geen -isme, integendeel. In Mattheüs 5: 38-48, bijvoorbeeld, lezen we de volgende woorden van Jezus: "Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er dan twee met hem. Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u lenen wil. Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is."

Maar..., hoeveel mensen ken jij die leven volgens de leerstellingen van het zuivere Christendom? Ik vrees zelfs, dat indien je de gehele wereld afschuimt en tussen de 7 miljard aardbewonders gaat zoeken, je ze op de vingers van één hand zou kunnen tellen.

En, over 'meer menszijn' en 'volmaaktheid' gesproken, schreef ik al meermaals: "Geef de gehele mensheid nog een duizendtal jaren de tijd."

Ondertussen zullen al de diverse vormen van geweld - waaronder het huishoudelijke, de onderlinge ruziën en vechtpartijen, overvallen, verkrachtingen, misdaden, moorden, terroristische activiteiten, oorlogen, noem maar op, in kranten en tijdschriften blijven beschreven worden.

Toch was het misschien ooit anders... Denk daarbij, bijvoorbeeld, aan de openingszin van het elfde hoofdstuk van Genesis, zijnde: "Alle mensen op aarde spraken eenzelfde taal en gebruikten dezelfde woorden."

Maar die mensen werden zelfzuchtig, en hun valse persoonlijkheden namen de overhand op hun lichamen, de voertuigen van hun ziel. Zo lezen we in datzelfde hoofdstuk verder: "Zij zeiden tot elkaar: `Kom, laten wij tegels maken en ze harden in het vuur.' De tegels gebruikten zij als bouwstenen, met asfalt als mortel.

Nu zeiden ze: `Laten wij een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot in de hemel reikt; dan krijgen wij naam en worden wij niet over de aardbodem verspreid.'

Toen Jahwe neerdaalde om de stad en de toren die de mensen bouwden in ogenschouw te nemen, zei Hij: `Nu zijn ze een volk en spreken zij allen dezelfde taal. Wat zij nu doen is nog maar een begin; later zal geen enkel van hun plannen meer te stuiten zijn. Laten Wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt.' En Jahwe dreef hen vandaar naar alle kanten de hele aardbodem over, en er kwam een einde aan de bouw van de stad. Daarom noemt men die stad Babel, want Jahwe heeft daar verwarring gebracht in de taal van alle mensen en hen vandaar over de hele aardbodem verspreid."

Houd er wél rekening mee dat het hier om beeldspraak gaat, gericht aan mensen uit Oude Tijden; mensen, die amper konden lezen of schrijven. Concentreer jezelf dus op de essentie ervan, en tracht te begrijpen naar wat die 'verspreiding' kon verwijzen.

Over schrijven gesproken...

Ooit was er een tijd dat we de dingen allemaal op eenzelfde manier uitschreven. Bijvoorbeeld: van links naar rechts. Totdat sommige volkeren zich daarvan afscheurden en van rechts naar links begonnen schrijven - of, van onderen naar boven - of, van boven naar onderen en dan ook nog eens van rechts naar links, enzovoorts. Zelfs waren er volkeren bij, die zichzelf tot Gods' Uitverkorenen uitriepen -  en die heel bewust de klinkers uit de woorden weglieten, opdat anderen - lees: de zogenaamde 'vijanden' - ze niet zouden kunnen lezen... Zo zelfzuchtig waren die volkeren.

Vraagje

Besef je, beste lezer, dat zolang het bewustzijnsnievau van de huidige mens niet drastisch wordt verhoogd, en hij het dierlijke in zichzelf niet ontgroeid, geweld onmogelijk kan worden uitgeroeid? Anders gezegd: heb ik jou kunnen bereiken? Of, houd je er toch nog een andere mening op na?... :-)

Aanbevolen literatuur:

'De mens en zijn mogelijke evolutie' - P. D. Ouspensky.

'Op zoek naar het wonderbaarlijke' - P. D. Ouspensky.

Zoek de 10 verschillen...

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

En, indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: indien je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid - om het zo diplomatisch mogelijk uit te drukken - kan het ook volledig gratis natuurlijk.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht