ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Op Zoek Naar Het Wonderbaarlijke - Gurdjieff's leer

Originele titel: In Search of the Miraculous

P. D. Ouspensky

Op Zoek Naar Het Wonderbaarlijke - Gurdjieff's leer Type: Paperback
Uitgever: Synthese
Gewicht: 532 gram
Aantal Pagina's: 422
ISBN: 90-6271-612-1
ISBN-13: 978-90-6271-612-8
Categorie: Zelfkennis
Richtprijs: € 24,95

Korte Inhoud


'Op zoek naar het wonderbaarlijke, fragmenten van een onbekende leer' vormt het boeiende verslag van de zeven jaren van Ouspensky's intensieve samenwerking met zijn grote leermeester Gurdjieff, vanaf hun kennismaking kort na het begin van de eerste wereldoorlog in Sint Petersburg tot na hun aankomst, wijkend voor het geweld in Rusland en na lange omzwervingen, in West-Europa.

Het is een fascinerend relaas van de sterk door oorlog en revolutie getekende uiterlijke gebeurtenissen. Maar dit vormt slecht de achtergrond voor waar het in wezen om gaat: een weergave van Gurdjieff's leer. En Ouspensky is er op meesterlijke wijze in geslaagd hiervan in dit boek het meest heldere, complete en betrouwbare overzicht te gegeven dat wij bezitten, zowel wat de kosmologische en de psychologische ideeën in hun onderlinge samenhang betreft alsook van de daarop gebaseerde praktische aanwijzingen voor een doelgericht en zinvol 'werken aan onszelf' om tot een diepere levensvervulling te komen. Het is Gurdjieff die door dit hele boek heen met G. wordt aangeduid.

Tot de publicatie van 'Op zoek' werd pas na Ouspensky's dood in 1947 door zijn weduwe en met volledige instemming van Gurdjieff besloten.

Ook na Gurdjieff's dood in 1949 vindt het door hem gebrachte 'werk' in tal van centra in vele landen - waaronder Nederland - voortgang met een steeds grotere verbreding en verdieping.

Uittreksel


"Waarom schijnt het mij soms toe alsof ik nu helemaal niets meer begrijp?" vroeg een van de aanwezigen. "Vroeger dacht ik dat er ten minste enkele dingen waren die ik begreep, maar nu begrijp ik niets meer."

"Dat betekent dat u begint te begrijpen, " zei Gurdjieff "Toen u niets begreep, dacht u dat u alles begreep of althans dat u in staat was om alles te begrijpen. Nu u begint te begrijpen, hebt u het gevoel niet te begrijpen. Dit komt omdat de smaak van begrijpen vroeger helemaal onbekend voor u was. En nu komt deze smaak van begrijpen u voor als niet begrijpen."

Recensie

door Oberon

In het boek beschrijft Ouspensky zijn persoonlijke ervaring met de leer en de persoon van George Ivanovich Gurdjieff. De ideeën van Gurdjieff zijn in zekere zin chronologisch gepresenteerd in het licht van de tijd waarin het gebeuren zich afspeelde, in de chaos en verwarring voorafgaande op de Russische revolutie. Naast het feit dat het een zeer getrouwe weergave geeft van de leer van Gurdjieff, geeft het boek ook meer inzicht over het leven van Gurdjieff zelf en het prille begin van wat later bekend is geworden onder "Het Werk".

Het boek is geschikt voor beginnelingen, zowel als voor gevorderden en beschikt over een schat van informatie dat steeds meer ontsloten wordt naarmate het begrijpen van de student evolueert.

In het kort: hét basiswerk van de Gurdjieff-filosofie én het werkboek dat wij gebruiken in de Werkgroep Zelfkennis gegeven door DIMschool vzw., waarvan hier de link.
.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht