ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bestaat God?

Oeps! Over elke godheid heb jij het?….
door Tsenne Kikke - donderdag 22 maart 2018 20:37

"Bestaat God?" is een vraag waarop ikzelf niet onmiddellijk kan antwoorden. Toch niet vooraleer de tegenvraag "Over welke God hebt je het?" te stellen.

Anderzijds kan ik nu al met 100% zekerheid vertellen dat ik me onmogelijk noch met één van de goden van de meer dan 4.200 godsdiensten, sekten, en zo meer kan ver-1-igen, noch met de mythes die er over de eeuwen heen omheen werden gebouwd, hetgeen niet uitsluit dat ik wel degelijk respect heb voor eenieders geloof. Waarom?...

Antwoord: Omdat ik pertinent weet, dat indien ikzelf in een indianenstam uit het Amazonegebied zou opgegroeid zijn geweest, ik nu ook met pijl en boog zou rondlopen, en in geesten zou geloven die over het woud regeren, en zo meer.

Het feit dat Stephen Hawking niet in een godheid geloofde, nam ik van hem aan: het paste nu eenmaal in zijn wetenschappelijke denken.

Ikzelf geloof niet in een godheid. Ik bedoel: een godheid, die naar het beeld en gelijkenis van de mens werd geschapen. Maar volgens mij moet er 'iets' zijn.

Om die reden wierp ik Hawking's kind niet met het bevuilde badwater weg - want, aan zijn eindconclusies kon ik mijn persoonlijke overtuigingen breien, en daarover gaat deze blog.

Het probleem is, dat ik niet weet of jij, beste lezer, Gurdjieff's 'Beelzebubs verhalen aan zijn kleinzoon' al hebt gelezen. Zo niet, is de kans groot is dat alles wat hierna volgt jou misschien niet zozeer zal interesseren.

Hier gaan we dan, en ik zal het zo eenvoudig mogelijk houden...

De Absolute Zon vertoeft in de Eeuwigheid; dit, nadat het 'Iets' - of, noem het: 'Het Absolute' - met de Tijd had afgerekend...: door het voor naar een Zwart gat te verbannen, teneinde de Absolute Zon, zijnde: de 'verblijfplaats' van het Absolute, niet verder te blijven beschadigen. Je weet wel: door aan de Eeuwigheid te knagen...

Dat Zwart Gat is net hetzelfde Zwart Gat als die van Hawking, namelijk: het Zwart Gat van waaruit het gehele universum werd uitgespuwd, en Tijd tegelijkertijd geboren  - of, in dit geval: herboren werd.

Hawking schreef daarover dat het universum zichzelf creëerde vanuit een singulariteit, oftewel: een Zwart Gat, waarin Tijd tot stilstand kwam.

Maar, in tegenspraak tot mijn denken - oeps, sorry: een denken, die ik grotendeels van Gurdjieff heb ontleend - was er volgens Hawking daarvoren niets. (Tussen haakjes: ik noem dat 'Niets' een 'Niet Iets', dat nog immer een 'Iets' is. Denk daarbij aan het Engels woordje 'Nothing, 'No Thing'.). Er was dan ook geen oorzaak, omdat er geen Tijd was waarin oorzaak zou kunnen bestaan, en dit betekende voor Stephen Hawking eveneens dat er geen sprake kon zijn van het mogelijke bestaan van een Schepper. Nogmaals: dit, wegens het ontbreken van Tijd; een TIjd, waarin die God zou hebben kunnen verblijven, vooraleer de Big Bang plaatsgreep.

Ik herhaal:

Volgens de mythe, die Gurdjieff ons bracht, vertoeft de Absolute Zon in de Eeuwigheid; dit, nadat het 'Iets' - of, noem het: het Absolute - met de meedogenloze Tijd, Heropass genaamd, had afgerekend door het naar dat Zwart Gat te verbannen; het Zwart Gat, waarin Tijd tijdelijk gekluisterd werd.

Ter verduidelijking: tijdelijk, voor wat de materiële wereld betreft, maar voor eeuwig en altijd met betrekking tot de omgeving van het Absolute.

Alle universa, die uit de oerknal, tezamen met Tijd zijn ontstaan, blijven er dus voor zorgen dat de Eeuwigheid, waarin de Absolute Zon zich bevindt, onaangetast blijft. En, daar waar Tijd zich in het zichtbare universum nog immer manifesteert, zorgen nieuwe Zwarte Gaten - het ene type véél groter dan de drie andere - ervoor dat het wordt opgeslorpt - want, volgens Hawking bestaat Tijd - vanaf het ogenblik dat het in een Zwart Gat terechtkomt - niet meer, en daarin geef ik hem groot gelijk.

Eenvoudige chronologie: Het Absolute/Het 'Iets' (Eeuwigheid) - Absolute Zon (Eeuwigheid) - Zwart Gat - Oerknal - alle Werelden - alle Zonnen - onze Zon (zijoctaaf) - Planeten - Organisch Leven - Aarde - de Maan - Absolute Zon.

Dur de comprenure?

In elk geval is 'Iets' veel beter dan Hawkings' goddeloze 'Niets', vind ik. Daarenboven is alles wat hierboven afgedrukt staat eveneens het antwoord op de vraag: "Zou er een godheid kunnen bestaan tot wie een mens zich al biddend kan richten?"

Met andere woorden: een vraag, waarin het antwoord besloten ligt, nietwaar? Maar, laten we er - voor eenieder die het nog niet begrepen heeft - een tekeningetje à la Gurdjieff van maken... :-)

Involutie versus Evolutie

Vind je deze Spiritualia website ietwat interessant?...

Interessant genoeg om die te sponsoren; dankzij een bijdrage van 2 euro/maand, zijnde: 24 euro? Meer mag ook, natuurlijk! Laat het ons in elk geval weten door naar 'Berichten' te gaan, - of, door op deze link te klikken. Alvast bedankt - want, daarmee blijft Spiritualia online!

En, indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht