ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wist je al dat zowel Jezus, evenals zijn leer, al lang morsdood zijn?

Een na-denkertje: Omdat Jezus dood is, zijn ook zijn leerstellingen dood.
door Tsenne Kikke - vrijdag 30 december 2016 12:51

De mens is niet enkel een gewoontebeestje, maar houdt ook van traditie. Elk jaar Kerstmis vieren, maakt daarvan deel uit. Tijdens dat kerstfeest worden de pakjes, die onder de kerstboom lagen te wachten, uitgereikt en geopend, maar ook dit jaar betwijfel ik dat mensen daarbij dachten aan de geboorte van het kindje Jezus. Tenslotte staat het woord 'Kerstmis' eigenlijk voor 'Christus-mis'. Het woord 'kerst' is dus uit het woord 'christus' ontstaan. Zo betekent 'kerstenen' bijvoorbeeld 'christelijk maken'.

Traditie...

Of de Jezus, die in het Nieuwe Testament wordt beschreven, ooit écht heeft geleefd, weet geen mens. Daarom bestaan er zoveel theorieën en evenveel boeken over. Maar zelfs indien hij effectief heeft geleefd, en alle magische daden stelde die in de Bijbel beschreven worden, waaronder: over het water lopen, de doden terug tot leven brengen, 80 liter water in 120 liter wijn veranderen, onbestaande duivels in varkens jagen, en zoveel meer, dan is hij hoogstwaarschijnlijk niet op 25 december van het jaar Nul geboren. Sorry, van het jaar 1 - want, het jaar 1 vóór Christus wordt direct gevolgd door het jaar 1 na Christus.

Waarom 25 december?

Op Wikipedia kunnen we lezen, dat keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde vroege Kerk in de 4de eeuw ervoor zorgden dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd.

Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon.

Omdat Jezus het 'Licht van de Wereld' genoemd werd, zou Constantijn I - volgens bepaalde auteurs[bron?] - hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. Bovendien - en dit feit is invloedrijker geweest bij de opkomst van de viering van de geboorte van Christus als Kerstmis - waren de dagen rond 25 december reeds de vrije feestdagen der saturnaliën, de naam die de Romeinen gaven aan de feestdag op de zonnewende van 21 december ieder jaar, ter ere van de god Saturnus.

Heeft Jezus ooit bestaan?

De historiciteit van Jezus werd in het verleden meermaals in twijfel getrokken. Vorig jaar nog publiceerde predikant Edward van der Kaaij zijn boek ‘De ongemakkelijke waarheid van het christendom‘. Daarin stelde hij dat de historische Jezus nooit heeft bestaan en het leven van Jezus zoals dat in de Bijbel beschreven wordt, gebaseerd is op elementen uit de Oud-Egyptische religie.

Ook op het Nieuwe Testament kunnen we niet voor 100% voortgaan, want de geschriften ervan dateren uit de tweede helft van de eerste eeuw tot het begin van de tweede eeuw na Christus. Dus: meer dan 150 jaar na het overlijden van Jezus. Zelfs Paulus, één van de vier evangelisten, noemde zichzelf een apostel, hoewel hij Jezus niet tijdens diens leven op Aarde heeft ontmoet, maar volgens eigen zeggen later op een 'bovennatuurlijke wijze', en daardoor een aanhanger van zijn leer werd.

Ik schreef het al eerder, zelfs indien Jezus heeft bestaan, is zijn leer dood, omdat hijzelf dood is. Hetzelfde geldt voor de leer van Boeddha. Maar, waar het volgens mij vooral om gaat is het Christusbewustzijn, het Boeddhabewustzijn, enzovoorts.

Jezus is dood, zijn leer is dood

Alle leerstellingen die ooit hebben bestaan, zijn tezamen met de vertegenwoordiger ervan afgestorven.  De kunst bestaat er dus uit om er zélf in jeZelf opnieuw leven in te blazen, waarbij de vraag "Ben je daartoe bereid, en daartoe eveneens in staat?" oprijst. Anders gezegd: kan je een leven leiden volgens de leerstellingen van het Christusbewustzijn?... Van het Boeddhabewustzijn mag ook, natuurlijk.

'k Weet het: velen voelen zich misschien geroepen, maar slechts weinigen kiezen zichzelf voor die taak uit. Véél belangrijker vandaag zijn misschien de volgende vragen...

Heb je een geschenkje gekregen? En, was je er erg tevreden mee?

Commentaar


Gepost op: 2/01/2017 17:51:57

Volgens de criteria die Angelus in deze tekst stelt is (de leer van) zijn eigen inspirator Gurdjieff ook dood. Maar in dit verband is de meest interessante vraag eigenlijk, of Angelus zelf wel leeft....

Waarschijnlijk dènkt hij dat hooguit. De inzichten die Jezus heeft verwoord - met name de inzichten die in het Thomas-evangelie worden samengevat - zijn daarentegen springlevend. Onder de Levenden! En misschien behoort Gurdjieff daar ook toe.

Maar wie zal het zeggen? Toch niet iemand die meent dat ons lichaam aan ons hoofd hangt......

Alle goeds, moedig voorwaarts in het nieuwe jaar,

Peter Kampschuur

 

 

 

 


Tsenne Kikke Gepost op: 3/01/2017 12:42:58
Tsenne Kikke

Peter, Peter, Peter, ... jouw woorden stinken naar zwavel en salpeter. :-)

Nochtans heb je je lange tijd koest gehouden. Van menstypen als jij verwacht ik niets anders.

De levende delen van leerstellingen verdwijnen tezamen met de kanalen die ze hebben aangebracht. Dit is niet enkel een Wet - maar, in dit geval: zuivere logica (herlees de zin, totdat je de woorden begrijpt). De kunst bestaat er uit om in de leerstelling, waarin men zich het beste kan vinden, opnieuw leven in te blazen, teneinde het misschien op en in zichzelf toe te kunnen toepassen.

Dit, en alles wat ik op deze website heb geplaatst, zelfs indien men er de logica niet van begrijpt, mag geen mens klakkeloos aannemen, maar als uitgangspunten aanwenden om de dingen voor zichzelf verder uit te zoeken. Opbouwende kritiek en/of aanvullingen zijn natuurlijk altijd welkom. Wat jij schreef, verdient geen applaus, en gaf een deel van jouw ware geaardheid prijs. Om van te huiveren...

Dat je het feit of ik wel of niet leef in vraag stelt, is het bewijs dat je het niet weet. Logisch, Peterke, wie ben jij om dat te weten?... Maar in wezen trachtte je mij met jouw ietwat achterbakse en meest giftige geaardheid een steek onder water te geven, door iets negatiefs over mij aan de lezers te insinueren. Foei! :-)

Je hebt al eerder jouw gal op deze website uitgespuwd, en te kennen gegeven dat we van jouw hand geen teksten met een inhoudelijke meerwaarde mogen verwachten.

Ik heb alle respect voor het evangelie van Thomas, maar het is en blijft een apocrief boek. Toch verwondert het mij dat jij het aanhaalt, omdat - volgens mij, en nadat ik jouw website heb bezocht - jij een persoon bent die de inhoud ervan onmogelijk in de praktijk zou kunnen toepassen.

Zo schrijf je dingen, zoals: "En alleen al door op de juiste wijze in te ademen en beter uit te ademen, kan er in korte tijd veel veranderen. Maar eigenlijk gaat het om lichaam, ziel en geest als één geheel. Deze vorm van ademtherapie helpt om van innerlijke verdeeldheid te komen tot eenheid in jezelf."

Pure larie en apekool! Wedden, dat je zelfs het verschil tussen ziel en geest niet kent?" :-)

Als ik je dus goed begrijp, zijn mensen in staat om - dankzij jouw ademtherapie aan 85 euro/sessie - lichaam, geest en ziel één te maken?... Geloof je dat écht zélf wel?...

En, wat je allemaal over kundalini uit andere boeken hebt gehaald en uit jouw duim hebt gezogen, heb ik het reeds eerder gehad.

Kortom: zou je het me kwalijk nemen, indien ik ditmaal zou schrijven dat je aan mensen wel degelijk grove leugens verkoopt?

Ik geef toe dat je niet de énige bent die prietpraat over kundalini, en zo meer, aan onwetende of goedgelovige mensen tracht te verkopen. Anderzijds dragen jullie nuttig werk uit, gewoonweg omdat de zoekende mens in het prille begin van zijn zoektocht met Leugens dient geconfronteerd te worden, vooraleer ooit Waarheden te kunnen herkennen. Doe dus rustig voort, maar melk ze niet al teveel uit.

Tot besluit: het is duidelijk dat jij je tot een totaal ander publiek richt dan ik. Een reden temeer om te beseffen dat ik me afvraag waarom je deze website blijft bezoeken. Misschien..., wachtende op het moment om nog eens een beetje van jouw overtollige gal uit te spuwen?

In elk geval ook aan jou: Alle goeds, moedig voorwaarts in het nieuwe jaar, maar ga wel de andere kant op. Niet meer in deze richting - of, vul mijn teksten met dingen aan waar lezers daadwerkelijks iets aan hebben. Anders gezegd: word volwassen, en houd jouw meningen over mij voor jezelf - of, stuur ze rechtstreeks naar mij via 'Berichten' bovenaan.
 
Van de persoon, die beweert dat jouw piepkleine hoofd (zie eigen foto) aan jouw lichaam hangt.


Tsenne Kikke Gepost op: 4/01/2017 22:16:17
Tsenne Kikke

Aan alle andere lezers...: eerder schreef ik het volgende over 'Kundalini':

Wat het thema 'kundalini' betreft, heb ik reeds mijn opinie weergegeven. Ook mensen die het onderwijzen, zullen nooit over eigen ervaringen kunnen spreken - tenzij ze liegen - maar andere auteurs, of 'meesters' uit het verleden, aanhalen. Met andere woorden: hun sterkte ligt in het feit dat de namen, die ze aanhalen, namen zijn van mensen die reeds lang geleden zijn overleden. Krishnamurti zegt, dat ze verwijzen naar de originele 'misschief makers'.

Wat die meesters doen, is energie opbouwen om nog meer 'misschief', ditmaal in de betekenis van 'onheil', aan te richten. Natuurlijk verkrijgt elke mens meer energie indien men op een bewuste en intense manier ademhaalt, hetgeen men dan als een 'superieur gevoel' kan vertalen. Maar verlichting, of kundalini oproepen?... Vergeet het, en maak jezelf iets anders wijs.

Wel zijn er methoden, schreef ik al, die je niet in boekjes vindt. Die methoden heb ik tot op heden nog nooit aan anderen doorgegeven. Wel de basismethoden, gebaseerd op een Zelfkennis, afkomstig van een man die overleden is, zijnde: Gurdjieff, de originele 'misschief maker', of brokkenmaker, in de ware zin van het woord...

Ook hieronder haalt hij het thema 'kundalini' aan, en beweert nogmaals dat zij, die erover spreken, er niets van afweten. Eerder schreef ik al dat Gurdjieff ons afraadde om van die energie af te blijven: ofwel doet het de mens in een diepere slaap verzinken, ofwel zorgt diezelfde energie ervoor dat men krankzinnig wordt. Dus: hoe minder dat men ervan afweet, des te beter, en om die reden weet geen sterveling er godzijdank niets van af.

Via deze blog laat ik Krishnamurti aan het woord. Hij mag misschien hardop zeggen wat ik niet mag. In het filmpje beantwoordt hij de vraag: "Is het waar dat yoga de diepere energie in onszelf zal doen ontwaken; de energie, die kundalini wordt genoemd?"... Waarna ik het filmpje op die pagina plaatste:

https://www.youtube.com/watch?v=eqWWJpS34QI

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht