ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: waarom vanuit mens-zijn uitgroeien tot een volwaardige mens?

Hoever staat het ondertussen met 'de Graad van Bewustzijn' van onze Planeet Aarde?
door Tsenne Kikke - vrijdag 13 december 2013 10:50

Ikzelf stel interesse in het fenomeen 'homofilie', omdat het deels te maken heeft met de graad van bewustzijn van onze planeet Aarde. Maar..., alles wat leeft, geniet mijn belangstelling. Het leven van planten, dieren, sterren, planeten, en zo meer, dus ook.

Weet, dat alles wat op Aarde leeft deel uitmaakt van een organische film. Film, in de betekenis van 'vlies', oftewel - encyclopedisch gezien: een dunne laag van enig materiaal - bijvoorbeeld: een laag olie op water. En deze organische film is zolang de Aarde bestaat - zijnde: iets van een 4,5 miljard jaar - over de periode van tijd 'veredeld'. De mensheid maakt deel uit van deze 'veredelde' organische film. Doch, wegens overbevolking, verhoogt de kwantiteit ten koste van de individuele kwaliteit. Eén van de vele redenen waarom, in een wereld gedomineerd door mensen met een enorm laag bewustzijnsniveau, oorlogen blijven bestaan.

Gurdjieff in 1916: "Zelfs nu, op dit ogenblik terwijl wij hier met elkaar zitten te praten, proberen verscheidene miljoenen machines elkaar te vernietigen. Wat voor onderscheid bestaat er tussen hen? Waar zijn de wilden en waar de intellectuelen? Zij zijn allemaal gelijk ...". Uit: 'George Ivanovitch Gurdjieff over Zelfkennis en Oorlogen'.

Wat 'de graad van bewustzijn' betreft...

Vergelijk 'bewustzijn', bijvoorbeeld, met een grote klomp goud: geef iedereen er een enorm microscopisch klein stofdeeltje van, en niemand bezit iets van enige waarde. Tussen haakjes: ik heb het wél over de niveaus van bewustzijn, waarvan weinigen beseffen waarover ik het heb. Dit maakt, dat elk woord verscheidene vertalingen kent, en dat dingen verklaren - zonder mensen te 'kwetsen' - moeilijk, zo niet onmogelijk is. Ik heb het dus niet over het slaapbewustzijn, noch over het wakend bewustzijn - maar, over twee andere niveaus. En, mensen, die daarin geïnteresseerd zijn, wens ik op de één of andere manier te bereiken... (Nota: deze website heeft nood aan andere bloggers die naar andere monden praten! Sorry: schrijven.).

Anders gezegd: 'Velen zijn geroepen, slechts weinigen kiezen zichzelf uit'. Het probleem is...: dat iedereen deze tekst lezen kan. Ook zij dus, waarvoor deze, en volgende woorden, in wezen niet zijn bestemd. Hopelijk haken ze dan ook vrij snel af.

Vrije meningsuiting?

Tegenwoordig is het begrip 'vrije meningsuiting' praktisch onbestaand. Je kunt niets schrijven zonder het gevaar te lopen om - zoals in dit geval - het woordje 'homofoob' naar het hoofd geslingerd te krijgen. In de jaren '50-'60 van de vorige eeuw was het ondenkbaar dat homo's massaal op straat kwamen. Vandaag de dag zijn ze met zovelen, dat - dankzij de politici, die stemmen nodig hebben - homofilie als iets normaals wordt aanvaard, en zelfs aan de opkomende jeugd 'als iets natuurlijks' wordt verkondigd. Toegegeven: indien je de mensheid op hetzelfde niveau als het dierenrijk plaatst, heeft men groot gelijk.

Toch is het een aanvaarding, gebaseerd op een trekken en duwen. Anders gezegd: sommige landen aanvaarden het vandaag de dag niet, morgen misschien wel, om dan weer op hun eerste standpunt terug te komen. Veel hangt dus af van hoe men het woordje 'evolutie', integenstelling tot 'involutie', vertaald.

Tegennatuurlijk?

Zo kreeg de Indiase holebi-gemeenschap deze week te horen dat seks tussen mensen van hetzelfde geslacht opnieuw strafbaar is, gewoonweg omdat het tegennatuurlijk is. Tegennatuurlijk? Nochtans doen dieren het ook, beweren sommigen. Met een beetje imaginatie kun je jezelf inbeelden hoe twee mannen of twee vrouwen met elkaar 'de (dierlijke) liefde bedrijven'. Of, vertel ik hier een leugen, ben ik té hard? En, in Australië kregen homofielen en lesbiennes gisteren eveneens slecht nieuws te verwerken.

In Australië schrijven de federale wetten voor dat het huwelijk enkel tussen mannen en vrouwen kan gesloten worden. Doch, op regionaal vlak keurde Canberra, het Australisch Hoofdstedelijk Territorium, heel recentelijk een legalisering van het homohuwelijk goed. Canberra was daarmee de eerste Australische regio waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar konden trouwen. Begin van deze maand werden er ook effectief de eerste huwelijken tussen holebikoppels gesloten.

Maar de federale regering van premier Tony Abbott stapte tegen de regionale wet naar de rechter. De regering benadrukte dat de wetgeving rond het huwelijk een federale bevoegdheid is. Bovendien geldt premier Abbott als een notoir tegenstander van het homohuwelijk. Het Australische Hooggerechtshof oordeelt nu dat de legalisering van het homohuwelijk indruist tegen de federale wetgeving

Dit betekent dan ook dat de huwelijken van een 27-tal homoseksuele koppels in Australië ongeldig werden verklaard. De beslissing van het hoogste Australische rechtsorgaan komt dus enkele dagen nadat in Canberra de eerste homohuwelijken werden gesloten. De stellen trouwden minder dan een week geleden.

Maar de holebi-gemeenschap geeft zich natuurlijk niet zomaar gewonnen en zal er alles doen om de verworven rechten te herwinnen. Bovendien kunnen ze nog altijd naar Nieuw-Zeeland vliegen, waar homohuwelijken sedert het begin van dit jaar toegelaten werden.

Eén op zeven ?

Wereldwijd zijn er - naar het schijnt - al ongeveeer 1 miljard homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, travestieten, en zo meer - zijnde: 1/7e van de wereldbevolking. En al die stervelingen hebben stemrecht, hetgeen betekent: dat men vroeg of laat toch zal moeten buigen, en huwelijken toelaten van zodra politieke partijen, die ze goedkeuren, aan de macht komen, en zich aan hun verkiezingsbelofte houden.

Wat betekent 'evolutie' voor jou?

De mensheid komt van ver, van heel ver. Ooit waren we primitieve holbewoners. Moest vandaag de dag één van die eerste mensapen, of aapmensen, terugkomen en door onze straten wandelen, dan zou hij smeken om terug in zijn graf te mogen kruipen. De prikkels, die zijn brein zouden bereiken, zouden vrij snel enkele interne zekeringen doen doorbranden. Anders gezegd: we zijn al heel ver geëvolueerd.

Weet, dat elke baby - waar ook ter wereld - met een essentie geboren worden. Een baby is essentie. Een essentie, die weliswaar nog dicht aanleunt bij het primitieve dierlijke. Het is als het ware een ruwe diamant, die nog moet bijgeslepen worden, opdat hij ooit kan schitteren. Dankzij 'opvoeding', 'scholing', en zo meer, kan elke mens uitgroeien tot een zogenaamde 'respectvolle burger', godzijdank. Maar, de essentie is en blijft het 'eigene' van de mens - oftewel: zijn waarheid; de persoonljkheden: het 'oneigene', die het eigene verbergen.

Maar, indien een mens tot 'meer mens' wil uitgroeien, met het oog om zich tot een 'volwaardige mens' te ontwikkelen, is het belangrijk om het animale in zichzelf te onderdrukken. Beter nog: het te beheersen, en ervan weg te groeien. Toch zijn er nog miljarden stervelingen, die zich met dat lichaam blijven identificeren, en gevolg geven aan hun aangeboren, primitieve neigingen, omdat ze erdoor ge-wil-lig worden beheerst.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Zolang men niet aan Zelfkennis doet, kan niemand er een bezwaar tegen hebben: alles wat leeft, is wat het is. Maar, van zodra men beseft hoe belangrijk het is om met de innerlijke energetische wereld op een gezonde manier om te gaan, en hoe het eveneens belangrijk is ervoor te zorgen dat mensen onderling zuivere energieën met elkaar kunnen uitwisselen, dan is het primordiaal te beseffen dat energieën, die bijvoorbeeld met ontlasting te maken hebben, wel degelijk als mest kunnen dienen voor al het levende, maar schadelijk kunnen zijn in de aanmaak van de zogenaamde 'innerlijke lichamen', evenals voor het zogenaamde 'Zelf'.

Zelfkennis

En zo ben ik weeral in het thema 'Zelf-kennis' beland, zijnde: het kennen van het ware Zelf, dat niets te maken heeft met het tijdelijke en dus vergankelijke lichaam, noch met de verworven persoonlijkheden, die tenslotte maar maskers zijn op de podia van het knettergekke wereldtoneel. Wie zei alweer: "Mijn koninkrijk is niet van deze Aarde?". "En," vroeg ik reeds eerder: "Indien jij nu, beste lezer, komt te sterven: wie of wat blijft er van jou nog over. Enig idee?". Wees wél eerlijk met jeZelf, hé! Beantwoord de vraag vanuit een 'weten', niet vanuit een veronderstelling, noch vanuit de verbeeldingswereld. En ja: als je het niet weet, dan weet je het niet.

Laat de doden de doden begraven

Anders gezegd: zolang een mens het dierlijke in zichzelf niet wenst te ontstijgen, mag men gerust diegene 'zijn', die men sedert geboorte 'is', namelijk: stof, dat enkel en alleen tot dat stof kan wederkeren. Tot wat anders? Het stoffelijke lichaam bestaat nu eenmaal uit aards materiaal en bij de dood keert het tot de Aarde terug.

Evolutie is bovendien enkel en alleen van belang voor de mens zélf. Iedereen staat er alleen voor, hinderpalen moeten worden overwonnen, en niemand kan jou daarbij helpen. Anders gezegd: indien er een Weg is, kan niemand dan jijzelf die Weg bewandelen.

Het is dan ook enkel en alleen het bewustzijnsniveau van onze Planeet Aarde waar ik me 'eventueel' zorgen om kan maken. Anderzijds weet ik, dat alles gebeurt zoals het gebeurt; dat de mensheid nog duizenden jaren nodig heeft om nog verder te 'evolueren', en blijf dus dapper voor mijn eigen deurtje kuisen, zolang mijn geschonken leven het toelaat.

-------------------------------

"Het goddelijke doel van de Wet van het Leven is het vervolmaken en verfijnen van de natuur van de mens, totdat het een volledige en volmaakte uitdrukking is van Zichzelf. Dit vereist een constante controle van het individu, een alert zijn, totdat zijn hele natuur een eenheid is in het tot uitdrukking brengen van het ene enkele doel. Op deze manier beantwoordt de mens zijn bestemming."

- Uit: 'De Meesters van het Verre Oosten' -

Commentaar


Gepost op: 13/12/2013 23:43:31

Zoals je al het antwoord geeft. Evolutie is het steeds meer vervolmaken van de uitdrukking van wie we werkelijk zijn.

Je laat daar echter, naar mijn bescheiden mening, wel een wat treurige toon bij door te suggereren dat het nog duizenden jaren zal duren vooraleer daar meer van zal zijn te merken. Dat vind ik jammer omdat,  volgens mij, evolutie een constant gegeven is dat nooit stopt en ook nooit zal stoppen. Zelfs na die duizenden jaren zal er nog steeds iets zijn te vervolmaken.. Er is geen begin noch end.

Het bijzondere is dat een ieder zijn eigen tempo daarin kan en mag kiezen. En dat er ook geen werkelijke stilstand in is. Dan zou het leven stoppen. Zelfs de door jou waargenomen doden en slapenden kunnen niet onder de voortgaande evolutie uit. Je kunt ze misschien iets stimuleren, een beetje kietelen maar daar zal het bij blijven. Je kunt de rivier niet duwen noch voor eeuwig indammen.

Ik denk dat de wat belerende toon die je hier plaatst over het algemeen mensen afschrikt om hier te bloggen. De kritische toon is niet motiverend, naar mijn inzien.

Maar er zijn vele wegen, en dit is de jouwe. En als het vanuit je puurheid komt, zul je daar ook de vruchten van proeven.  ;-)


Tsenne Kikke Gepost op: 14/12/2013 0:37:21
Tsenne Kikke

Beste Arno. Evolutie is wel degelijk een constant gegeven; dit, sedert het prille begin der tijden. Om die reden betrok ik er zelfs de holbewoners bij. Je vertelt dus niets nieuws.

Als ik niet enkel en alleen de individuele mens bekijk aanschouw, maar tevens naar het bewustzijnsniveau van de mensheid in zijn geheel, blijf ik erbij dat het nog verscheidene duizenden jaren zal duren vooraleer de mens in een wereld kan leven waarin vrede heerst, er dus geen oorlogen zijn, geen of mindere misdaden, en zo meer. Ik suggereer niet: ik beschrijf de werkelijkheid, hoe treurig die ook aan jou overkomt. En jazeker, onderweg kiest elke mens zijn eigen tempo uit - in de veronderstelling natuurlijk dat - tegen dan - een mens die keuze heeft én over een vrije wil beschikt. Momenteel ontbreken beide laatste.

Stilstand is effectief achteruitgang, en in het gehele universum staat er niets stil. De mensheid beschikt zelfs niet over de keuze om stil te staan. Dus is 'werkelijke stilstand' niets iets waarover we kunnen spreken, net als over al de andere zaken die niet bestaan, waaronder 'keuze' en 'vrije wil'. Laten we het dus bij concrete dingen houden, zoals bij rivierbeddingen, die wel degelijk kunnen worden verlegd. Bovendien kunnen rivierbeddingen zowel overlopen, dichtvriezen, uitdrogen, en zo meer.

Bloggers hoeven geen thema's te behandelen die ik behandel. In de wereld van het zogenaamde spirituele zijn er duizenden onderwerpen waarover iets zinnigs kan geschreven worden..., zolang mensen maar bewust weten dit deze website geen Facebook is.

Geen één van mijn teksten zijn bedoeld om te motiveren. Weet, dat geen mens dat kan. Mensen moeten zichzelf motiveren. Ik ben niet geïnteresseerd in een soort van Amway- gezelschap, waarbij mensen elke week samenkomen, op een Amerikaanse manier gemotiveerd worden, op tafels en stoelen staan te dansen, om dan moe en uitgeput naar huis te gaan om een weeklang - tot aan de volgende bijeenkomst - in slaap te vallen. Bovendien is er op het internet genoeg dingen te vinden die mensen 'motiveren'.

Mijn teksten zijn bedoeld om uit de meer dan 20.000 maandelijkse unieke bezoekers één iemand te kunnen bereiken, die bereid is tot zichZelf uit te groeien. Lees al mijn teksten, indien je me niet begrijpt.

Tot besluit: er zijn vele wegen, vooral dwaalwegen. Maar die éne persoon, die alle wegen heeft bewandeld, maar dan ook alle wegen, en nog altijd niet gevonden heeft naar wat hij op zoek is, die ene persoon is van harte welkom, en in hem investeer ik graag mijn tijd.

Jouw laatste zin: "En als het vanuit je puurheid komt, zul je daar ook de vruchten van proeven," met dat knipoogje, klinkt mooi. Maar, beste Arno, moest ik nu weten dat jij in alle puurheid leeft, en er dan ook al de vruchten van proeft, dan zou ik mij door jou laten onderwijzen.

-  Evolutie is het steeds meer vervolmaken van de uitdrukking van wie we werkelijk zijn. Ooit de vraag gesteld: 'Wie Ben ik?'... Weet jij al wie jij werkelijk BENT?


Gepost op: 14/12/2013 1:23:21

Ik weet niet wie ik ben, wel wat ik ben. Ik weet ook waar ik ben en waarom ik ben. Ik heb echter geen behoefte jou iets te leren wat je zelf ook al weet.

Ik heb het idee dat iedereen dat weet maar dat dit alleen niet bij iedereen in het denken is uitgekristalliseerd. Het weten wordt nog slechts sporadisch in het denken tot uitdrukking gebracht maar wint wel terrein.


Tsenne Kikke Gepost op: 14/12/2013 2:06:12
Tsenne Kikke

Ik vrees dat zeer weinig mensen 'weten' wie of wat ze zijn, tenzij in hun verbeelding. En, dat is juist het probleem, geschapen door een overvoed van literatuur en info op het internet. Mensen lezen iets, en verbeelden zich dat ze 'zijn'. Maar, blij te lezen dat jij weet wat je bent. Indien het dé waarheid is, ben jij één op de meer dan 100.000! En, bedankt voor al het commentaar: het brengt wat leven in de brouwerij.


Gepost op: 14/12/2013 11:28:59

Ik wil nog even toevoegen dat ondanks dat ik het wel weet, dit niet elk moment van de dag ook leef. Ook hier weet het ego soms de zaak mooi in andere richting te sturen zonder dat ik het besef. Totdat het me duidelijk wordt. Het is bijna als het ritme van de tijd. Bewust, niet bewust, bewust, niet bewust...  ;-) Maar het weten is er altijd. Is dat begrijpelijk?

Woorden zijn nu eenmaal de minst effectieve wijze van iets overbrengen... Het zijn richtingaanwijzers, meer niet.


Tsenne Kikke Gepost op: 13/01/2014 21:09:04
Tsenne Kikke

Het wordt tijd dat ik me verantwoord, en de reden opgeef waarom ik gevraagd heb om alle verdere reacties op Arno's schrijven niet te publiceren.In elk geval mag je nu al weten dat hij sedert 14/12 de website niet meer heeft bezocht. Laat hem voor zichzelf zijn eigen woorden overpeinzen - en, omdat woorden gebruiken de minst efficiënte manier is om zichzelf uit te drukken, apprecieer ik zijn stilzwijgen en stel ik voor om zijn vorm van weten, dat er altijd is, maar waarvan hij zich niet altijd bewust is, met rust te laten.

Net zoals de mooiste list van de duivel er uit bestaat om ons te doen geloven dat hij niet bestaat, zorgt het ego ervoor dat de mens zichzelf ervan overtuigt dat ego hem niet regeert en dus ook (zo nu en dan) niet bestaat. Daarom is de mens een speelbal van bewust zijn, niet bewust zijn, bewust zijn, niet bewust zijn... In elk geval is Arno een duidelijk voorbeeld van de mens die ik al jarenlang beschrijf, en is er geen enkele reden om zijn woorden in twijfel te trekken. Toch bedankt voor al die reacties!


Gepost op: 13/01/2014 22:42:50

Het is verwonderlijk dat je mijn bezoekjes hebt nagegaan.. Nog opmerkelijker is dat ik lees niet meer sinds 14/12 hier geweest zou zijn.. Zou dan toch die andere persoonlijkheid hier elke dag even checken wat uw pen ( toetsenbord) hier weer voor inspirerende gedachten heeft gepost...? ;-)

Ook bercihten op mijn schrijven die ik niet onder ogen heb gekregen maar wel aan u gepost..?

Jammer dat dit niet aan mij wordt gericht zodat er misschien een mooie conversatie kan ontstaan.


Tsenne Kikke Gepost op: 13/01/2014 23:55:15
Tsenne Kikke

Dag beste Arno! Zo zie je alsmaar hoe snel je op een prikkel reageert. :-) Neen, die commentaren waren niet flaterend, maar wel blij te lezen dat ik je nog niet ben kwijtgespeeld... Wat al die andere persoonlijkheden betreft... ondertussen weet ik al dat jij één bent en bewust leeft, maar aanvaard dat - zoals je kennelijk weet - de andere 7 miljard aardbewoners dat misschien (nog) niet zijn. Bovendien nodig ik je uit om ook eens een inspirerend nieuwsberichtje te maken waardoor mooie conversaties kunnen ontstaan. Zoals je weet, heeft deze website andere bloggers nodig dan die éne zagevent, die het alsmaar over zelfkennis heeft... 

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht