ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verbiedt nekkraken

Nekkraken is niet verantwoord, vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) vindt dit inmiddels ook, na hier door de inspectie op gewezen te zijn.
door Tsenne Kikke - dinsdag 3 september 2013 13:27

Het bestuur van de therapeutenvereniging NVMT raadt leden daarom af nog langer nekken te kraken bij de behandeling van hoofdpijnklachten en nekpijn. Een advies over dit 'hoog cervicaal manipuleren' wordt op 18 november op de algemene ledenvergadering in stemming gebracht.

De inspectie heeft in 2012 drie meldingen gekregen van calamiteiten. Drie patiënten kregen na nekkraken (hoog in de wervelkolom) door een manueeltherapeut een beroerte (CVA), zo laat de inspectie weten. In 2009 had zich zoiets ook al voorgedaan, met dodelijke afloop. In alle gevallen ging het om relatief jonge en gezonde patiënten, aldus de IGZ. Deze als zeldzaam beoordeelde complicatie komt blijkbaar vaker voor dan tot nu toe werd aangenomen, vindt de inspectie.

Manueeltherapeuten hebben zich laten overtuigen en schrappen nekkraken nu uit hun trukendoos van curieuze en onbewezen handelingen. Deze nieuwe beroepsnorm geldt voor iedere zorgverlener die manipulaties toepast, meldt de IGZ enigszins dubbelzinnig. Andere beroepsgroepen die nekkraken, krijgen daarom binnenkort ook bezoek van de inspectie. Chiropractoren zijn in september al aan de beurt.

Het antikraakadvies van de NVMT is niet van harte tot stand gekomen, getuige de bewoordingen van de voorzitter, Annelies Pool: `Bij hoog cervicaal manipuleren (kraken in de nek) zijn de risico's op bij- en nawerkingen nihil, lager dan risico's bij het slikken van paracetamol, maar niet volledig uit te sluiten. Doordat deze risico's niet voor 100 procent uit te sluiten zijn, adviseert het bestuur zijn leden er mee te stoppen', schrijft ze eind augustus op de website van haar vereniging.

Hoe de voorzitter op haar statement 'paracetamol is gevaarlijker dan nekkraken komt’, kan ze niet onderbouwen. Ze antwoordt desgevraagd per email: 'Wellicht overbodig om aan te geven dat er geen studie bestaat die de risico's op vertebrale dissectie door manipulaties direct vergelijkt met de risico's op ernstige bij en nawerkingen door het gebruik van Acetaminophen. Toch menen we op basis van logisch redeneren deze statement onderbouwd te kunnen maken. Waarom Acetaminophen als vergelijk? Omdat dit product vaak als veilig wordt beschouwd door patiënten en veelvuldig "over de counter" wordt verkocht, terwijl hier eveneens risico's aanwezig zijn' schrijft Pool waarna een curieus en subjectief betoog volgt over de bijwerkingen en risico's van paracetamol.

Auteur: Broer Scholtens

Copyright 2002-2011 - Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Op het internet kunnen we, onder andere, volgende dingen aflezen...: Zoals alle geneesmiddelen kan Paracetamol MAE 500 mg bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

- Allergische reacties zoals: huidafwijkingen, huiduitslag, galbulten, koorts komen soms voor.

- Zelden zijn bloedafwijkingen (bloedarmoede (hemolytische anemie), onverklaarbare bloeduitstortingen (trombocytopenische purpura)) voorgekomen.

- Na langdurig gebruik kan in zeldzame gevallen een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen (agranulocytose).

- Na zeer langdurig gebruik van hoge doseringen is een enkele maal een nierontsteking (interstitiële nefritis) opgetreden.

- Hoeveelheden van 6 gram paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen. Ook als u langdurig 3-4 gram paracetamol per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.

Natuurlijk kunnen allergische reacties niet vergeleken worden met een dodelijke afloop. Bovendien kan een langdurig gebruik van paracetamol ook niet vergeleken worden met een éénmalig nekgekraak met dood als een mogelijk gevolg. We moeten dus appelen met appelen vergelijken. Indien we appelen met peren vergelijken, verkrijgen we fruitsalade.

Commentaar


iliyan Gepost op: 4/09/2013 16:19:29
iliyan

hallo meester ik wou vragen wat is juist langdurig gebruik over welke periode spreken wij,want mijn moeder gebruikt vaak paracetamol of dafalgan die befat ook paracetamol,grtj uw leerling


Tsenne Kikke Gepost op: 4/09/2013 16:58:21
Tsenne Kikke

Ik ben geen arts, maar het is algemeen geweten dat het werkingsmechanisme van paracetamol nog steeds onduidelijk is. Beschadiging van de lever kan optreden na de inname van één enkele dosis van 10 tot 15 gram paracetamol. In de lever bevinden zich metaboliserende enzymen die paracetamol omzetten in een toxische metaboliet. Regelmatig een enigszins te hoge dosis, of langdurig de maximale dosis paracetamol gebruiken kan leiden tot een 'gemaskeerde' overdosis die in het bloed niet aantoonbaar is. Het risico dat leverschade zich hierdoor langzaam opbouwt is groot, zodat behandeling dringend geboden is.

Wat is langdurig gebruik? Geen mens die daarop een antwoord weet, gewoonweg omdat het ene lichaam er anders op reageert dan het andere. Om die reden staat er in de tekst de woordjes 'kan' en 'mogelijk'...

Ook staat er: '- Na zeer langdurig gebruik van hoge doseringen is een enkele maal een nierontsteking (interstitiële nefritis) opgetreden.'

Bij normaal gebruik wordt paracetamol naar het schijnt als een veilig middel beschouwd. Er zijn aanwijzingen dat paracetamol in combinatie met cafeïne sneller en langer werkt. Combinaties van pijnstillers (anders dan de combinatie met cafeïne of codeïne) worden bij de behandeling van chronische pijn, onder toezicht van een arts, veelvuldig toegepast. Voor de thuisgebruiker valt gebruik hiervan af te raden.

Kortweg... stel de vraag aan de arts van jouw moeder, want hij kent haar beter dan ik.

Groetjes!
 

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht