ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier godsdiensten - 21: hoe de slang, de vertegenwoordiger van het Kwaad, wordt getrotseerd

Indien je nog op zoek bent naar de één of andere godsdienst is hetgeen volgt misschien iets voor jou
door Tsenne Kikke - zondag 14 juli 2013 2:32

Mark Randall 'Mack' Wolford was een 44-jarige flamboyante predikant bij de West Virginia pinksterbeweging, ook wel aangeduid als 'het pentecostalisme', een christelijke stroming, die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen.

Naar schatting heeft de pinksterbeweging wereldwijd meer dan 150 miljoen aanhangers. Sommige spreken zelfs van 400 à 600 miljoen. Er zijn wel degelijk geloofsverschillen tussen de pinkstergemeenten onderling, maar op wikipedia lezen we dat de meest voorkomende kenmerken de hiernavolgende zijn:

- Een nadruk op redding. Iemand kan alleen gered worden door Jezus Christus aan te nemen als Heer en Redder tot vergeving der zonden.

- De Bijbel heeft absoluut gezag.

- Doop met de Heilige Geest. Deze wordt gezien als een 'tweede werk van genade'. Hierdoor wordt de gelovige toegerust tot dienstbetoon en om te getuigen.

- Genezing door handoplegging en gebed.

- Glossolalie of het spreken in tongen (het vermeende spreken in vreemde talen die men nooit heeft geleerd). De klassieke pinkstertheologie leerde dat dit het fysieke bewijs was van de doop in de Heilige Geest.

- Een nadruk op de persoonlijke, emotionele ervaring van God (en van het vervuld zijn van de Heilige Geest).

- Uitbundige zang met gebaren en opheffen van handen, soms met dans.

- Openheid voor visioenen en openbaringen van God.

- Geloof wordt gezien als persoonlijke beleving.

- Kinderen worden 'opgedragen' (gezegend in een speciale dienst), volwassenen (of jongeren die oud genoeg zijn om zelf te kiezen) worden gedoopt door onderdompeling.

- Een grote nadruk op het zelf maken van een keuze voor God (het is niet alleen God die voor de mens kiest, maar ook de mens die voor God moet kiezen).

- In (sommige) kringen heerst een zekere vorm van anti-intellectualisme. Dat vertaalt zich in een kinderlijke vorm van geloven en afkeer van, bijvoorbeeld, theologische opleidingen.

- Een sterke nadruk op zending. Alle stammen en volken moeten het evangelie hebben gehoord voordat Jezus terug komt.

- Een sterke nadruk op de eindtijd. Het zal niet lang meer duren voordat de aarde vergaat, maar Jezus Christus zal spoedig komen. In veel kringen wordt geloofd dat er eerst nog een wereldwijde opwekking zal uitbreken.

Maar Mark Randall 'Mack' Wolford deed er een schepje bij. Hij geloofde sterk dat de Bijbel de gelovige mens de opdracht geeft om zijn geloof te testen. Deze test bestond er uit om met ratelslangen om te gaan - en dat, indien men zou worden gebeten, in God vertrouwen moest stellen, omdat enkel Hij de mens kon genezen.

Als bewijs daarvan haalde hij Marcus Hfst. 16, verzen 17-18 aan, zijnde: "De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, nieuwe talen zullen ze spreken, met hun handen zullen ze slangen opnemen, en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden."

Indien een Jezus dit daadwerkelijk zou hebben gezegd, en ook daadwerkelijk heeft bestaan, moet elke gewone sterveling in de allereerste plaats begrijpen dat Jezus die woorden tot zijn 11 apostelen uitsprak; mensen, die hij jarenlang had opgeleid.

De rest van die tekst luidt: "Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd Hij in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen."

Mack Wolford was de zoon van een predikant-slangenbehandelaar, die zélf aan een slangenbeet in 1983 overleed. Desondanks deed Mack Wolford zijn uiterste best om de praktijk in leven te houden, zowel in West Virginia, waar het toegelaten is, evenals in andere staten, waar het verboden is.

Bij de Hopi Indianen, bijvoorbeeld, wordt er ook aan slangendansen gedaan, maar die reptielen zijn onschadelijk gemaakt door op voorhand hun giftanden te verwijderen. Doch bij de slangenbehandelaars in deze soort van pinksterbewegingen zou zoiets betekenen als een aantasting van God's woord. Niet enkel en alleen wordt er met slangen gewerkt, maar ook strychnine, een neurotoxine, gedronken, zijnde puur slangengif.

Neurotoxinen zijn stoffen die de werking van het zenuwstelsel beïnvloeden. Meestal zijn het stoffen, die de stofwisseling van neurotransmitters in of rond de synapsen tussen de zenuwcellen ernstig verstoren. Daardoor raakt de impulsoverdracht tussen zenuwcellen of de impulsoverdracht van zenuwcellen naar spiercellen verstoord wat fatale gevolgen kan hebben.

De dag nadat hij zijn 44ste verjaardag had gevierd, hield Mack Wolford een evangelische eredienst, plaatste een ratelslang naast zich neer, en het reptiel vond er niets beter op dan hem in zijn dijbeen te bijten. Het feestje was dus snel gedaan. Men bracht hem naar zijn thuis opdat hij van de beet zou kunnen recupereren - want, het was niet de eerste maal dat hij gebeten werd.

Vrij snel werd duidelijk dat het ditmaal menens was. Tien uur lang vocht zijn lichaam tegen het gif, maar het slangengif won en zijn zenuwstelsel bezweek.

Het vreemde is dat aanhangers van die pinksterbeweging een sterfgeval beschouwen als iets heiligs, als bewijs van gehoorzaamheid aan hun God, en bevorderlijk voor datgene wat zij 'verlossing' noemen. Het is dus niet dat men denkt dat de gebetene onvoldoende vroom was, integendeel. Het versterkt het geloof dat het voor die persoon gewoonweg de tijd was om te sterven.

Zo zie je alweer dat alles dé betekenis verkrijgt die men er zélf aan geeft en hoe de mens in staat is om op een meesterlijke manier met woorden te spelen.

David Kimbrough, auteur van het boek 'Taking Up Serpents. Snake Handlers of Eastern Kentucky', beweert dat sinds het ontstaan van de cultus (rond 1910) minstens 75 doden zijn gevallen. In zijn boek beschrijft hij verder hoe in een sfeer van uitzinnige extase, aangewakkerd door de opzwepende akkoorden van drums en elektrische gitaren, de bezoekers de giftige slangen oppakken, ze om hun nek draperen, of ze onder hun overhemd wegstoppen. De meest stoutmoedigen onder hen steken hun hoofd in een kist die propvol zit met ratelslangen.

Af en toe gaat het mis. “Geloof is geen garantie om niet gebeten te worden. De Heer zei neem de slangen op, hij zei er niet bij dat ze niet zouden bijten”, aldus de vermetele kerkgangers.

Kortom: indien je nog op zoek bent naar een godsdienst ...

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht