ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ben jij in staat om iemand te doden terwijl je onder hypnose bent?

Hoe veilig is het om jezelf onder hypnose te laten brengen?
door Tsenne Kikke - dinsdag 23 juli 2013 1:14

Vanavond heb ik iets op TV gezien dat zowel vragen oproept als dingen bevestigt; dingen, die ik reeds jarenlang uitschrijf. Derek Brown gaf het levendige bewijs dat men onder hypnose eender wie dingen kan laten doen dat een mens bij volle bewustzijn zou vertikken, zelfs het doden van een medemens.

Hypnotiseurs trachten al jarenlang te beweren dat hypnose veilig is. Ikzelf beweer al jarenlang het tegenovergestelde, en mijn beweringen zijn het resultaat van eigen ervaringen.

In het 'Derek Brown programma' werd Sirhan Bishara Sirhan als voorbeeld aangehaald. Je weet wel: de man, die op 5 juni 1968 de Amerikaanse senator Robert F. Kennedy in het Hotel Ambassador in Los Angeles neerschoot. Direct na de moord beweerde Sirhan zich er niets meer van te herinneren. Hij verklaarde dat hij onder hypnose was geweest. Een vrouw die achter hem stond, tikte hem op de schouders en op dat moment dacht hij dat hij in een schietoefenbaan stond en op een schietschijf mikte, niet op een persoon. Ongeloofwaardig, nietwaar?

Sirhan (19/3/1944) werd veroordeeld tot de doodstraf, maar die werd omgezet in levenslange gevangenisstraf, nadat de doodstraf in 1972 door het Hooggerechthof van Californië niet-constitutioneel werd verklaard. Hij zit zijn levenslange straf uit in de gevangenis van Corcoran in Californië.

Theoretisch kan hij voorwaardelijk worden vrijgelaten, maar een verzoek hiertoe - het dertiende tot op de dag van vandaag - werd in maart 2011 afgewezen. Vrijlating of heropening van zijn proces worden dan ook niet verwacht; dit, ondanks de herhaalde roep om een nieuw onderzoek naar de moord en de rol van Sirhan daarbij.

Het manipuleerbare brein

Nogmaals: Derek Brown bewees op zijn manier dat een Sirhan gehypnotiseerd kan zijn geweest en de postsuggestie heeft verkregen om na de daad bepaalde dingen te zeggen; dingen, waar hij zélf natuurlijk niet achterstond, maar niet meer weet waarom hij het allemaal heeft gezegd omdat het hem werd ingefluisterd.

Indien je de episode hebt gemist, vind je hieronder het YouTube-filmpje. Bekijk en aanhoor het en indien je een beetje bewustzijn hebt: denk er eens over na en besef hoe elke mens, vanaf zijn prille jeugdjaren, als het ware gehypnotiseerd wordt en dingen klakkeloos aanvaard doordat de volwassenenwereld het hem heeft opgedrongen.

Van mij mag je het woordje 'gehypnotiseerd' gerust vervangen door 'gebrainwasht' of door 'geconditioneerd'. Het komt allemaal op hetzelfde neer.

Dit verklaart, bijvoorbeeld, ook waarom er iets meer dan 4.200 godsdiensten bestaan en elke godheid in wezen gelijk is aan eender welke andere: ze zijn allemaal ontsproten uit de verbeeldinsgwerelden van onze voorouders, en aan kinderen opgedrongen, die op hun beurt - als volwassenen - levenslang met de 'geleende kennis' rondlopen en aan hùn kinderen doorgeven.

Daarom doet elke mens, die uit zijn 'slaap' wenst te ontwaken, - een slaap, die op hypnose gelijkt, er goed aan om onderscheid te maken tussen kennis die hijzelf effectief 'bezit' en kennis die hem/haar werd ingelepeld, of uit eigen onwetendheid zélf heeft aanvaard.

Doe de proef, stel enkele levens-, overtuigings- en geloofsvragen, en indien je eerlijk bent met jeZelf, zal je misschien inzien dat je in wezen niets 'weet' - met als gevolg, dat er weinig of niets is dat je daadwerkelijk  'bezit'.

Voorbeelden van vragen die je aan jezelf kunt stellen, zijn:

1) Wat is de ware zin van het leven?

2) Bestaat er een God?

3) Bestaan engelen, duivels en demonen?

4) Is er een leven aan de 'andere zijde'?

5) Bestaat reïncarnatie?

6) Wie Ben Ik?

7) En zo meer ...

Commentaar


Gepost op: 23/07/2013 14:34:20

Indrukwekkende docu! Roept enkele vragen bij me op. Zoals; Waar blijft de vrije wil?

Mijn begrip over de invloed die men kan hebben op een andermans handelen is beperkt tot daar waar de ziel er voordeel tot evolutie in ziet. daarvoorbij zal de invloed niet meer werkzaam zijn.

Deze docu laat zien dat dit mogelijk niet meer opgaat.

Of de ziel, als alwetende, zou de gebeurtenissen hieruit volgend al kennen en daar mee instemmen? Hoe dramatisch het misschien ook lijkt?

Ik weet van mezelf dat ik slechts dan in trance te brengen ben wanneer ik dat ook echt wil. En als er geen gegronde reden voor zou zijn het niet lukt. Dat is mijn ervaring tijdens hypnose sessies die ik al eens meemaakte. Maar misschien is daar een stuk geheugen ook wel van gewist...  ;-)

Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat velen door allerlij suggesties handelingen verrichten die inderdaad worden aangereikt door de omgeving, bewust of onbewust. En eigenlijk is het een kwalijke zaak wanneer deze bewust door anderen zijn ingeprint ten gunste van hun zelf....

Ik zie het wel als taak voor mezelf ( of liever uitdaging ) steeds bewuster te worden van de gedachten en handelingen die voortkomen door deze onbewuste programering. 


Sonja Gepost op: 23/07/2013 22:36:09
Sonja

Allereerst ben ik blij dat u het als uitdaging ziet om bewuster te worden van handelingen, gewoontes,  gedachten en zelfs emoties die daar dan weer uit voort vloeien die misschien eerder door de omgeving, opvoeding, cultuur en media worden geinstigeerd dan dat ze werkelijk hun oorsprong vinden in jezelf. Ik vond het ook wel een mooie gedachte dat men onder hypnose enkel dingen zou kunnen doen, zeggen of denken als de ziel haar evolutie er wel bij vaart. En natuurlijk is er geen heil te zoeken voor de ziel in het ombrengen van een ander levend wezen. 
Maar als 'ze' die Shirhan onder hypnose hebben wijsgemaakt dat hij als mikpunt om te schieten op een schietschijf schiet en niet op Kennedy, daar zou de ziel toch geen kwaad inzien?
Je zegt ook dat uw ervaring is dat je onder hypnose geen dingen doet die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Maar de een is de ander niet, nietwaar.
Als het werkelijk een opgezet spel is geweest, dan hebben ze hun mannetje goed uitgezocht, wees daar maar zeker van. Hij zal 'geselecteerd' geweest zijn omwille van zijn beinvloedbaarheid.
En eigenlijk nu ik erover nadenk, dat wat die zelfmoordenaars doen met hun bommen rond hun lichaam in een bus of marktplaats, zijn zij ook niet geselecteerd door Al Qaida, Taliban en nog andere sinistere verenigingen? Zij die zich zelf opblazen en tientallen slachtoffers mee in hun wanhoopsdaad sleuren, zij denken dat ze op de eerste rij gaan zitten in de hemel en extra in de watjes gelegd worden door een 70-tal maagden, is dat geen hypnose?
We zijn inderdaad allemaal onder hypnose en verrichten weliswaar niet allemaal zulke extreme wandaden, maar we houden wel mee een systeem in stand dat zorgt voor ongelijkheid, armoede, uitbuiting en onrecht op elk niveau van ons bestaan op deze prachtige en geduldige planeet.
Ik werp niet graag met stenen, want ben zelf niet vrij van zonde, maar stenen dienen wel opgetild te worden om te zien wat er onder zit, dus omhoog met die stenen!

 


Tsenne Kikke Gepost op: 23/07/2013 23:52:20
Tsenne Kikke

Ja, beste Sonja, zelfs reclame heeft bedoeling om ons te beïnvloeden. Rijd met die auto en je voelt je beter, gebruik deze parfum en alle mannen vallen voor jou op de knieën, gebruik deze tandpasta, dit waspoeder, deze deodorant,  et cetera.

Kinderen, die in een arabisch land met de Koran opgroeien, hebben - als ze eenmaal volwassen zijn - niet al te veel moeite om de 'ongelovigen' te haten. Sadhu's en fakirs werden gehypnotiseerd en tijdens de hypnose krijgen ze een 'mantra' toedbedeeld. Van zodra ze die mantra uitspreken, zijn ze, bijvoorbeeld, ongevoelig voor pijn en kunnen zich dus ook met naalden, priemen, of wat dan ook, doorboren.

En, de dag dat je daadwerkelijk beseft, hoe elke mens in een soort van hypnotische toestand leeft, zijnde: een verlengde van de nachtelijke slaap, zul je ook weten waarom elke persoon zo beïnvloedbaar is voor alles en nog wat.

Wat je schreef, is prachtig! Maar besef ook dat we hier niet op Aarde zijn om die te veranderen of te verbeteren, maar wél om aan onsZelf te werken: ieder voor zichzelf. En welk menstype vind zich daarvoor geroepen? Hou je dus enkel en alleen met de zogenaamde 'levenden' bezig... :) Zelfs een Jezus kwam met het zwaard, en hijzelf had geen duizenden volgelingen, maar slechts 12 apostelen die hij opleidde en die het Christusbewustzijn verder moesten uitdragen. (Nota: Judas werd daarna door een 12de vervangen.)

Wat zonde betreft: zonde kan maar zonde zijn van zodra je weet dat het een zonde is. En jawel: iemand die in slaap is geboren, in slaap leeft en in slaap sterft - of, iemand die bovendien - dankzij hypnose - in een nog diepere slaap werd gebracht, kan niet zondigen, onmogelijk! Maar dat betekent nog niet dat die persoon een zieltje heeft; dit, ondanks zijn bezieldheid (dat terug naar de 'Zuivere Zielenzee' gaat). :)

Wat die stenen betreft: ben je geoloog?

 

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht