ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Wie Ben ik? Ben ik mijn lichaam? Het product van mijn brein?

Te midden van al die vele persoonlijkheden is het soms niet gemakkelijk om de vraag 'Wie ben Ik?' te beantwoorden.
door Tsenne Kikke - dinsdag 25 juni 2013 1:55

Onze Belgische aartsbisschop Léonard liet in een opiniërende bijdrage in de krant 'De Morgen' duidelijk verstaan dat hij nog steeds moeite heeft met het homohuwelijk. Volgens hem kunnen mensen van hetzelfde geslacht wel financiële en andere materiële verbintenissen aangaan, maar hen bestempelen als ‘echtpaar’ vindt de aartsbisschop echter een brug te ver. De aartsbisschop houdt er naar eigen zeggen nog steeds ‘ernstige en ethische bedenkingen’ op na wat het homohuwelijk betreft.

Het is een feit: wat Zelfkennis betreft, zijn we over het thema 'homofilie' nog niet volledig uitgepraat. Zo las ik in de allerlaatste 'Eos' dat homoseksualiteit rond en niet in de genen zit. In 2003 werd namelijk aangetoond dat onze identiteit vastligt in de genen. Zou homofilie dan aangeboren zijn?

Ja en nee, is het antwoord. In de buik van de moeder is de foetus ofwel een meisje ofwel een jongen. Maar beide geslachten staan voor de geboorte bloot aan zowel mannelijke als vrouwelijke hormonen. Die hormonen bepalen, onder andere, de seksuele voorkeur. Jongetjes schermen zich af van vrouwelijke hormonen en meisjes van mannelijke hormonen. Dat doen ze door hun DNA ongevoelig te maken voor het hormoon, door er een soort van verpakking rond hun DNA te leggen.

Maar soms gaat het fout en dan wordt de verkeerde verpakking rond het DNA gelegd en die verkeerde verpakking wordt overgeërfd. Jongens schermen zich dan af voor mannelijke hormonen en meisjes voor vrouwelijke hormonen. Daardoor verandert hun seksuele voorkeur.

Fouten in de verpakking van het DNA van vader op dochter geven een lesbisch meisje en fouten in de DNA-verpakking van moeder op zoon geven homojongens. Dat verklaart waarom homoseksualiteit sporadisch voorkomt en anderzijds toch in de familie zit.

Maar, ondanks het feit dat er dingen fout zijn gegaan, is homofilie op zichzelf - naar het schijnt - een normaal verschijnsel. Dat beweren homo's, natuurlijk - want, zeggen sommigen onder hen: dieren doen het ook. Maar, mijns inziens, resulteren foute dingen in foute resultaten. Natuurlijk kan de mens, noch de sterveling, daar zélf iets aan doen.

Zo lopen er zeer veel mensen met fabricagefouten rond. Zeer veel aandoeningen zijn dan ook aangeboren, met als gevolg dat de menselijke hersenen op een vreemde manier werken, en mensen die ermee rondlopen, kunnen zich er even vreemd naar gedragen. Doch, van zodra men 'ontwaakt' en bewuster door het leven gaat, kan men beseffen dat men noch dat brein, noch dat lichaam is. Controleer het, of wordt erdoor gecontroleerd. De vraag die men volgens Gurdjieff bovendien nog moet stellen, is: 'Is dat lichaam als voertuig van 'iets' in onszelf nog te herstellen?'.

Maar gewone stervelingen zijn zowel met de inhoud van dat brein als met hun lichaam vergroeid. Ze kunnen zich er niet van onthechten en hun instincten zijn baas.

Zo kunnen mensen verliefd worden op iemand van hun eigen geslacht, maar ook op auto's, muren, de eifeltoren, standbeelden, et cetera. Zeg nu niet dat ze mentaal gestoord zijn, want dan kunnen ze zich aangevallen voelen, boos worden en jou de meest afschuwelijke verwijten naar het hoofd sturen en zeggen dat je discrimineert. Hou je mening dus voor jezelf, want zijzelf beweren dat ze even normaal zijn als jij en ik. Hebben ze een andere keuze?

Wegens het feit dat ze er de meest vreemde seksuele neigingen op nahouden, zijn de meeste onder hen gelukkiglijk een doodlopend spoor. Anders gezegd: de meeste stervelingen die met fouten rondlopen, produceren geen nazaten. Bijvoorbeeld...

Ik heb het drie jaar geleden reeds uitgebreid gehad over Objectum-Seksuelen, waarvan hier een link, en hier de tweede link ernaar toe.

Edward Smith bekende dat hij al met minstens 1.000 auto's de liefde heeft bedreven. Maar zijn huidige grote liefde is 'Vanilla', een witte Volkwagen Beetle.Natuurlijk is hij niet de enige... Erika Eiffel, bijvoorbeeld, was dermate verliefd op de Berlijnse muur, dat ze vanuit de Verenigde Staten naar Duitsland verhuisde om er dichter bij te zijn. Bij de overblijfselen ervan, bedoelde ik.

Suzy is dan weer smoorverliefd op autobussen.

Hier is dan een betonliefhebber uit Australië ..., die net als al de anderen echt gelooft dat ook objecten een ziel hebben waarop men kan verliefd worden en intiem mee kan zijn.

De 20-jarige Alice heeft een liefdesband met een houten stokpaardje.

Clare zal eender wat uitproberen..., eenmaal. Dingen zoals een wasmachine, een ventilator, een obelisk, of wat dan ook.

Het wordt hoog tijd dat we - vanuit de wereld van Zelfkennis - oftewel: het kennen van het Ware Zelf -  herdefiniëren wat een 'normale mens' is. Welke soort mens is de benaming 'volwaardige mens' waard? Of, is alles wat op een mens gelijkt een 'volwaardige mens'? Wat denk jij? Laten we beginnen met moordenaars, verkrachters, overvallers, pedofielen, necrofielen, enzovoorts.

Of, zijn stervelingen, die eender welke kronkel in hun brein of fouten in de genen hebben, maar die anderen geen kwaad doen, volwaardige mensen; dit, wegens het feit dat we ze als mensen behandelen?

Of, zijn personen, die volledige controle over hun lichaam hebben, en dus het instinctieve hebben ontstegen, 'volwaardige mensen' ?

Vragen, vragen, talrijke vragen, waarop we in wezen geen antwoorden kunnen geven zonder te discrimineren - want, dat mag niet! Zelfs Diogenes zocht indertijd naar een 'Mens', doch vond hem niet. In wezen discrimineerde hij iedereen rondom hem.

Nogmaals: geef de menselijke evolutie naar meer mens-zijn nog een extra duizend jaren de tijd, en ondertussen trachten we ons met de 0,01% bezig te houden. Meer dan 'werk' genoeg, zou ik durven zeggen. Echt Werk dan...

Tot besluit: hou jouw lichaam onder controle, of wordt er blijvend door gecontroleerd. Hieronder verkrijg je een idee van de Gurdjieff Movements, waarbij er met 'de drie verdiepingen' worden gewerkt... Volgens mij een bewijs dat er nog mooie mensen bestaan met een zuivere inhoud.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht