ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Yoga: gymnastiek, acrobatie - of, maakt het deel uit van Gurdjieff's Vierde Weg?

Gurdjieff sprak over de vier wegen, zijnde: de weg van de fakir, die van de monnik en yogi en die van de Vierde Weg. In welke mate leunt yoga aan bij die Vierde Weg?...
door Tsenne Kikke - zaterdag 26 februari 2011 16:42

G.I. Gurdjieff introduceerde ons de zogenaamde 'Vierde Weg'. Eén van de drie andere wegen is yoga. Maar wat is yoga precies? 1.000 auteurs, betekent: 1.000 van elkaar verschillende antwoorden. Doch laten we het simpel houden.

Op Wikipedia lezen we, onder andere: Yoga is in zijn brede context: een hindoeïstische filosofie die leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen, om daarmee de vereniging met God te bereiken. In een meer alledaags, westers concept wordt met yoga hatha yoga bedoeld.

Indiakundige Jean Herbert definieert yoga eveneens met twee betekenissen, die nauw met elkaar samenhangen. Zijn definitie luidt als volgt: "Yoga is de staat waarin de mens zich onder één juk met het Goddelijke bevindt, dat wil zeggen verbonden met het Goddelijke, zoals dit wordt uitgedrukt in het woord religie. Met een kleine variant drukt het woord yoga de toestand uit, waarin de 'waarneembare mens' ook verbonden is met de 'wezenlijke mens', dat wil zeggen waarin de mens zijn ware aard heeft herkregen en er in overeenstemming mee leeft. De yogatechniek, hoe deze ook mag zijn, is een discipline, waardoor de mens tracht tot de staat van yoga te komen."

Het zesde hoofdstuk van de Bhagavad gita (een passage uit de Mahabharata, vermoedelijk uit de 3e eeuw v.Chr.) is voor velen de belangrijkste tekst over yoga. In dit hoofdstuk wordt de held-krijger Arjuna door zijn wagenmenner - die zich aan hem heeft geopenbaard als de god Krishna - aangespoord om de koninklijke weg van de yoga te gaan.

Als het klassieke standaardwerk over yoga geldt echter de Yoga soetra's van Patanjali, die het niveau van de yogatechniek verhoogde en, hoewel hij vooral de praktijk behandelde, daaraan een metafysische grondslag gaf. De yoga, die zich theoretisch sterk op de Samkhya oriënteerde, werd nu een eigen 'filosofische richting', ofwel een darshana.

Van het werk van Srila Vyasdeva wordt gezegd dat het ons in staat zou stellen om de materiële toestand te verlaten en op te gaan in eeuwige spirituele existentie samen met de ziel als persoonlijkheid. Het werk van Srila Vyasadeva onderscheidt zich in die zin, dat de lezer van zijn boeken informatie krijgt over de Persoonlijke aspecten en kwaliteiten van De Heer, waardoor hij op kan stijgen tot de, volgens de Veda's, hoogste realisatie binnen het beoefenen van spirituele activiteiten.

De Yoga soetra's van Patanjali beschrijven de raja yoga, waarvan de hatha yoga de basis vormt. Traditiegetrouw houdt men vier hoofdstelsels van de yoga aan:

. jnana yoga: de yoga van onderzoek langs de weg van het intellect, voortgezet tot voorbij de gebruikelijke mentale begrenzing;

. bhakti yoga: de yoga van liefde en toewijding op het goddelijke gericht, hetzij door een voorstelling van het goddelijke door een object of door een persoon in wie men het goddelijke ziet;

. raja yoga: de yoga van de naar binnen gerichte concentratie;

. karma yoga: de yoga van handeling zonder gehechtheid en zonder eigen belang. Deze yoga is min of meer gericht voor het goddelijke.

In het westen is er pas een beduidende aandacht voor de beoefening van yoga sinds de laatste helft van de twintigste eeuw. Wereldwijd is yoga een miljarden business. Er bestaan tientallen vormen van yoga. Meestal gaat het daarbij om ontspanningsoefeningen uit de hatha yoga, die als heilzaam worden ervaren bij door een jachtig leven opgebouwde spanningen.

De hoofdvorm van de fysieke yoga is hatha yoga, dat voor het eerst ruim gedocumenteerd werd in de Hatha Yoga Pradipika in de 15e eeuw n.Chr. In het westen wordt yoga gezien als bevorderlijk voor de gezondheid en wordt het vaak zonder religieuze bedoelingen beoefend. Hatha yoga bestaat grotendeels uit asana's, oftewel lichaamshoudingen, en pranayama, zijnde: ademhalingstechnieken. De hatha yoga vormt de basis voor veel andere, verder ontwikkelde soorten fysieke yoga.Nu dat we een idee over yoga hebben verkregen en je de foto's hebt bekeken, is de hamvraag: "Stel dat je al die bovenstaande oefeningen kunt uitvoeren... wat ben je er mee?" Ik bedoel: in de betekenis van 'zijn'. In wezen is er slechts één antwoord mogelijk. Welke?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht