ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Online Cursus Zelfkennis voor Beginnelingen

Is de Online Cursus Zelfkennis voor Beginnelingen misschien iets voor jou?
door DIMschool vzw - woensdag 19 maart 2014 15:22

Een mens, die aan Ware Zelfkennis wil gaan doen, moet ergens beginnen, net als de langste reis bij de allereerste stap begint. Dit geldt eveneens voor de reis naar jouw Zelf in jezelf.

In deze unieke, door onszelf ontworpen online cursus, wel degelijk gericht tot 99,99% van alle lezers, wordt het accent vooral gelegd op het onderwerp 'Innerlijke Groei' en op wezenlijke levens- en zingevingsvragen, waaronder: 'Wat is de zin van het Leven?', 'Wie ben Ik?', 'Ben ik meer dan mijn lichaam?', 'Hoe kan ik meester worden over mezelf?', en zo meer.

Noteer, dat met 'Innerlijke Groei' iets totaal anders wordt bedoeld dan al hetgeen je op het internet weervindt, of in boeken leest. Het heeft dus niets te maken met het stoffelijk lichaam. Maar, het lichaam kan er wél het voertuig van worden van zodra je met dat lichaam leert omgaan, en beheersen. Met de nadruk op het woordje 'kan'.

Anders gezegd: controleer dat voertuig - net als de kapitein van een schip - of, wordt erdoor gecontroleerd, blijf alsmaar als een kurk op het water drijven in een wereld waarin 'alles gebeurt' en dingen jouw overkomen, en kom - op het einde van jouw levensrit - daar uit waar je jezelf nooit wenste te brengen. Aan jou de keuze.

Om die reden zijn velen 'geroepen', maar weinigen die zichzelf uitverkiezen.

To be, or not to Be: te Zijn of niet te Zijn. Ooit eens de (h)eerlijke vraag gesteld: "Wie Ben Ik?"...?

Een intro tot: Mens, ken jeZelf

Deze cursus Zelfkennis voor Beginnelingen, gericht op heel persoonlijke innerlijke groei, is heel eenvoudig geschreven - hetgeen betekent, dat er geen enkele vorm van voorkennis is vereist. Nochtans zullen alle mensen, die reeds iets van dit thema afweten, er ook veel baat bij hebben, gegarandeerd!

Niet tevreden? Dan betalen we het grootste deel van jouw investering terug. En, wat de inhoud ervan betreft, is ' hoe dichter bij de bron, hoe zuiverder het water', één van de vele hoofdmotto's. Overtuig jezelf: probeer het gewoonweg eens uit - vooral, indien je denkt, of vermoedt, dat jouw Zelf deze kleine investering waard is. Nogmaals: een Zelf, dat niets te maken heeft met de diverse aangekweekte  persoonlijkheden, noch met de honderden ikjes die dagdagelijks over jouw lichaam regeren, en van jouw een ware speelbal maken van eigen gedachten en gevoelens.

Werkwijze:

- Deel 1 bestaat uit 5 lessen. Elke les beslaat iets meer dan 30 A-4 bladzijden - en, van zodra we jouw bijdrage hebben ontvangen, wordt Les #1 via e-mail naar jou toegezonden.

Tevreden?... Laat het ons weten, en dan versturen we jou de vier volgende lessen, tegelijkertijd.

Niet tevreden?... Je betaalt dan slechts 15 euro voor die ene les, en je ontvangt het verschil van 60 euro netjes terug op jouw bankrekening - beloofd.

Cursusbijdrage: Deel 1, bestaande uit 5 toezendingen, genummerd van 1 tot en met 5 @ 15 Euro per les - slechts: 75 euro (62 euro + € 13 BTW).

- Gelieve dit verdrag van 75 euro te storten op de bankrekening van DIMschool vzw: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB.

Na ontvangst hiervan zenden we jou eveneens een factuur. En, indien een deel van jouw centjes wordt teruggestuurd, krijg je bovendien een creditnota.

Meer info? Stuur ons een e-mailtje via: [email protected] - ook nadat je het bedrag hebt overgeschreven, opdat we voorafgaandelijk weten dat je hebt gestort en jouw eerste toezending kunnen voorbereiden.

- Zelfkennis... Bezin eer je begint, maar begin, begin, begin... -

Gurdjieff: "Wanneer wij over evolutie spreken, dienen wij van meet af aan te begrijpen dat er geen mechanische evolutie mogelijk is. De evolutie van de mens is de evolutie van zijn bewustzijn. En de evolutie van het 'bewustzijn' kan zich niet onbewust voltrekken. De evolutie van de mens is de evolutie van zijn wil en de evolutie van de 'wil' kan niet ongewild tot stand komen. De evolutie van de mens is de evolutie van zijn vermogen tot doen en 'doen' kan niet de vrucht zijn van hetgeen 'gebeurt'.

De mensen weten niet wat de mens is. Zij hebben met een zeer ingewikkelde machine te maken, veel ingewikkelder dan een locomotief, een auto of een vliegtuig - maar, zij weten niets of bijna niets af van de bouw, de werking of de mogelijkheden van deze machine; zij begrijpen er zelfs de eenvoudigste functies niet van, omdat zij het doel van deze functies niet kennen.

Zij hebben een vage voorstelling van het feit dat een mens zou moeten leren zijn machine te bedienen, zoals hij leren moet een locomotief, een auto of een vliegtuig te bedienen, en dat een onoordeelkundige behandeling van de menselijke machine even gevaarlijk is als de onoordeelkundige behandeling van een willekeurige andere ingewikkelde machine. Iedereen begrijpt dit als het een locomotief, een auto of een vliegtuig betreft. Maar slechts hoogst zelden houdt iemand daar rekening mee wanneer het gaat om de mens in het algemeen - of, om hemzelf in het bijzonder."

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht