ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z

Pendel aangekocht? Of heb je er al eentje?… Dan kan deze blog jou misschien interesseren.
door Tsenne Kikke - maandag 29 juni 2020 23:13

 "Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het het lot noemen."

 - Carl Gustav Jung

Volgens George Ivanovitch Gurdjieff zou ons onderbewustzijn ons bewustzijn moeten worden, maar hoe begin je daaraan? Mijn advies is: leer pendelen!

Pendelen?...

Toegegeven: vandaag de dag klinkt het een beetje zweverig. Vooral in de oren van mensen die sceptisch staan tegenover alles wat op het paranormale gelijkt. In wezen kan ik ze geen ongelijk geven - want, zowel aan pendelen evenals aan de pendel zelf worden door sommigen nog immer eigenschappen toegekend die op onwaarheden berusten.

Maar, indien je écht met jouw onderbewustzijn in contact wil treden, het onderhouden en versterken, is er - volgens mij - geen betere aanpak. Probeer het gewoonweg eens voor jezelf uit.

Zo werd er in de rubriek 'Artikelen' een 'Handleiding Pendelen' toegevoegd. Het waarom ervan wordt hieronder duidelijk uitgelegd.

Natuurlijk richt de inhoud ervan zich enkel en alleen tot lezers die zich via de webshop van DIMschool - waarvan hier de link - een pendel hebben aangeschaft - of, tot mensen die reeds over een pendel beschikken, en zich meer op de pendelkunde willen toeleggen zonder een tiental extra boeken aan te moeten kopen.

Dat artikel begint met de woorden,,,

Sla met een hamer een nagel in een muur en hang er daarna een pendel aan. Wat stel je vast? Juist! Die pendel beweegt niet. Toch niet uit zichzelf, tenzij er plots een vrachtwagen door de straat dendert en jouw woonst erdoor doorheen wordt geschud.

In wezen kan alles dat aan een draad, koordje of kettinkje hangt als pendel fungeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

1- Een ring aan een hoofdhaar van minstens 5 cm lang;
2- Een naald doorheen een kurk aan een garen;
3- Een pingpongbal aan een draad gekleefd;
4- Een sleuteltje aan het uiteinde van een garen;
5- Een schietlood aan een koord;
6- Een glazen hanger (van een oude luster) aan een draad;
7- Een klein flesje met een kurk aan een draad.
8- En zo meer..., waaronder een theezakje, bijvoorbeeld.

Maar natuurlijk gaat er niets boven een ‘echte’ pendel. Zie je jezelf al rondlopen met een schietlood, een theezakje, of met een pingpongballetje op zak? :-)

Laat je in elk geval niets wijsmaken: het materiaal waaruit de pendel bestaat, is onbelangrijk. Tenslotte ben jij het die er - dankzij veelvuldg gebruik - de nodige energieën in vastlegt. Kies er gewoonweg eentje uit die jou bevalt. Wel moet hij goed in de hand liggen, waardoor het gewicht belangrijk kan zijn. Zo heeft een zware mannenhand in een later stadium misschien een zwaardere pendel nodig dan een kleinere vrouwenhand. Nochtans is het in het begin aangeraden om met een lichtere te werken, omdat die veel gevoeliger is voor jouw spierreflexen. Ook is de lengte van de ketting of koord primordiaal, omdat er genoeg ruimte moet zijn om die te kunnen verlengen of in te korten.

Aan pendelen is er niets mysterieus verbonden. Het heeft dan ook helemaal niets met het occulte te maken. Wel is het de kunst om het bestaan van (voor de zintuigen onwaarneembare) dingen waar te nemen door middel van de verschillende pendelreacties. Een algemeen aanvaarde verklaring voor de werking ervan heeft betrekking op het onderbewustzijn dat over een eigen taal beschikt. Je moet dus spelenderwijze die taal aanleren, opdat je het resultaat van de onwillekeurige spierbewegingen, die de pendel - nadat je een vraag hebt gesteld - op een bepaalde manier laat bewegen, begrijpt.  Dit principe wordt het ideomotorisch effect, of motorisch automatisme, genoemd.

Net zoals leren schilderen, leren schaken, een muziekinstrument leren bespelen, of wat dan ook, moet je in pendelkunde in de eerste plaats wel een klein beetje interesse in stellen. En, het is slechts dankzij oefening dat elke intelligente mens in wezen in staat is om tot een bedreven radiësthesist uit te groeien - of, alleszins tot iemand met middelmatige resultaten.

Vergelijk het met leren fietsen. Met 'middelmatige resultaten' wordt hier bedoeld, dat je misschien - spijtig genoeg? - niet aan de Ronde van Frankrijk zult kunnen deelnemen. Wat pendelen betreft, kom je jouw niveau van bedrevenheid slechts aan de weet nadat je er enige tijd mee hebt geëxperimenteerd.

Pendels

In de handel zijn er allerlei soorten pendels verkrijgbaar. Alleen al uit het bestaan van die enorm grote diversiteit mogen we gerust de conclusie trekken, dat de bestanddelen waaruit de draad, ketting of de slinger vervaardigd zijn van geen enkel belang zijn. Anders gezegd: de materie waaruit een pendel bestaat, heeft geen enkele invloed op de bewegingen die hij maakt. Tenslotte zijn die bewegingen afkomstig van zenuw- en spierreflexen met een zeer lage amplitude, en het is de pendel die ze versterkt. Tevens is de pendel niet enkel en alleen werkzaam als versterker, maar eveneens de vertaler van jouw intuïtieve gedachten, gevoelens en gewaarwordingen.

Kortom: geef dus aan pendels geen eigenschappen die ze onmogelijk kunnen bezitten.

Nochtans worden er soms aan edelstenen en mineralen unieke eigenschappen toebedeeld; eigenschappen, die je naar het schijnt zou kunnen inzetten bij een pendelonderzoek.

Allemaal goed en wel...: indien je er enig geloof aan wil hechten. Zo wordt er, bijvoorbeeld, vaak beweerd dat pendels van bergkristal, rozenkwarts of amethist worden gemaakt vanwege hun verbinding met de bovenste vier chakra’s: die van liefde, communicatie, kennis en inzicht. Ook worden er soms sterrenbeelden bij betrokken, en zo meer.

Weet, dat alles dé betekenis verkrijgt die je er zélf aan geeft. Zo dachten kannibalen indertijd, dat indien ze het hart van de leeuw, die ze gedood hadden, opaten ze even sterk of moedig zouden worden - en, door de hersenen van hun gedode slachtoffer te verorberen, waren ze ervan overtuigd dat ze diens intelligentie hadden overgenomen, en zo meer.

Maar, er is een maar...

Als jij écht geloof hecht aan hetgeen je leest, activeer je als het ware de Wet van Aantrekking! Een voorbeeldje...

Indien je op zoek gaat naar een nieuwe partner, dan zal je - bewust of onbewust - jezelf daarvoor openstellen, nietwaar? Jouw aandacht zal dan ook op een totaal andere manier naar dingen en mensen uitgaan. En, telkenmale er een potentiële kandidaat in het vizier opduikt, zal je op een totaal andere manier reageren dan vandaag de dag.

Anders gezegd: als je aan een amethist de eigenschap toekent dat die jou in jouw zoektocht zal helpen, versterk je niet de onbestaande eigenschappen van de edelsteen, maar maak jij jezelf gevoeliger voor jouw vooropgesteld doel. Kortom: jouw energie gaat naar daar uit waar je jouw aandacht op richt. Nog met andere woorden: je mag aan een pendel gerust eigenschappen toekennen die je zélf hebt verzonnen, zolang je maar beseft dat het deel uitmaakt van jouw eigen overtuigingen, en niet omdat je iemand anders blindelings hebt geloofd.

Hopelijk maakten we onszelf duidelijk door jou te adviseren om - nadat je al het vuile badwater hebt weggeworpen - toch nog het kind te behouden.

Nog anders gezegd: gebruik te allen tijde jouw gezond verstand. :-)

(Tussen haakjes: in de Handleiding gaan we er iets dieper op in!)

Om het nogmaals te benadrukken: aan pendelen, noch aan de pendel zelf, zijn er mysterieuze, spiritueel geïnspireerde zaken verbonden, tenzij je een andere mening bent toegedaan: hetgeen geen wijzigingen aan de werkelijkheid brengt..

Vergelijk het ditmaal gerust met een schrijfpen...

Indertijd schreef men met pluim en inkt, daarna met een stalen pen, die je eveneens in een inktpot doopte. In de tijd van de kroontjespennen hadden lessenaars of schoolbanken, waaraan kinderen op school zaten, vaak een ingebouwd inktpotje met een schuifje als deksel. Ikzelf heb dat nog meegemaakt.

Vanaf het einde van de jaren zestig werd het gebruik van de kroontjespen op scholen langzamerhand vervangen, en kwamen de vulpennen op de markt: gesofisticeerde, met goud of met edelstenen belegd voor de rijken, en meer gewone voor de minder begoeden. Er was zelfs een tijd dat het in scholen verboden was om met een balpen te schrijven, omdat het 'vulgair' was, en zo meer. Als kind was je toen dan ook blij indien je met jouw verjaardag een vulpen kreeg, liefst een Waterman. Maar welke schrijfpen je ook gebruikte, een goedkope of peperdure, met of zonder (half)edelstenen: ze dienden allemaal om iets te kunnen uitschrijven.

Zo kan ik me niet herinneren dat er vulpennen werden aangeboden die, omdat ze met kleine bergkristallen, rozenkwartsen of amethisten waren versierd, ervoor zorgden dat er een verbinding met de bovenste vier chakra’s werd gemaakt, zijnde: die van liefde, communicatie, kennis en inzicht. Wel sloeg een schrijfpen de uitstralingen van de eigenaar ervan in zich op, doch dat is een totaal ander onderwerp. Maar, wat wél belangrijk is, is dat je niet moet geloven dat je jouw vulpen of pendel moet 'reinigen' omdat iemand het eventjes heeft aangeraakt. :-)

Stel, dat een psychometrist een voorwerp opneemt, en dat zijn uitstraling op dat ogenblik het voorwerp 'verontreinigd'...: Hoe zou hij dan nog in staat zijn om al hetgeen in dat voorwerp besloten lag op een afstandelijke, 'objectieve' manier te vertalen? Wel is het een vaststaand feit, dat indien iemand maandenlang jouw pendel voor eigen doeleinden gebruikt, zijn/haar uitstralingen de jouwe zullen verdringen.

Tot besluit: jouw uitgangspunten en gezond verstand zijn primordiaal. Indien je in het begin geloof hecht aan de van op internet geplukte  zaken, die soms of meestal op onwaarheden of bijgeloof berusten, is de kans groot dat je vroeg of laat diep ontgoocheld zult zijn - beter vroeg dan laat. En, als je vanuit jouw verbeeldingswereld aan pendelen begint, zal je in jouw verbeeldingswereld eindigen: een iets, dat je best kunt vermijden, nietwaar?

Weet daarbij, dat wanneer een mens een leugen aan zichzelf diverse malen herhaalt, die leugen ooit zijn waarheid zal worden... Zijn waarheid, maar daarvoor niet die van anderen. Toch zijn er mensen, die hun valse waarheden aan ons trachten op te dringen - en; in zeer veel gevallen lukt het hen dan ook nog wel.

Om die reden respecteer ik de denk- en handelswijze van de scepticus James Randi die 1 miljoen dollars uitreikt aan degene die kan bewijzen wat hij beweert. Hieronder vind je er een voorbeeldje van...

Kristallen & Spiertesten

Meer daarover vind je, onder andere, in de blog 'Dossier Parapsychologie: James Randi zoekt iemand die de 1.000.000 US$ komt ophalen'.

Toekomst

Kan de afstand in tijd - dankzij vraagstellingen - gemeten worden? Anders gezegd: staan bepaalde zaken, die zich in de toekomst zullen voordoen, nu al vast? Zoals oorlogen en natuurrampen, bijvoorbeeld, maar ook dingen uit jouw huidige leven. Geen mens die het weet. Toch er zijn personen die vragen over de toekomst uitpendelen en er natuurlijk antwoorden op verkrijgen. Maar, om aan de weet te komen of ze ja of neen juist zijn, is afwachten geboden.

Om die reden heeft ParaPsychon 'De Openbare Kluis' ontwikkeld (ga daarvoor naar www.parapsychon.be).

Is pendelen ietwat geloofwaardig?

Mijn antwoord is 'ja', indien je bedoelt: contact maken met het onderbewustzijn. Niet omdat ik het geloof, maar omdat ik het weet. Tussen haakjes: sommigen noemen het: contact maken met het Hogere Zelf.

Bewijzen over werken met de wichelroede heb ik nooit verkregen, werken met de pendel wel. Maar ja, net als een wielrenner, voetballer, of wie dan ook, niet elke dag op eenzelfde manier kan presteren, kan een radiësthesist op sommige dagen falen, weken achter elkaar zelfs.

En natuurlijk heeft het onderbewustzijn - of noem het 'Het Hogere Zelf' - limieten, en kan dus niet alles weten...

Nota: Volgens George Ivanovitch Gurdjieff zou ons onderbewustzijn ons bewustzijn moeten worden, en om die reden is de term 'Hoger Zelf' in dit geval niet misplaatst. Och, als 't kind maar een naam heeft, hé! :-)

In elk geval hopen we dat deze tekst jou niet al teveel heeft afgeschrikt! :-) Wel kunnen we jou garanderen dat het een prachtig hulpmiddel is om jezelf op jouw onderbewustzijn af te stemmen, en daardoor prachtige antwoorden op jouw vele vragen kan geven, gegarandeerd!

 Een pendel aankopen?

Nogmaals: Indien je naar de webshop van DIMschool vzw gaat, kan je een pendel met of zonder handleiding aankopen. Maar, indien je reeds over een pendel beschikt, kan je die handleiding afzonderlijk via de rubriek 'Artikelen' (of, zie: balk geheel bovenaan) aanschaffen onder de hoofding 'Alternatieve Wetenschappen'.

Tot besluit

Dankzij deze handleiding heb je geen extra boeken, cursussen, of wat dan ook, nodig. En, natuurlijk zal je er veel dingen in kunnen lezen die je nergens anders zult aantreffen. Eveneens gegarandeerd.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht