ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Traditionele Chinese Geneeskunde is reeds duizenden jaren oud

In de Traditionele Chinese Geneeskunde, TCG afgekort, bestaat er niet één, maar wel vele toepassingen.
door Tsenne Kikke - maandag 13 oktober 2014 23:54

In de loop van zo'n 3.000 jaar heeft zich in China een van het westen afwijkend stelsel van diagnose en gezondheidsbevordering ontwikkeld, dat hier in onze gewesten eigenlijk pas bekend is, sinds president Nixon begin 70er jaren van de vorige eeuw zijn haast legendarische reis naar China maakte.

Daarna is de kennis over de Chinese manier van genezen - aangeduid als TCM, de afkorting van 'Traditional Chinese Medicine' - of, TCG van 'Traditionele Chinese Geneeswijzen' - met sprongen vooruit gegaan. Vóór die tijd waren er wel al elementen van bekend, en wel uit Japan, waar de acupunctuur zich door vermenging met de Anma-massage had ontwikkeld tot de Shiatsu - therapie, oftewel de drukpunctuur.

Traditionele Chinese Geneeskunde bestaat uit een veelheid van toepassingen, die tenminste één eigenschap gemeen hebben, namelijk: ze willen, net als alle andere alternatieve geneeswijzen, niet in de eerste plaats de ziekte behandelen, maar de zieke persoon genezen. Een fundamenteel uitgangspunt. Om die reden wordt er véél meer aandacht geschonken aan oorzaken dan aan symptomen.

Het verschil tussen de Traditionele Chinese Geneeskunde en de westerse geneeskunde schuilt dus in de benaderingswijze. De westerse geneeskunde analyseert de symptomen van een ziekte en de Chinese geneeskunde kijkt naar de mens achter de ziekte, gebaseerd op de begrippen Yin en Yang.

In het westen is vooral acupunctuur bekend, maar dat is slechts een klein onderdeel van de TCG. De Huang Di Nei Jing, bijvoorbeeld, daterend uit 475 v. Chr., is één van de vele boeken die de basis vormt van de TCG, waarin reeds een veelheid aan diagnoses en behandelingen uitvoerig werd beschreven. Eén van de vele motto's van dit boek is: 'Beter voorkomen dan genezen' - gewoonweg, omdat artsen uit die tijd een totaal andere taak hadden dan die van nu.

Anders gezegd: in die tijd bestond zijn taak er uit om ervoor te zorgen dat mensen niet konden ziek worden. Indien dit wél gebeurde, moest hij onderzoeken of de schuld ja dan neen bij hemzelf lag, en moest hij - indien nodig - zijn tekortkomingen opsporen - of, aan de weet zien te komen waarom de patiënt zijn raad niet had opgevolgd.

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met Traditionele Chinese Geneeskunde? Of, weet je er iets meer over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar? Bovendien is elke vorm van opgedrongen reclame storend voor de lezer, tenzij hij/zij er zélf naar vraagt via de rubriek 'Zoek&Vind' en de 'Zakelijke Blogs'.

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Hoe  langer en veelvuldiger je bij ons adverteert, hoe sterker jouw naambekendheid. En, voor reclame betalen, zou in wezen geen probleem mogen zijn, integendeel! Want..., verantwoorde reclame zou zelfs een bestaand probleem kunnen oplossen.

- Zoek&Vind... indien je zowel meer klandezie evenals naambekendheid op prijs stelt -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht