ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bizarre ondergrondsen; de catacomben van de Kapucijnen

De Catacomben van de Kapucijnen zijn een zeer goed geheugensteuntje om ons eraan te laten herinneren dat vroeg of laat onze beurt zal zijn.
door Tsenne Kikke - zaterdag 4 februari 2012 4:16

De Catacomben van de Kapucijnen  - ook ‘Catacombe dei Cappuccini’ genoemd - zijn catacomben in Palermo, Sicilië; een plaats, waar de doden niet slapen. Vandaag de dag staan deze catacomben bekend als een buitengewoon historisch archief en een tamelijk macabere toeristische attractie. Anderzijds zullen we allemaal – veel te vroeg of nooit te laat – er ongeveer zo uitzien. Iets om naar uit ‘te kijken’ dus ...: de foto's vind je geheel onderaan.

De locatie ontstond toen de abdij der kapucijnen in de 16de eeuw onvoldoende plaats had om nog nieuwe mensen op hun kerkhof te begraven. De monniken besloten hierop onder het kerkhof extra crypten aan te leggen.

In 1599 mummificeerden ze één van hun monniken, namelijk: broeder Silvestro van Gubbio, en plaatsten hem in de catacomben. Oorspronkelijk waren de catacomben enkel bedoeld om de dode monniken een laatste rustplaats te geven, maar in de loop der eeuwen werd het een statussymbool voor niet-geestelijken.

De lichamen werden gehydrateerd op de rekken van keramische pijpen in de catacomben en soms gewassen met azijn. Sommige lichamen werden gebalsemd en anderen in afgesloten glazen cabines gelegd. Monniken werden bewaard terwijl ze hun alledaagse kledij droegen en soms inclusief de koorden, die ze als penitentie hadden gedragen. Mensen vroegen in hun testament om in bepaalde kleren bewaard te worden, of soms om hun kleren op regelmatige basis te laten vervangen. Familieleden baden van tijd tot tijd voor de overledene en ook om het lichaam in een presentabele toestand te behouden.

De catacomben werden onderhouden via donaties van de familieleden van de overledenen. Elk nieuw lichaam werd in een tijdelijke ruimte ondergebracht en later naar een permanente plek overgebracht. Zolang men bleef betalen liet men het lichaam op deze permanente locatie liggen, maar indien familieleden niet meer betaalden werd het lijk op een schap weggezet tot ze hun betaling verder zetten.

De laatste monnik die werd bijgezet in de catacomben was Broeder Riccardo in 1871 en in 1880 werd de ruimte officieel gesloten, al bleven er toeristen op bezoek komen. De laatste mensen die er werden begraven dateren uit de jaren 1920.

Eén van hen was Rosalia Lombardo, die in dat jaar op tweejarige leeftijd stierf, en wiens lichaam nog opzienbarend intact is. Ze ligt in een kistje dat is afgedekt met een glasplaat. Haar gebalsemde lichaam heeft niets hoeven in te boeten aan haar jeugdige schoonheid. Haar bijnaam is ‘De Schone Slaapster’. Met haar oogjes dicht lijkt ze vredig te slapen en de geel-oranje strik op haar blonde haren lijkt te verraden dat Rosalia in slaap gevallen is na een kinderfeestje. Vele toeristen denken zelfs dat Rosalia een pop is. Maar Rosalia ligt niet te slapen, ze stierf 89 jaar geleden aan een longontsteking.

Uit de kleding van de dode kan men afleiden hoe mensen in die tijd leefden. Eén van de mooiste voorbeelden daarvan is de mummie van Coronel Enea Digiuliano in de afdeling met professionelen. Hij draagt een Frans Bourbon uniform uit 1800. In diezelfde afdeling vinden we het goedbewaarde lichaam van een Amerikaanse vice-consul die werd bijgezet in 1911. Het zou één van de laatste mummies kunnen geweest zijn (met uitzondering van Rosalia), omdat de crypte aan het begin van de 20ste eeuw gesloten werd. De laatste monnik die hier werd bijgezet was broeder Ricardo van Palermo, die overleed in 1871.

Het balsemprocedé, uitgevoerd door professor Alfredo Salafia, bestaat uit formaline om bacteriën te doden, zinkzouten (zinksulfaat) en zinkchloride om het lichaam rigide te maken. De formule bestaat uit 1 deel glycerine, 1 deel formaline gesatureerd met zowel zinksulfaat als chloride en 1 deel alcoholoplossing gesaturiseerd met salicylzuur. Alcohol, in combinatie met de droge lucht in de catacomben, zorgde voor uitdroging en mummificatie. Glycerine zorgde ervoor dat het lichaam niet te veel uitdroogde en salicylzuur verhinderde de groei van paddenstoelen. ’t Is maar dat je het weet...

Volgens Melissa Johnson Williams, directrice van de ‘American Society of Embalmers’, is het gebruikte zinkacetaat - een zout, dat gevormd wordt door de inwerking van azijnzuur op zinknitraat, of op zinkmetaal - de oorzaak dat het lichaam van Rosalia zijn stevigheid kon behouden, iets wat bij andere mummies ontbreekt. En daarmee lijkt het geheim achter de bolle wangetjes van Rosalia te zijn ontsluierd.De catacomben bevatten ruim 8.000 mummies, die meestal in nissen van de muren zijn geplaatst. Veel van deze menselijke resten zijn half vergane lichamen met holle oogkassen in kale schedels.

De gangen zijn verdeeld in categorieën: mannen, vrouwen, maagden, kinderen, priesters, monniken en professionelen. Sommige lichamen zijn beter bewaard dan anderen. Weer anderen zijn in poses gezet, bijvoorbeeld: twee kinderen in een schommelstoel.

De catacomben zijn toegankelijk voor het publiek. Binnenin foto's nemen is naar verluidt verboden, alhoewel de lichamen al te zien zijn geweest in televisieseries als de BBC-reeks ‘Francesco's Italy: Top to Toe’, ‘Ghosthunting With Paul O'Grady and Friends’ op ITV2 in 2008 en ‘The Learning Channel’ in 2000. IJzeren hekken zijn geïnstalleerd om te vermijden dat toeristen de lijken zullen aanraken – of, met hen willen poseren.

De aanblik van al die bewaarde skeletten kan ons eventjes doen ontwaken. Al was het maar voor een fractie van een seconde. Tenslotte werd ook aan jou het leven geschonken. Geniet van dat tijdelijke geschenk dat ieder moment opnieuw kan worden afgenomen.

Bekijk de foto’s, aanschouw de videobeelden en besef de vergankelijkheid van het leven. Al de restanten die je kunt aanschouwen, hadden ook hun wensen, dromen, overtuigingen, en ik ben ervan overtuigd dat de ene persoon - toen hij of zij nog leefde - alles veel beter wist dan eender wie. Uiteindelijk waren ze slechts stof en zijn ze tot stof wedergekeerd. Met hier en daar een uitzondering, misschien.
Elk blad aan een boom vervult een functie
Net als ieder mens op aarde
Maar, er komt een tijd dat het blad stopt met vervullen
Net als eeniedere mens.

Van zodra de lente aanbreekt
komen er nieuwe bladeren aan de boom.

Zou elk blad de reïncarnatie zijn van een vorig blad ?

Of, keert al hetgeen wat van stof is gemaakt
Terug tot stof ?

Tussen haakjes: geloof jij in reïncarnatie?

In een leven na dit leven?

In wedergeboorte?

...

Commentaar


Gepost op: 4/02/2012 12:23:15

De overbekende uitspraak ‘dat alles dat van stof is gemaakt tot stof wederkeert, roept natuurlijk de vraag op of er dingen zijn die niet uit stof zijn gemaakt en wat de definitie is van stof. Laat ons dit eens benaderen met de leer van Gurdjieff.

Het elementairste of ondeelbaar stofdeeltje – het Absolute – vergaat niet. Dit elementaire deeltje moet noodzakelijkerwijs alle eigenschappen (dus ook psychische en kosmische) hebben die we in grotere gehelen en elkaar bevruchtende dimensies in meer of mindere mate aantreffen. Het bewust-zijn dat samenhangt met de dichtheid van het zijn op die schaal kan natuur lijk op dit niveau verhindert zijn om waar te nemen dat haar elementair deeltjes niet elementair zijn. In plaats van een atoom van het Absolute zouden we beter spreken van ‘Oercel’ of ‘God-cel’. Deze oercel bezit alle potentieel (net zoals een DNA-cel) om tot een praktisch oneindig aantal vormen uit te groeien, en ik acht het mogelijk dat zij haar oerpotentieel kan laten groeien door interactie met de vormen die ze voortbrengt en waardoor haar potentieel werkelijk oneindig is.

Hieruit volgt dat de dood in feite het middel is tot meer en gedifferentieerder leven, en als we nu zouden kijken vanuit het geheel in plaats van ons eigen nietige individuele standpunt dan zouden wij met Paulus kunnen zeggen: ‘Dood, waar is uw angel?’

Je kunt ook nog op een andere wijze naar de vetgedrukte cursieve zin kijken. Het is niet de stof die belangrijk is, maar de vorm of gestalt en die bepaald wat het zijn van iets, is. En daar stof maar stof is (zoals in deze vetgedrukte cursieve zijn opgevat!), kan zij uiteraard zichzelf niet organiseren tot een gestalt, noch deze gestalt doen verdwijnen. Vorm overstijgt dus stof en nu reist de vraag wat de onstoffelijke oorzaak is van het feit dat stof toch georganiseerd geraakt.

En zo raken we aan de vraag wat incarnatie en mogelijk (reïncarnatie) werkelijk inhoud.           


Tsenne Kikke Gepost op: 5/02/2012 1:54:12
Tsenne Kikke

Hartelijk dank voor jouw inbreng – dit, ondanks - mijns inziens - het verkeerde uitgangspunt. Verkeerde uitgangspunten leiden automatisch tot verkeerde resultaten. Laten we beginnen met te schrijven dat het Absolute niet in onze wereld kan doordringen. Het heeft dan ook weinig zin om het Absolute erbij te betrekken. In Wereld-3 geschieden dingen semi-automatisch en daarna: puur mechanisch.

Het is een feit dat stof zich schikt naar een innerlijk bouwplan, of noem het blauwdruk, gestalte-idee, entelechie, of wat dan ook, en de atomen waaruit een bepaalde stof is opgebouwd, gedragen zich naar eigen, ingebouwde wetten.  Net zoals een sneeuwvlokje zich gedraagt naar de gecombineerde wetten van waterstof en zuurstof.

Wat de mens betreft: vergeet even het stoffelijke deel: het is en blijft stof van een bepaalde kwaliteit. Andere levensvormen, zoals planten en bomen, bijvoorbeeld, beschikken over andere innerlijke ‘kwaliteiten’. Maar...: wetten, blijven wetten.

Van zodra er zich ‘iets’extra in het stoffelijke deel bevindt - dat langer kan blijven voortbestaan dan het stoffelijke - kunnen we over ‘een leven na dit leven’ spreken en kunnen we over 'andere wetten' spreken. Elke mens kan dit voor zichzelf uitvissen.

Dat ‘iets’ beschikt over bepaalde zijnskwaliteiten: ofwel heeft men ze, ofwel niet. Maar ik besef wel dat zowel betweterij evenals verbeelding mensen op een dwaalspoor kunnen brengen. Anderzijds bevorderen die wel de innerlijke gemoedsrust en is men in staat om van het leven ten volle te genieten zonder rekening te houden met de bestaande wetten.

Tot besluit de zin in de juiste context: 1 Kor Hfst. 15: [55] Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? [56] De angel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.


Gepost op: 6/02/2012 13:32:41

Gurdjieff: “Het Absolute, d.w.z. de staat der dingen waarin het Al één Geheel vormt, is als het ware de oerstaat der dingen, waaruit door deling en differentiatie de verscheidenheid der door ons waargenomen verschijnselen voortkomt.” “Logisch is het zeer wel mogelijk zich een staat der dingen voor te stellen waarin het Al één enkel Geheel vormt. Een zodanig geheel zal zeker het Absolute zijn, wat zeggen wil het Onafhankelijke, omdat het, het Al zijnde, oneindig en ondeelbaar is.” “Het Absolute als Al en als Niets en dat wat er tussen ligt (de zes noten van de Scheppingstraal) zijn één.” “De wil van het Absolute kan zich in de daarop volgende ‘werelden’ (na ‘Wereld 3’) niet buiten dit plan om openbaren en bij zijn openbaring in overeenstemming met dit plan neemt hij de vorm aan van mechanische wetten.”            “De begrippen materie en kracht zijn even betrekkelijk als al het andere. In het Absolute waar alles één is, zijn materie en kracht ook één. Maar wij beschouwen materie en kracht in dit verband niet als werkelijke beginselen van de wereld als zodanig, maar als eigenschappen of kenmerken van de door ons waargenomen wereld der verschijnselen.”                                                                                          “De directe invloed van het Absolute bereikt ons niet. Maar de invloed van de eerst volgende ‘Wereld’ en die van de ‘Wereld der sterren’ zijn reeds volkomen duidelijk in het leven van de mens.” “De interval tussen si en do in de scheppingstraal wordt opgevuld door de wil van het Absolute.”                          “Over het algemeen is het niet gemakkelijk de derde kracht direct waar te nemen en te begrijpen. De reden hiervan ligt in de functionele beperktheid van onze gewone psychische werkzaamheid en in de fundamentele categorieën van onze waarneming van de wereld der verschijnselen, dat wil zeggen in onze gewaarwording van ruimte en tijd die het gevolg is van deze beperktheid. De mensen kunnen de derde kracht (H. Geest) niet rechtstreeks opmerken en waarnemen, evenmin als zij de ‘vierde dimensie’ ruimtelijk kunnen waarnemen.”

Uit dit alles kun je afleiden dat wat wij krachten noemen, in werkelijkheid ‘Wil’ is en dat de derde kracht deze ‘Wil’ vertegenwoordigd. Ook kun je uit het bovenstaande afleiden dat ‘de Wil van het Absolute’ wel degelijk doordringt in iedere ‘Wereld’, alleen verhindert onze gewone psychische werkzaamheid om dit te zien. Dat het Absolute ons niet direct kan bereiken, kun je ook als volgt begrijpen. ‘Wil’ is niet objectief te maken omdat we die ‘Wil’ in werkelijkheid ‘Zijn’. Maar dit kun je alleen indirect vaststellen. Er moet eerst iets waar te nemen zijn wil je weten dat er iets is dat waarneemt. Zelfs God kon maar eerst zien dat het goed was, nà dat Hij iets geschapen had. Pas daarna kan ruimte ervaren worden als tijd.

Gurdjieff: “Een atoom is de kleinste hoeveelheid van een willekeurige substantie waarin nog alle fysische, chemische, psychische en kosmische eigenschappen van die substantie aanwezig zijn. Een atoom is dus een kosmos en dus een bezield wezen dat leeft, ademt, denkt, voelt, geboren wordt en sterft.” “De microkosmos is het atoom of liever … de microbe. God is microbe: het systeem is hetzelfde. Het verschil ligt alleen in het aantal centra.” “Alleen de atomen van het Absolute zijn werkelijk ondeelbaar. Een atoom van de aarde (wereld 48) bestaat uit 48 atomen van het Absolute.”      

We worden dus geconfronteerd met de paradoxale gegevens dat het Absolute bestaat uit atomen, dus deelbaar is en sterfelijk - èn - dat het Absolute een ondeelbaar Geheel is en dus onsterfelijk. En als het een ‘Ondeelbaar Volledig Onafhankelijk Geheel’ is, dan kun je niet spreken van indirecte invloeden die niet doordringen in de ‘Werelden’ die volgen na ‘Wereld 3’. En als in Wereld 3 het Absolute zijn Wil openbaart en de invloed van deze Wereld (zie de onderstreepte zin in de eerste paragraaf) is reeds volkomen duidelijk in de mens, dan staan wij logischerwijs dus wel degelijk in directe verbinding met het Absolute.

Ik wil met mijn reactie op uw commentaar alleen maar laten zien dat mijn zienswijze niet noodzake-lijkerwijs op een verkeerd uitgangspunt is gebaseerd en een zekere rechtvaardiging in zich draagt.

Mijn gebruik van Paulus zijn woorden was eerder illustratief bedoelt, als een soort dichterlijke vrijheid.       


Tsenne Kikke Gepost op: 6/02/2012 13:50:29
Tsenne Kikke

Toch is en blijft jouw uitgangspunt verkeerd. Maar ik heb alle respect voor jouw volhouden... Laten we het eenvoudig stellen: "Wil is de Kracht die door elke atoom heengaat, maar is niet de atoom zélf..." Deze Wil heeft slechts één doelstelling... los van wat Wereld-3 er ook mee aanvangt, namelijk: Heropas opvangen.

Lees als: “Alleen de atomen van het Absolute zijn werkelijk ondeelbaar. Een atoom van de aarde (wereld 48) bestaat uit 48 atomen ontstaan vanuit het Absolute in Wereld-3.”

Maar in onze wereld kunnen we wel stellen dat de microbe het 'beneden' is van ons 'boven'. Een microbe draagt leven in zich. Een atoom is een bouwsteen, waardoor krachten vloeien.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht