ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bijna dood ervaringen (BDE) - door Julien Hendrickx

Tijd is onze grootste vijand, zei Gurdjieff, en voor zover ik kan zien, wil dat zeggen dat wij door identificatie met ons lichaam, uit de verschillend verlopende bewegingen of trillingen die via de zintuigen en het geheugen in het bewustzijn verschijnen als diverse afzonderlijk gegroepeerde waarnemingen die met elkaar worden vergeleken, het begrip tijd hebben geschapen. Geest en geheugen zijn in deze zin dus als een éénheid te beschouwen. Tijd is een constructie die in het licht van de éénheid of het 'Zijn' niet bestaat. Voor het 'Zijn' bestaat alleen het eeuwige moment 'NU'!

In India was reïncarnatie nog niet zolang geleden - in tegenstelling tot het Westen - een vaststaand geloof dat had geleid tot kastenvorming waarin het niet geoorloofd was te ontsnappen aan het leven dat je was toebedeeld. Een paria moest een paria en een rijke moest een rijke blijven op grond van zijn vorig karma. Boeddha verdedigde deze stelling niet. Dit massale geloof had ertoe geleid dat in India de mens niet kon ontsnappen aan zijn lot en dat de wetenschappelijke ontwikkeling er geen voet aan de grond kreeg. In het Westen (negentiende eeuw) heeft R. Steiner er alles aan gedaan om het begrip karma en reïncarnatie geloofwaardig te maken. Waarschijnlijk omdat het Westerse ongeloof in een vorig of volgend leven van de mens een egoïstisch wezen maakte dat alles in dit ene leven wil consumeren en daarom de mogelijkheden van de aarde om het leven voedsel te blijven verschaffen, vroegtijdig uitput. Het lijkt erop dat het niet geloven in reïncarnatie de wetenschappelijke vlam heeft aangewakkerd in het Westen. Karma is onverbrekelijk verbonden met reïncarnatie, maar dit is geen vastliggend dogma maar een ontzettend complex levend iets dat door iedere grote spirituele leraar is gebruikt als een begrip dat werd toegepast in afhankelijkheid en de noden van die tijd. Iedere leraar ziet zich geplaatst in een conservatieve omgeving waarin hij niet onvoorwaardelijk dat kan brengen wat hij weet, maar zijn weten moet inpassen in de tradities van zijn tijd, wil hij niet het risico lopen dat hij vroegtijdig door onbegrip het strijdtoneel moet verlaten zonder dat hij iets heeft kunnen bijdragen.

De leraar is zich bewust van dit compromis, maar de massa niet. Daarbij komt nog dat de metafysische, godsdienstige of spirituele begrippen die betrekking hebben op het ware 'Zelf' of 'leven na de dood' en 'reïncarnatie', alleen kunnen gegeven worden op het niveau waarop de ontvangende persoon staat. Het niveau van mededelingen is afhankelijk van het niveau van 'zijn' van de leerling of de betrokken persoon. Er is dus een godsdienst of waarheid voor zeven types van mensen. Het geloof of de waarheid van mensmenstype 1, 2 of 3 is mechanisch. Menstype 4 vormt de overgang van het mechanische naar het bewuste of van involutie naar evolutie. Het 'zijn' van menstype 5, 6 en 7 stijgt in opgaande lijn. Alleen in menstype 7 (iemand die het Christus- of Boeddhabewustzijn heeft verworven) is het volledige 'zijn' ontwikkeld en uitgekristalliseerd. (NB: Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp O.Z.N.H.W. En wat nog beter is: Schrijf je in op de cursus zelfkennis die is geïnspireerd op dit boek.)

Als de wetenschap dit onderwerp benadert, dan toont ze zich niet van haar beste kant maar gedraagt zich hoogst onwetenschappelijk. Al hun verklaringen zijn speculaties en geen wetenschap. Zij interpreteren ervaringen altijd in termen van hersenprocessen. Maar iemand kan tranen in zijn ogen hebben omdat er een vuiltje inzit, omdat het ontstoken is, door een allergie, door koude, door verdriet, zelfs door geluk, de persoon kan gewoonweg uien aan het pellen zijn, of door welke oorzaak ook. Als al deze tranen, die een verschillende oorzaak hebben, wetenschappelijk worden geanalyseerd, dan krijg je al die keren dezelfde chemische samenstelling. Uit de analyse is de oorzaak niet af te leiden. Door de verf op een schilderij te analyseren, kom je niets te weten over het kunstwerk of de intenties van de kunstenaar. Daarom kun je uit de analyse van hersenprocessen geen oorzaken afleiden. Je springt tijdens zulk onderzoek voortdurend van de ene waarneming over op de ander en weeft tussen deze gescheiden waarnemingen je persoonlijke voorkeuren.

Als reïncarnatie zou bestaan, welke eigenschappen wil je dan dat reïncarneren? Die je als baby had, of als kind, als adolescent, jong volwassene, volwassene of ouderling? Kom je terug als vrouw of als man? En welke 'ik' moeten terugkomen? De gedienstige 'ik', de veroordelende 'ik', de modebewuste 'ik', de vakantie 'ik', de werkende 'ik', de luie 'ik', de 'ik' die van die en die muziek houd, de reizende 'ik', de huiselijke 'ik', de moderne 'ik', de conservatieve 'ik', de moeder'ik', de vrij willen zijn 'ik', de dieet 'ik', de veelvraat 'ik', of welke andere 'ik' dan ook. Voor elke gelegenheid en uiterlijke of inwendige prikkel is er wel een 'ik' beschikbaar. Als je beseft hoe automatische en prikkelgebonden al deze 'ikken' worden tevoorschijn geroepen en hoe afhankelijk deze dus zijn van externe factoren, dan kun je toch onmogelijk nog in dit soort reïncarnatie geloven, want je gaat toch niet beweren dat het de omstandigheden zijn die moeten reïncarneren.

En als je huidige leven een gevolg is van oorzaken in een vorig leven, heeft Hitler dan door zijn daden in een vorig leven in dit leven het voorrecht genoten om zes miljoen joden te laten vermoorden, om nog maar te zwijgen van de miljoenen andere slachtoffers die uit zijn acties zijn voortgevloeid. Als je ernstig over deze feiten nadenkt, dan zul je zien dat van de manier waarop vele geïnteresseerde mensen over dit onderwerp denken, niet veel gerechtvaardigd is en dat zij zich over het algemeen overgeven aan dagdromen, wensen of ongeoorloofde veroordelingen in plaats van aan een streng en eerlijk onderzoek, voornamelijk met betrekking tot wie of wat hij of zij werkelijk is. Er is maar één gerechtvaardigde oorlog, en die je ook nog kunt winnen, en dat is de oorlog tegen jezelf, tegen je eigen ononderzochte gevoelens en gedachten. Zijn ze wel van jou? Kun je wel zelfstandige gedachten en gevoelens hebben onafhankelijk van iets of iemand anders?

Het leven zoals we dat nu kennen, heeft zijn bestaan te danken aan ontelbare factoren. De vrucht van een boom is het gevolg van een zaad dat ooit in vruchtbare aarde is gevallen en zich tot een boom heeft ontwikkeld. Het mag dus bijvoorbeeld niet opgegeten zijn door een vogel. Bijen of andere insecten moeten voor de bevruchting zorgen. Het klimaat moet aan de juiste voorwaarde voldoen. De aarde, de maan en de zon moeten de juiste afmetingen hebben, de juiste samenstelling en de juiste afstand tot elkaar wil er leven in deze vorm mogelijk zijn. Bepaalde planeten moeten door hun grote massa dienst doen als kosmische gravitatiestofzuigers die verhinderen dat kosmisch puin en brokstukken de aarde bereiken en het leven onmogelijk maken. De dampkring rond de aarde vervult een gelijkaardige functie en beschermt het leven ook tegen dodelijke kosmische straling van de zon en laat alleen de weldadige door. Zonder zon zijn er geen ogen en valt er visueel niets waar te nemen. Zonder lucht zijn oren overbodig en leven we in een geluidloze wereld. Deze levensbrengende zon heeft haar ontstaan te danken aan het melkwegstelsel, en dit stelsel heeft zijn ontstaan te danken aan de kosmos. Onze persoonlijkheid is op dezelfde manier een product van ontelbare opvoedingspatronen en culturele spelregels. En wat hier is gezegd, is een te verwaarlozen gegeven met netrekking tot het oneindig aantal factoren waarvan een manifestatie of object afhankelijk is.

Als je als baby door wolven wordt grootgebracht, dan zul je op handen en voeten lopen, rauw vlees eten en grommen als een wolf. Van enige menselijke eigenschappen is dan geen sprake en alle psychische problemen waarmee de mensen worstelen roepen in jou geen enkele emotie of gedachte op. Alles wat een mens psychisch kan kwetsen, door woorden, gebaren of mimiek, raakt dit wolvenkind niet. Het heeft zich noch de taal, noch de emoties, noch de gedachten of handelingen van mensen kunnen eigen maken en het bezit dan ook geen aangeleerde of nagebootste persoonlijkheid waarvan het denkt dat dit zijn eigen gekozen individualiteit is en het kan dus ook niet gekwetst worden door menselijke beslommeringen.

Pagina 5 van 1112345678...11
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht