ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bijna dood ervaringen (BDE) - door Julien Hendrickx

Als iemand door welke oorzaak ook een ervaring opdoet waarin hij het gevoel heeft dat de tijd enorm traag of snel verloopt of zelfs ogenschijnlijk lijkt stil te staan, dan is dit een gevolg van een toevallige waarneming van een lager door een hoger centra of omgekeerd. De centra werken met verschillende snelheden en deze kunnen ten opzichte van elkaar met een factor 30.000 verschillen.

In begrijpbare taal omgezet, komt 30.000 overeen met ± acht uur (30.000 : 60' : 60 sec.) Als een mens iets in zijn mond steekt dat giftig is, dan spuwt of braakt hij dat ogenblikkelijk terug uit. Dit is een functie van het 'instinctcentrum' dat 30.000 keer sneller werkt dan het 'Denkcentrum'. De schadelijke stoffen komen via het speeksel in de bloedbanen terecht, worden in het lichaam door de instinctieve functies geanalyseerd en deze laten de keel en de mond of de maag onder de vorm van een instinctieve reactie, het schadelijke product uitspuwen of uitbraken.

Daar het 'Instinctcentrum' 30.000 maal sneller werkt dan het 'Denkcentrum', komt acht uur in het 'Denkcentrum' overeen met één seconde van het 'Instinctcentrum'. Met ander woorden het 'Instinctcentrum' kan in één seconde dat doen waarvoor het 'Denkcentrum' acht uur nodig heeft. Of wat voor het 'Denkcentrum' maar één seconde heeft geduurd, daar heeft het 'Instinctcentrum' acht uur voor ter beschikking, en dat speelt zich allemaal af in één en hetzelfde tijdloze bewustzijn. En het 'Emotiecentrum' werkt nog 30.000 maal sneller dan het 'Instinctcentrum'.

Dit zijn feiten die zelfs in de huidige wetenschap niet zijn gekend, en zij kunnen, als ze enigszins worden begrepen, de mens confronteren met zijn onwetendheid met betrekking tot tot zijn eigen lichaam en wezen. Je kunt in deze beschrijving ook enigszins proeven waarom in vele afbeeldingen over Christus zijn hart zichtbaar is, want dit is de plaats waar het 'Christusbewustzijn' in het 'Emotiecentrum' zetelt. Jammer genoeg is de kennis waarop deze religieuze afbeeldingen steunen, verloren gegaan. Maar net zoals een mens die zich in een auto, een trein of een vliegtuig bevindt dat zich met eenparige snelheid voortbeweegt, deze snelheid niet kan ervaren als hij niet door het raam kan kijken naar dingen die ten opzichte van het bewegende voertuig stilstaan, is het ook gesteld met de centra. In zijn gewone toestand wordt deze snelheid niet ervaren of zijn bewustzijn moet door een toevallige schok (zoals BDE) even door het raam van een centra kunnen kijken naar een andere centra. Dit gebeurt onbewust; de mens weet niet wat hem overkomt en zijn ervaring wordt door zijn formatorisch apparaat (zie OZNHW) vertaald in een beeld dat hij kan begrijpen, net zoals in de droom uiterlijke gebeurtenissen of de werkzaamheid van zijn organen wordt vertaald in 'ogenschijnlijk' absurde beelden waarvan hij de strekking kan leren begrijpen omdat ze zijn ontleend aan de waarneming in waaktoestand. Hij moet zich alleen de taal van de droom eigen maken.

Wie dit alles aandachtig leest kan enkele flitsen krijgen die een fractie van een seconde duren en die afkomstig zijn van zijn 'Emotiecentrum' dat hem laat voelen: "Dit is de waarheid waarnaar ik op zoek ben." Maar dan neemt het trage formatorisch apparaat het heft in handen en komt er een stroom van gedachten op gang die de flitsen van het 'Emotiecentrum' doen vergeten en de zoeker met twijfel achterlaten en hem doen geloven wat hij wil geloven. Dat is de reden waarom er in de spirituele- of zelfkennisoverlevering steeds wordt op gewezen dat het denken de mens niet kan verlossen. (NB: Men heeft het dan wel over het mechanische denken van het formatorisch apparaat.)

Voor wie nog niet overtuigd is dat een BDE berust op de werkzaamheid van bepaalde centra en dus geen uitstaans heeft met een leven na de dood, die moet zich eens in alle ernst afvragen of leven na de dood ook geldt voor dieren. En zo ja, geldt dit dan ook voor de lagere dieren, zoals spinnen, insecten, bacteriën, virussen, enzovoorts? En zo neen, op welke grondbeginsel zou de mens dan deze bevoorrechte status verdienen? Is er iets in zijn leven dat zo'n enorm geschenk ten opzichte van het hem omringende lagere leven dat hem dient, rechtvaardigt? Ik vermoed dat men dit in deze context wel absurd zal vinden, en terecht als je het mij vraagt. Men zou uit dit alles toch moeten besluiten dat '€˜een leven na de dood'€™ wordt gezocht op een terrein waar het helemaal niet thuishoort, en dat is in de wereld van de ervaringen, in de wereld van het veranderlijke. Tracht het onveranderlijke in jezelf te vinden, en je vindt het ook in het andere. Al de rest is fantasie en verbeelding.

Verscheidene artsen die rechtstreeks betrokken zijn bij BDE geloven naar aanleiding van deze gebeurtenissen in een leven na de dood, en dat is iets dat ook vele mensen doen die niet rechtstreeks met dit fenomeen werden geconfronteerd. Maar geloof is geen ervaring! De meeste mensen beseffen niet dat hun weten in het algemeen niets anders is dan geloof. Hoeveel dingen die de mens leest en hoort, eigent hij zich toe omdat hij er in wenst te geloven of omdat het intelligent staat over deze dingen iets te weten, en dit zonder dat het zijn eigen diepdoorleefde en door inspanning verwerkelijkt inzicht is. Dit soort weten of geloof is waardeloos want het maakt geen deel uit van zijn 'zijn'. Wat heb je er als armoezaaier aan dat een bepaalde mens de rijkste mens van de aarde is? Ga niet voor het mechanische weten, maar voor het begrijpen van het '€˜Zijn'€™! Het is niet de mens die de ervaringen van iemand anders onderzoekt die tot begrijpen komt, maar wel de mens die zijn eigen ervaringen nastreeft en onderzoekt.

Pagina 8 van 111...567891011
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht