ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bijna dood ervaringen (BDE) - door Julien Hendrickx

Samengevat wil dit alles zeggen dat er niet zoiets bestaat als een individueel op zichzelf staand iets dat zou kunnen reïncarneren. Omdat alles met alles samenhangt en is verbonden, kun je niet spreken van een individueel karma. Dit wordt misschien iets duidelijker als je tracht de begrippen te begrijpen die hierna geduid worden onder de naam 'Leven na de dood' en 'Reïncarnatie'.

Leven na de dood is wat je nu doet. Een bevruchte eicel bestaat uit erfelijke gegevens (aangeboren eigenschappen) en wordt omgeven door het energieveld van de aarde, de maan, de planeten, de zon en het zonnestelsel. Ieder hemellichaam heeft zijn eigen 'zijn' en uitstraling die in verband staan met hun functie in het geheel. Zo verleent de organische gordel rond de aarde onze planeet een speciale aard of 'zijn', en alle leven - inclusief de mensheid - maakt deel uit van dit 'zijn', net zoals de afzonderlijke cellen van ons lichaam deel uitmaken van het 'zijn' van ons totale lichaam. Geen enkele levensvorm bestaat uitsluitend voor zichzelf maar vervult een functie dòòr en vòòr het geheel. Onze cellen en organen werken voor het lichaam als geheel en op vergelijkbare wijze vervult de mens en alle leven op aarde een functie voor het geheel van de aarde en wat met hara samenhangt. Met andere woorden, de drie voedselvormen die wij tot ons nemen, te weten: 'organisch voedsel, lucht en impressies', worden ontvangen en getransformeerd tot energieën die nuttig zijn voor ons, voor de aarde, de maan, het zonnestelsel, enzovoorts.

De energetische eigenschappen van ons zonnestelsel variëren onder andere door de plaats van de hemellichamen die door hun bewegingen in deze onderlinge verbondenheid voortdurend verandert in de tijd en door de hoedanigheid van hun samenstelling die wordt beïnvloed door de kwaliteit van energie die - bijvoorbeeld door het organische leven - wordt vrijmaakt door transformatie van de beschikbare voedselbronnen. In deze context is de mens een levensvorm waarin de drie voedselbronnen tot het hoogste transformatieniveau kunnen opgetild worden. Het niveau van zijn 'bewust-zijn' is de gist die de het '€˜zijn'€™ van de aarde kan doen rijzen.

De bevruchte eicel wordt door haar plaats en tijdstip op een specifieke manier door deze energieën, waarin zij baadt en die op dat tijdstip door hun configuratie een bepaalde hoedanigheid hebben, gekleurd. Deze kleuring bepaald ons karakter of onze essentie. De essentie ontwikkelt door haar verblijf in het fysieke lichaam en het contact met de fysieke zintuigen in een fysieke wereld, een persoonlijkheid. Dat is wat we denken dat we zijn en deze persoonlijkheid is het masker dat de essentie zou moeten beschermen, maar dat van beschermer tot bewaker is uitgegroeid en nu de essentie gevangen houd op een onontwikkeld niveau. De essentie is het eigene in de mens en dat wat zich van leven naar leven begeeft door seksuele voortplanting.

Reïncarnatie is uiterst zeldzaam, omdat dit moet verworven worden buiten de natuur om. De eigenschappen die kunnen reïncarneren, moeten ontstaan door een '€˜wil'€™ die op geen enkele manier wordt geactiveerd en gestuurd door die krachten die onze essentie en onze persoonlijkheid bepalen. Deze '€˜wil'€™ gaat tegen de natuur in. Als Jezus zegt: "Breek deze tempel af en ik bouw hem na drie dagen terug op," dan duidt hij hiermee het feit aan dat hij die eigenschappen bezit die kunnen incarneren in een lichaam dat niet afhankelijk is van het fysieke lichaam. Dit is de essentie van het christendom en dat wordt over het algemeen niet begrepen.

Een heel belangrijk iets dat bij BDE door onwetendheid over het hoofd wordt gezien, is het volgende: vele mensen die dit onder de een of andere vorm hebben ervaren, zeggen nu te geloven in een leven na de dood, maar hier maken ze een kapitale fout. De ervaring van buiten je lichaam te zijn, hangt samen met het verwerven van die eigenschappen die kunnen leiden tot reïncarnatie. Buiten je lichaam zijn, wil zeggen dat er iets is dat op dat moment controle heeft over dit lichaam. De mensen die een BDE of andere soortgelijke ervaringen beschrijven, leven daarna verder alsof ze dit lichaam zijn. Dat klinkt paradoxaal maar kun je afleiden uit het feit dat ze het leven verplaatsen tot nà hun dood. "Ik weet nu dat er leven is nà de dood," zeggen ze, en vervallen daarmee in de dwaling waaraan vele mensen zich overgeven. "Ik zie wel of dit waar is als ik dood ben," is een frequent gebruikte dooddoener als het gaat over leven na de dood. Men beseft niet dat men hierdoor van iets eeuwigs iets tijdelijk maakt, want als je het onsterfelijke moet ontdekken nà de dood van het lichaam, hoe kan dit dan onsterfelijk zijn?

Pagina 6 van 111...3456789...11
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht