ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zelfhypnose

Hypnose, afgeleid van het Griekse 'hypnos' dat 'slaap' betekent, is een kunstmatig gecreëerde staat van bewustzijn waarin men totaal ontspannen is. Haar wetenschappelijke geschiedenis startte in de 18e eeuw, dankzij Franz Anton Mesmer (1734 – 1815). Eerst werkte hij met het zogenaamde animaal magnetisme, dat hij 'mesmerisme noemde en daarna 'therapeutische magnetisme'.

Maar, het was de Schot James Braid (1795 – 1860) die met de naam 'hypnose' afkwam. Een andere term ervoor is 'hypnotherapie'.

Ook Emile Coué (1857 - 1926), een Franse psycholoog en apotheker, was zich bewust van de kracht van autosuggestie, die een methode introduceerde van psychotherapie en zelfverbetering op basis van 'optimistische autosuggestie'. Zijn slagzin was: "Elke dag gaat het me in alle opzichten beter en beter".

Dan hebben we nog autogene training: een vorm van zelf-hypnose, ontwikkeld door de Duitse psychiater Johannes Schultz  (1884 - 1970). Hij baseerde zijn techniek op de ervaringswereld van de Duitse hypnotiseur Oskar Vogt.

Naast hypnose, waarbij een hypnotiseur de hypnotische toestand tot stand brengt, kennen we dus ook de zelfhypnose, waarbij men zichzelf in de hypnotische toestand brengt dankzij 'autosuggestie'. Deze vorm van hypnose kan, bijvoorbeeld, geschieden met of zonder hulp van geluidsdragers, zoals een YouTube-filmpje, een cd, een cassette, enzovoorts.

Voordelen van zelfhypnose:

- Je kan jezelf zo vaak hypnotiseren als je maar wil.
- Een zelfbehandeling duurt maar enkele minuten.
- Het vereist weinig voorbereiding.  
- Het kan bijna eender waar, zelfs in rumoerige omstandigheden, zolang men jouw persoonlijke aandacht maar niet opeist.
- Zonder al te veel moeite kan het telkens, waar nodig, bijgesteld worden.
- Dit is een uitstekend middel om jouw ware natuur beter te ontdekken en die dingen aan jezelf te wijzigen waarmee je niet tevreden bent.
- Het werkt relaxerend
- Ook bij bevallingen kan zelfhypnose pijnen verlichten.
- En nog veel meer ...

Eventuele nadelen van zelfhypnose:

- Het duurt even voor je het onder de knie hebt.
- Het vergt wat discipline om het aan te leren. Je dient dus degelijk gemotiveerd te zijn.
- Het gaat minder diep dan hypnose.
- Men kan zeer gemakkelijk in slaap vallen.
- Slechts een beperkt aantal autosuggestieve technieken kunnen worden gebruikt.

Toch zijn dit geen onoverkomelijke moeilijkheden en wegen ze geenszins op tegen de eventuele voordelen die er kunnen uitgehaald worden.

Structuur van een zelfhypnosesessie:

- Voorbereiding: Je zorgt ervoor dat je niet gestoord kunt worden en dat  je weet wat je inhoudelijk van plan bent.

- Inductie: Je past de inductie toe die het best bij jou past. Zo kan je zelf een hypnose-inductie op geluidsdrager inspreken, waarnaar je daarna luistert om in hypnose te gaan.

- Verdieping: Na het induceren is het van belang dat je een verdiepingstechniek toepast om de gewenste trancediepte te bereiken om goed met je onderbewustzijn te kunnen werken. De meest gebruikte is het afdalen van een trap, waarbij je aan jezelf de suggestie geeft dat je met elke trede dieper en dieper in trance gaat.  Zo kan je bijvoorbeeld 10 treden tellen en ze één voor één langzaam afgaan terwijl je telkenmale in- en uitademt, en aanvoelt dat de oogleden alsmaar zwaarder worden.- Therapie: De uitvoering van het vooraf voorgenomen plan waarmee je aan jouw probleem, gedragspatroon, of klacht wil werken. Je kan dit gedeelte natuurlijk ook gebruiken om eens terdege te ontspannen, of om je naar een diepe verkwikkende slaap te voeren. Maar, indien je niet in slaap wenst gedompeld te geraken, doe je er best aan om de sessie al zittend uit te voeren in plaats van liggend.

- Deductie: Het uit hypnose komen. Indien je wenst in te slapen, hoeft dit natuurlijk niet. Stel jezelf opnieuw die trap voor. Daar waar je voordien van 10 naar 1 had afgeteld, begin je nu bij 1 en stijg je trede na trede naar boven. Bij 10 aangekomen, wacht je het moment af dat je voor 100% terug bij de positieven bent. Open daarna de ogen.

Organisaties gespecialiseerd in zelfhypnose


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in zelfhypnose op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht