ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Telekinese

Telekinese, afgeleid van het Oudgriekse ‘tele’, dat ‘ver’ betekent, en ‘kínesis’, dat voor ‘beweging’ staat, is het beïnvloeden of bewegen van materie, zoals voorwerpen, vanop een afstand door zogenaamde menselijke 'geestkracht', dus: zonder fysieke hulpmiddelen te gebruiken.

Soms wordt ook wel de term psychokinese gebruikt, afgekort als PK, een samenstelling van het Griekse ‘psyche’, ‘geest’, ‘adem’, en kínesis’. Dit is een zeer controversieel gegeven, omdat het totaal in strijd is met de wetenschappelijke kennis, waaronder de fysica, de neurologie en psychologie. Veel mediums, sjamanen, spiritisten, occultisten, yogi's, newage-volgelingen, en dergelijke meer, beweren echter over telekinetische gaven te beschikken.

Ook in oude geschriften uit de wereldliteratuur komen verhalen over deze krachten voor. Tegenwoordig probeert de parapsychologie het paranormale verschijnsel van telekinese te onderzoeken.

Er is echter nooit onder gecontroleerde omstandigheden een wetenschappelijk experiment uitgevoerd waarbij materie op afstand bewogen werd door het menselijke denkvermogen of 'geestkracht'; dit, ondanks de 1 miljoen dollar die James Randi daarvoor betalen wil. De meest plausibele verklaring is dan ook dat telekinese, bewust of onbewust, met normale middelen tot stand gebracht wordt.

In vele scholen, zoals in die van de esoterische school van Blavatsky, worden basisoefeningen gegeven opdat men telekinetische gaven in zichzelf zou kunnen ontwikkelen. Hierna volgen er drie voorbeelden van ...

Oefening 1: Vet een naald, of een lucifer, in met boter of olie, leg deze dan in een diep bord, gevuld met water. De naald, of lucifer, zal nu blijven drijven. Probeer nu - zonder iets aan raken, noch te blazen - om de naald, of lucifer, met de kracht van je geest te laten voortbewegen, of zorg er voor dat het een draaiende beweging naar links of rechts maakt. Stel, dat de naald naar links beweegt, stop die dan, om die vervolgens naar de andere richting te laten opgaan.

Indien je dat is gelukt, plaats er een glazen stolp over, zoals een kaasstolp, opdat er zich geen enkele vorm van luchtverplaatsing kan voordoen.
 
Oefening 2: Steek een kaars aan, en probeer de vlam te laten bewegen zonder te blazen. Zorg er wel voor dat er weinig tocht is in de kamer, anders is het resultaat natuurlijk niet waar te nemen. Een stolp zou ook hier ideaal zijn.

Oefening 3: Koop een windmolentje aan. Je weet wel, zo'n draaimolentje op een houten stok, waar kinderen mee spelen, en dat ronddraait van zodra de wind opkomt. Tracht het vanop een afstand - en, dankzij de kracht van je geest - te laten bewegen, en van zodra het begint te draaien, laat het dan sneller en sneller gaan.

Organisaties gespecialiseerd in telekinese


ParaPsychon ParaPsychon - (Niel, )
ParaPsychon doet onderzoek naar de zogenaamde 'The Big Five, namelijk: naar de vijf hoofdcategorieën waaronder paranormale verschijnselen vallen.
ParaPsychon ParaPsychon - (Niel, )
ParaPsychon doet onderzoek naar de zogenaamde 'The Big Five, namelijk: naar de vijf hoofdcategorieën waaronder paranormale verschijnselen vallen.
  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in telekinese op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht