ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Taoïsme

Het taoïsme, tauïsme, of daoïsme, is een Chinese filosofische en religieuze stroming. Letterlijk betekent Tao 'de weg', of ook nog: 'doelgericht gaan'. Tao is het ondeelbare en onbeschrijfbare principe, waaruit alles voortvloeit. De facto zou het beschreven kunnen worden als 'Rivier', of 'Stroom'.

De teksten 'Tao Te Ching' en 'Zhuangzi' vormen de basis van het taoïsme. Ze zijn op schrift gesteld in de vierde en derde eeuw vóór onze tijdrekening. Het taoïsme heeft zich parallel aan het confucianisme en boeddhisme ontwikkeld. Deze drie stromingen vormen gezamenlijk de basis voor het neo-confucianisme. Als religie heeft het taoïsme taoïstische tempels, taoïstische priesters en heilige plaatsen, zoals de heilige bergen in China.
 
De Tao Te Ching, oftewel het 'Boek van de Weg en de Kracht', is een bundel van 81 korte teksten. Laozi wordt beschouwd als de auteur ervan, alhoewel de verzameling teksten waarschijnlijk niet één auteur heeft gehad, maar geleidelijk over de eeuwen is aangegroeid.


De teksten gaan over hoe juist te handelen in het leven en ze geven een uitleg over ons bestaan. Ze worden wel beschouwd als richtlijn voor goed leiderschap. Deze teksten zijn eerst mondeling overgeleverd, in een ritme ondergebracht, geordend, aangepast, van commentaar voorzien en uiteindelijk rond 300 vóór Christus opgeschreven.

Het boek bestaat uit twee delen, de meest gebruikelijke volgorde van de delen is waarschijnlijk niet de authentieke volgorde. In een oud handschrift van 'De vier geschriften van de Gele Keizer' is de omgekeerde volgorde in het Mawangduigraf gevonden.

- In het taoïsme zijn Yin en Yang de universele antagonisten, de elkaar aanvullende kwaliteiten van het bestaan. Zo kunnen kou (Yin) en warmte (Yang) niet zonder elkaar bestaan. Andere voorbeelden van Yin-Yang zijn water-vuur, maan-zon, aarde-zon, maan-aarde en vrouw-man. Wat opvalt is dat aarde in betrekking tot de maan yang is (en de maan yin) maar in betrekking tot de zon yin (en de zon yang).

Yin-yang zijn dus relatieve of betrekkelijke begrippen en het is dus niet zo dat iets yin is of yang is in absolute zin, de begrippen staan altijd in een betrekking. Wat donker, vochtig, passief, troebel, koud, zacht en vrouwelijk is, wordt beschouwd als Yin en wat licht, droog, actief, helder, warm, hard en mannelijk is, als Yang.

- Wu Xing is het harmonische systeem van de vijf elementen: water, vuur, aarde, metaal, hout. Het systeem heeft een voedende (voortbrengende) cyclus (Sheng): hout - vuur - aarde - metaal - water - hout; en een controle cyclus (Ke): hout - aarde - water - vuur - metaal - hout. De twee cycli vormen samen een pentagoon met een vijfpuntige ster erin. Ze worden ook vaak samen afgebeeld als cirkel met een vijfpuntige ster. De cirkel is de Sheng-cyclus, de ster geeft de Ke-cyclus weer.

- Wu wei staat dan weer voor 'Doen - Niet Doen'. Een taoïst probeert zich niet te verzetten tegen de loop der dingen, maar gaat daar spontaan en welbewust in mee.

Organisaties gespecialiseerd in taoïsme


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in taoïsme op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over taoïsme


Tao Te Tjing
Tao Te Tjing
Lao Tseu
10/10
Daodejing
Daodejing
Laozi
10/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht