ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Taoïsme: zowel een Chinese filosofische als een religieuze stroming

Taoïsme dateert hoogstwaarschijnlijk uit de vierde en derde eeuw vóór onze tijdrekening.
door Tsenne Kikke - zondag 23 februari 2014 10:38

Het taoïsme, tauïsme, of daoïsme, is een Chinese filosofische en religieuze stroming. Letterlijk betekent Tao 'de weg', of ook nog: 'doelgericht gaan'. Tao is het ondeelbare en onbeschrijfbare principe, waaruit alles voortvloeit. De facto zou het beschreven kunnen worden als 'Rivier', of 'Stroom'.

De teksten 'Tao Te Ching' en 'Zhuangzi' vormen de basis van het taoïsme. Ze zijn op schrift gesteld in de vierde en derde eeuw vóór onze tijdrekening. Het taoïsme heeft zich parallel aan het confucianisme en boeddhisme ontwikkeld. Deze drie stromingen vormen gezamenlijk de basis voor het neo-confucianisme. Als religie heeft het taoïsme taoïstische tempels, taoïstische priesters en heilige plaatsen, zoals de heilige bergen in China.
 
De Tao Te Ching, oftewel het 'Boek van de Weg en de Kracht', is een bundel van 81 korte teksten. Laozi wordt beschouwd als de auteur ervan, alhoewel de verzameling teksten waarschijnlijk niet één auteur heeft gehad, maar geleidelijk over de eeuwen is aangegroeid.

De teksten gaan over hoe juist te handelen in het leven en geven een uitleg over ons bestaan. Tevens worden ze beschouwd als richtlijnen voor goed leiderschap. Deze teksten zijn eerst mondeling overgeleverd, in een ritme ondergebracht, geordend, aangepast, van commentaar voorzien, en uiteindelijk rond 300 vóór Christus opgeschreven.

Het boek bestaat uit twee delen, de meest gebruikelijke volgorde van de delen is waarschijnlijk niet de authentieke volgorde. In een oud handschrift van 'De vier geschriften van de Gele Keizer' is de omgekeerde volgorde in het Mawangduigraf gevonden.

- In het taoïsme zijn Yin en Yang de universele antagonisten, de elkaar aanvullende kwaliteiten van het bestaan. Zo kunnen kou (Yin) en warmte (Yang) niet zonder elkaar bestaan. Andere voorbeelden van Yin-Yang zijn water-vuur, maan-zon, aarde-zon, maan-aarde en vrouw-man. Wat opvalt is dat aarde in betrekking tot de maan yang is (en de maan yin) maar in betrekking tot de zon yin (en de zon yang).

Yin-yang zijn dus relatieve of betrekkelijke begrippen en het is dus niet zo dat iets yin is of yang is in absolute zin, de begrippen staan altijd in een betrekking. Wat donker, vochtig, passief, troebel, koud, zacht en vrouwelijk is, wordt beschouwd als Yin en wat licht, droog, actief, helder, warm, hard en mannelijk is, als Yang.

- Wu Xing is het harmonische systeem van de vijf elementen: water, vuur, aarde, metaal, hout. Het systeem heeft een voedende (voortbrengende) cyclus (Sheng): hout - vuur - aarde - metaal - water - hout; en een controle cyclus (Ke): hout - aarde - water - vuur - metaal - hout. De twee cycli vormen samen een pentagoon met een vijfpuntige ster erin. Ze worden ook vaak samen afgebeeld als cirkel met een vijfpuntige ster. De cirkel is de Sheng-cyclus, de ster geeft de Ke-cyclus weer.

- Wu wei staat dan weer voor 'Doen - Niet Doen'. Een taoïst probeert zich niet te verzetten tegen de loop der dingen, maar gaat daar spontaan en welbewust in mee.

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met Taoïsme? Of, weet je er iets meer over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar? Bovendien is elke vorm van opgedrongen reclame storend voor de lezer, tenzij hij/zij er zélf naar vraagt via de rubriek 'Zoek&Vind' en de 'Zakelijke Blogs'.

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht