ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Psychoscopie

Mogelijk ook bekend als psychometrie. Iemand die psychometrie beoefent is ofwel een paragnost of een psychometrist.

Psychometrie is een vorm van helderziendheid, of noem het heldervoelendheid, ook gekend onder de naam 'psychoscopie'. 'Metrie' betekent 'meten' en 'scopie' betekent 'zien'. In de wereld van de parapsychologie kan Psychometrie dus: 'het meten met de ziel' betekenen, en psychoscopie: 'zien met de ziel'. Beide benamingen staan dus voor 'helderziende waarnemingen aan de hand van foto's of voorwerpen'.

In het ene geval 'ziet' een medium beelden en dan kunnen we het medium een 'psychoscopist' noemen; in het andere geval 'meet' de persoon als het ware het uitstralende fluïdum van het voorwerp, en hier noemen we de persoon een 'psychometrist'. In elk geval: de benaming 'psychometrie' is algemener aanvaard.

Bij psychometrie vertelt een helderziende, of medium, meer over een persoon - al dan niet aanwezig of levend - alleen al door het vasthouden van een foto, of een persoonlijk voorwerp. Het mag dus ook een foto van een overledene zijn, of een voorwerp dat die persoon tijdens zijn leven op zich droeg.

Als het over werken met een voorwerp van een overledene gaat, is de kans groot dat - volgens psychometristen - de geest van de persoon tijdens de sessie ook aanwezig is, en informatie doorgeeft. Dit kan advies zijn over jouw relatie, over problemen met de kinderen, over de gemoedstoestand van de overledene zelf - of, over wat dan ook.

In het programma 'Het Zesde Zintuig', bijvoorbeeld, was het in contact treden met een overledene aan de hand van een persoonlijk voorwerp een terugkerend item.

Mensen, die niet in een leven na dit leven geloven, en weten dat het lichaam stof is en enkel en alleen tot dat stof kan wederkeren, kunnen misschien genoegen nemen met het feit dat de psychometrist - vanwege het aangevoelde - de geest van de overleden persoon erbij fantaseert.

Organisaties gespecialiseerd in psychoscopie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in psychoscopie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht