ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Psycholoog

Een psycholoog is een academisch of professioneel expert in de psychologie: de academische discipline, die zich bezighoudt met het innerlijk leven - zijnde: het kennen, voelen en streven - en het gedrag van de mens.

Er zijn heel wat verschillende subcategorieën van psychologen. Daarom is het goed om in deze Encyclopedia Spiritualia ook even naar de term 'Psychologie' te gaan.

De meest voorkomende zijn psychologen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, ook klinische psychologen genoemd, en kinder- en jeugdpsychologen, werkzaam in de de jeugdgezondheidszorg.

Daarnaast zijn er ook veel arbeids- en organisatiepsychologen, die veelal voor bedrijven werken rond, bijvoorbeeld, de selectie van sollicitanten.

Een vierde grote subcategorie omvat schoolpsychologen, die onder meer advies geven rond studiekeuzes en beroepskeuzes.

Een vijfde grote subcategorie omvat de psychologen die actief zijn in de academische sector, als docent of als onderzoeker.

Daarnaast zijn psychologen onder meer ook werkzaam in de forensische sector, in de reclamesector, enzovoorts.

Psychologen in de (geestelijke) gezondheidszorg kunnen zich verder specialiseren, net zoals artsen zich dit kunnen als medisch specialist. In Nederland heten deze gespecialiseerde professionals 'GZ-(GezondheidsZorg)psychologen' of 'Psychotherapeuten'. Zij zijn ingeschreven in het BIG-register dat door de Nederlandse overheid wordt bijgehouden. In Nederland is tevens verdere specialisatie mogelijk als klinisch psycholoog of als klinisch neuropsycholoog.

In België is er - ondanks een aantal wetsvoorstellen in die richting - nog geen dergelijke formele erkenning voor de mogelijke specialisaties van psychologen.

Voor veel mensen lijken (klinisch) psychologen bijna hetzelfde als psychiaters, maar er zijn belangrijke verschillen. Een verschil is dat een psycholoog een gedragsdeskundige is en dat de psychiater een arts is, die opgeleid is om lichamelijke ziekteprocessen vast te stellen en te behandelen. De klinisch psycholoog is een psycholoog-specialist. De psychiater is een arts-specialist die ook stoornissen in de hersenen kan beïnvloeden met medicatie. Omdat de psycholoog geen arts is, is deze niet bevoegd om medicatie voor te schrijven.

Een ander verschil betreft de inhoudelijke focus van beide beroepen. Een psychiater is over het algemeen vooral geïnteresseerd in mentale stoornissen, het gedrag dat daaruit voortvloeit, en hoe dit via een medische behandeling (vaak met medicatie) verbeterd kan worden.

Een psycholoog daarentegen is over het algemeen meer geïnteresseerd in menselijk gedrag en de onderliggende denk/voel/beleef/hersen-processen, hoe deze tot stand gekomen zijn en wat hen in stand houdt, of hoe deze veranderd zouden kunnen worden. Gedrags- en relatieproblemen vallen daarom binnen zijn terrein.

Een klinisch psycholoog is, evenals de psychiater, bevoegd psychotherapie aan te bieden, beide zijn tweedelijns hulpverleners en behandelen dieper liggende gedrags- en relatieproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. Hun behandelingen behoeven meestal een langere behandelingstijd in tegenstelling tot de eerstelijns psycholoog die voor andersoortige problematiek korter behandelt en voor ernstiger problematiek doorverwijst naar de klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Psychotherapeuten zijn hulpverleners, die een gespecialiseerde psychotherapieopleiding hebben gevolgd. In Nederland is de titel psychotherapeut beschermd en mag alleen gevoerd worden indien men door de overheid als zodanig erkend wordt. Hun psychotherapeutische kennis is breed van aard en zij kunnen daarom gericht kiezen uit verschillende therapeutische methodieken - of combinaties van therapeutische technieken toepassen. In België is de titel nog niet beschermd en zeer velen onder hen gebruiken - naast NLP - hypnose technieken.

Daarnaast bestaan er therapeuten die één specifieke psychotherapie toepassen. Denk bijvoorbeeld aan cognitief therapeuten, Rogeriaanse, client-centered therapeuten, en Gestalt-therapeuten.

Organisaties geregistreerd als psycholoog


  • Vind nog meer organisaties geregistreerd als psycholoog op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht