ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zijnsoriëntatie kan zowel over het fysieke zijn als over het innerlijke zijn handelen

Zijnsoriëntatie kan via verschillende disciplines worden benaderd, elk met een eigen aanpak.
door Tsenne Kikke - maandag 14 november 2016 23:35

Zijnsoriëntatie heeft verschillende betekenissen en kan via verschillende disciplines worden benaderd, elk met een eigen aanpak. Toch kan Zijnsoriëntatie uiteindelijk niets anders betekenen dan jezelf oriënteren op jouw Zijn. De aanpak verschilt, afhankelijk van de vertaling van het woordje 'zijn'.
 
Deze oriëntering kan via meditatie geschieden, bijvoorbeeld. Waar anders, dan in jezelf misschien, bevindt zich het ware Zijn?

Vanuit introspectie kan je weliswaar elk onderdeel van jouw fysiek lichaam afscannen en contact verkrijgen met jouw emoties, jouw gevoelens, jouw intuïtie, jouw gewoonten, de conditioneringen, jouw gedachten, jouw creativiteit, jouw inspiraties en aspiraties, en zo meer, om van daaruit misschien vanuit ontkenning en onthechting contact met dat Innerlijke Zijn te bereiken.

Maar meestal is Zijnsoriëntatie een vorm van transpersoonlijke begeleiding waarin psychologie en spiritualiteit samenvallen. Via dit zelfonderzoek, en het besef van bevrijding, komt jouw geest tot rust, hetgeen een zeer goed begin is.

De Duits-Amerikaanse psycholoog, sociaal psycholoog en filosoof Erich Seligmann Fromm (1900 - 1980), bijvoorbeeld, geloofde dat de vrijheid een aspect  was van de menselijke natuur, die we ofwel omarmen of aan trachten te ontsnappen. Hij stelde vast dat het omarmen van wilsvrijheid heilzaam was, en dat het ontsnappen aan vrijheid - door gebruik te maken van ontsnappingsmechanismen - de wortel was van psychologische conflicten. In 1947 verscheen zijn 'Escape from Freedom' en 'Man for himself'. Later volgden 'The sane society' (1955) en 'The anatomy of human destructiveness' (1975).

Zeer veel psychologen en psychotherapeuten liepen, bewust of onbewust, in zijn voetsporen. Maar nogmaals: het woordje 'zijn' wordt op verschillende manieren vertaald.

Bijvoorbeeld: Georges Ivanovitch Gurdjieff en Nisargadatta Maharaj geven aan 'Zijn' een totaal andere betekenis dan eender welke filosoof. Maar, indien we het bij Erich Fromm houden...

Bekende citaten van hem zijn, onder andere:

- "De belangrijkste taak van de mens in het leven is zichzelf te baren."

- "Als ik ben wat ik heb en ik verlies alles wat ik heb, wie ben ik dan?"

- "Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen. Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?"

- "Als een mens slechts één ander mens liefheeft en onverschillig is tegenover de rest van zijn medemensen, dan is zijn liefde geen liefde maar een symbiotische binding of een vernieuwd egoïsme."

- "Concentratie in de verhouding tot anderen betekent in de eerste plaats dat men kan luisteren."

- "De dood maakt geen zinvol deel uit van het leven, wij kunnen er alleen de feitelijkheid van aanvaarden."

- "De geschiedenis van de mens is een begraafplaats van grote culturen die catastrofaal eindigden omdat ze te onbekwaam waren om rationeel, met een plan en uit vrije wil te reageren op uitdagingen."

- "De meeste mensen stellen zich voor alles de vraag, hoe zij erin zullen slagen bemind te worden, in plaats dat zij zich afvragen hoe zij het vermogen tot lief hebben zullen verwerven."

- "De psychische taak die een persoon voor zichzelf kan en moet stellen is niet om zich veilig te voelen, maar om onveiligheid te tolereren."

- "De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en, in zekere zin, tragisch. Het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder om zo compleet onafhankelijk te worden."

- Onvolwassen liefde zegt: "Ik houd van jou omdat ik je nodig heb". Volwassen liefde zegt: 'Ik heb je nodig omdat ik van jou houd."
 
- "De mens is het enigste dier voor wie zijn eigen bestaan een probleem is waaraan hij een oplossing moet zoeken."

- "Niet hij die veel heeft is rijk, maar wel hij die veel geeft."

- "Egoïstische mensen zijn niet in staat van anderen te houden, maar ook niet van zichzelf."

- "In het verleden bestond het gevaar dat mensen slaven werden. Het gevaar in de toekomst is dat mensen robotten worden."

- "Sterven is schrijnend en bitter, maar de gedachte te moeten sterven zonder te hebben geleefd, is ondraaglijk."

__________________________________________________________________________________

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met het thema 'Zijnsoriëntatie'? Of, weet je er iets extra, zinnigs en waardevols over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar?

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Deze website verkrijgt iedere maand tussen de 20.000 en de 40.000 unieke bezoekers. Hoe  langer en veelvuldiger je bij ons adverteert, hoe sterker jouw naambekendheid.

En, voor reclame betalen, zou in wezen geen probleem mogen zijn, integendeel! Want...,
... verantwoorde reclame zou zelfs een bestaand probleem kunnen oplossen.

- Zoek&Vind... voor meer klandezie, evenals meer naambekendheid -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht