ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Kinderpsychologie

Kinderpsychologie wordt vandaag de dag eerder ‘ontwikkelingspsychologie’ genoemd, die het gedrag, denken en beleven van mensen in de verschillende levensfasen bestudeert; dit, vanaf de geboorte tot aan het einde van het leven.  

Eertijds noemde men het nog 'kinderpsychologie' en 'puberteitspsychologie'. Maar, omdat in deze termen het aspect van de voortdurende ontwikkeling en verandering van gedrag, denken en beleven, onvoldoende tot uiting kwam, en men juist geïnteresseerd was in de oorzaken en gevolgen van die ontwikkelingen, is men de term 'ontwikkelingspsychologie' gaan verkiezen.

Daarmee wordt bedoeld: de bestudering van psychologische veranderingen vanaf geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot in de ouderdom.

Toch maakt de term ‘kinderpsychologie’ een duidelijk onderscheidt tussen werken met kinderen als met volwassenen. Om die reden zal deze term nooit in ongebruik geraken. Het is dan ook logisch dat een kinderpsycholoog de taal van het kind, en diens innerlijk leven, beter begrijpt dan wie ook.

Organisaties gespecialiseerd in kinderpsychologie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in kinderpsychologie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht