ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Energiewerk

Doorgaans is men zich goed bewust van het dagelijkse doen en laten, van de 'concrete werkelijkheid' waarin men leeft, maar in mindere mate van de diepere bewustzijnslagen, het zielsniveau, of de geest van het leven.

Er zijn momenten dat men verlangt naar bewust contact met dat zielsniveau, soms heel spontaan, en soms naar aanleiding van levensvragen, ziekte en/of zorgen. Voeling krijgen met deze wezenlijke spirituele laag kan misschien heel wat verheldering brengen. Reading en healing zijn enkele van de vele meer concrete hulpmiddelen.

Deze vorm van energetische therapie kan een bewustwordingsproces op gang brengen. Geleidelijkaan kan men inzicht verwerven in het eigen levensplan, waardoor men gebeurtenissen en problemen beter kan plaatsen, begrijpen en evnetueel transformeren.

De aanleiding van een energetische therapieweg kan een specifieke vraag of probleem zijn, of het zoeken naar meer wezenlijke diepgang in het leven.

Bij heling met energie werkt men aan zichzelf door bepaalde vormen van energie te activeren; dit, via oefeningen en houdingen, visualisaties en technieken. Houd er wel rekening mee dat men met de verbeeldingswereld werkt.

Er kan ook in het fysieke worden gewerkt, of in andere innerlijke lichamen - indien je hun bestaan beseft en er waarachtig mee in contact staat, los van jouw verbeeldingswereld. Dit werk wordt vaak begeleid door personen, die individueel, of in groep, trachten een bepaalde staat van bewustzijn of gewaarzijn te creëren waarin groeiprocessen kunnen op gang komen. Dit zijn dan ook mensen met een zeer hoog zijnsniveau.

Maar energiewerk kan ook 'energetisch werk' betekenen, of verwijzen naar ontladingstherapieën. De kern van dit soort van energetisch werk is gebaseerd op geblokkeerde energie, die daarna wordt losgelaten. Energie, of spanning, die wordt vastgehouden, kan leiden tot chronische spierspanning, met als gevolg: geblokkeerde energie, die dankzij energetisch werk eventueel kan worden weggewerkt.

Organisaties gespecialiseerd in energiewerk


Elly Michiels Elly Michiels - (Schoten)
Ik begeleid je op je reis naar zelfontdekking en het vinden van je ware zijn. Samen gaan we op weg naar je essentie en ontgrendelen we de kracht van je intuïtie, je creativiteit voor persoonlijke groei en welzijn.
  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in energiewerk op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht