ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ectoplasma

Ectoplasma, afgeleid van het Griekse woord 'ektos', dat 'buiten' betekent, waaraan 'plasma' werd toegevoegd, dat voor 'substantie' staat, is een term geïntroduceerd door de Franse professor en Nobelprijswinnaar voor de geneeskunde Charles Robert Richet (1850 - 1935), duidend op een soort van etherische energie die door een fysiek medium zou worden afgescheiden en vanuit het lichaam naar buiten toe wordt geprojecteerd. Dankzij dit ectoplasma kunnen geesten gemakkelijker contact maken met spirituele mediums. Geesten zouden dan ook in staat zijn dit plasma uit de mens te onttrekken.

Ectoplasma wordt in deze zin vooral in verband gebracht met de formatie van spoken en een belangrijke factor in de telekinese. Verwante termen zijn 'psychoplasma' en 'teleplasma', waarbij het laatste betrekking heeft op ectoplasma dat op een afstand van het lichaam van het medium wordt gevormd. 'Ideoplasma' gaat dan weer nog een stap verder, en betekent het vormen van een evenbeeld van het lichaam.

Ectoplasma zou volgens de meest gangbare esoterische theorie worden geproduceerd door een medium wanneer hij, of zij, zich in een trance bevindt. Het ectoplasma, een blubberachtige massa zonder enige densiteit, zou na productie gebruikt kunnen worden voor spirituele wezens om een fysiek lichaam te verkrijgen en zo contact in contact te komen met mensen die nog in leven zijn. Met dit plasma kunnen ledematen worden gevormd, maar ook gezichten en zelfs gehele lichamen; lichamen, op mensen gelijkend. Meestal gaat het om een witte, melkkleurachtige substantie dat een ozongeur afgeeft en koud en vochtig aanvoelt.

Volgens Richet, maar ook volgens een zekere Von Schrenk-Notzig, is het ectoplasma samengesteld uit witte bloedlichaampjes en huidschilfers. In wezen is het in zijn beginstadium zowel totaal onzichtbaar evenals niet-tastbaar, maar het kon zichtbaar worden gemaakt via gebruikmaking van infrarode stralen en bovendien kon ectoplasma worden gewogen. In een ander eindstadium kon het wel degelijk door het oog worden gezien. Het leek dan sterk op een schuim van mousseline en werd aangevoeld als een klos spinnenwebben. In zeer zeldzame gevallen voelde het ectoplasma droog en hard aan en had het een temperatuur van rond de 4° Celsius.

Hoewel de term ectoplasma veel voorkomt in verhalen en andere media, wordt het bestaan ervan nog altijd niet erkend door de wereld van de wetenschap. Er is dus nog geen enkel wetenschappelijk experiment uitgevoerd waarbij het bestaan van ectoplasma effectief is aangetoond. Bovendien zijn veel methodes, waarmee men vroeger anderen wilde laten geloven dat ectoplasma bestaat, vals gebleken, gebaseerd op zuivere trucages.

De allereerste systematische onderzoeking werden indertijd tussen de jaren 1908 en 1913 onder andere verricht door de Franse Juliette Bisson en dr. Albert von Schrenck Notzing (1862 - 1929) uit Munchen. Ze werkten met een medium die in die tijd bekendheid verwierf, namelijk: Eva Carrière. Haar echte naam was Marthe Beraud. Zij was, naar het schijnt, in staat om op paranormale wijze een volledige persoon te materialiseren, die zich Bien Boa noemde. Bien Boa was een reeds lang overleden Brahmaan. Later bekende een Arabische oppasser dat hij de geest Bien Boa was.

Het was deze dr. Schrenck die daarna beweerde dat ectoplasma uit leucocyten, was samengesteld: witte of kleurloze bloedcellen en epitheliale cellen, gelijk aan de verscheidene beschermende huidcellen van het menselijke lichaam. 

Zijn monumentale werk 'Materialisationsphänomene' uit 1913, hoofdzakelijk gewijd aan onderzoek met datt medium Eva Carrière, vormde de aanleiding voor felle discussies. Kort na het verschijnen van zijn boek werd duidelijk dat hij door Eva Carrière bedrogen was geweest, en in daaropvolgende seances, met de broers Willi en Rudy Schneider, bijvoorbeeld, legde hij werkelijk onwaarschijnlijk strenge eisen op. Maar deze aanpak deed het onderzoek alleen maar geweld aan; omdat de nadruk veel te veel was komen te liggen op het detecteren van bedrog en niet meer op de verschijnselen zelf.

Ook Gustave Geley publiceerde in zijn boek 'Helderziendheid en Materialisatie' een serie foto's van Eva Carrière terwijl ze in trance verkeerde en ectoplasma's tevoorschijn toverde.

In elk geval wachten we in deze eeuw op het eerste bewijs van het bestaan ervan.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in ectoplasma


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in ectoplasma op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht