ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Acupuncturist

Wie mag acupunctuur beoefenen? De Belgische wetten verschillen van de Nederlandse. Een voorbeeld: Een kinesist uit Vlimmeren die acupunctuur gebruikte, bezondigde zich niet aan onwettelijke uitoefening van de geneeskunde. Dat besliste een rechter in Turnhout in een spraakmakend vonnis dd. 13 februari 2009. Rechter Katrijn Helsen wees er op dat de kinesist het vereiste diploma had, lid was van de beroepsfederatie van acupuncturisten die door de overheid is erkend en zijn behandeling pas opstartte na een diagnose door een geneesheer. Maar de Orde van Geneesheren leek niet onder de indruk van de uitspraak. "Wij blijven in de toekomst de kinesisten-acupuncturisten met argusogen volgen," luidde het.

De Belgische wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen beschouwt acupunctuur als een niet conventionele praktijk.

Dit betekent dat de wetgever acupunctuur reeds heeft erkend als een beroep dat tot doel heeft de gezondheidstoestand van een menselijk wezen te bevorderen en/of te bewaken door het gewoonlijk verrichten van bepaalde handelingen en dit onder bepaalde voorwaarden en voorschriften opgelegd door de wet.

De erkenning van acupunctuur als niet-conventionele praktijk heeft tot gevolg dat men niet (meer) kan gestraft worden voor, bijvoorbeeld, onwettige uitoefening van de geneeskunde. Het inbrengen van naalden is niet strafbaar(zie bovenvermelde zaak uit Turnhout) maar het stellen van een diagnose wel.

Tot slot moet worden opgemerkt dat de wet patiëntenrechten wel volledig van toepassing is voor de niet-conventionele praktijken, dus ook acupunctuur.

Sommige acupuncturisten hebben zich in een bepaalde discipline gespecialiseerd, waaronder ooracupunctuur- ook auriculotherapie genoemd, acupressuur, Chinese kruidentherapie, pols-en tongdiagnose en cupping- of moxabehandelingen. Dan zijn er acupuncturisten die met een pruimenbloesem werken. Anderen zijn dan weer in Shijazhuang gespecialiseerd. Alles is dus afhankelijk van de school die de acupuncturist heeft gevolgd.

Organisaties geregistreerd als acupuncturist


  • Vind nog meer organisaties geregistreerd als acupuncturist op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht