ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Mesmerisme is een begrip waarvan momenteel nog maar weinig of geen sprake is

Mesmerisme heeft betrekking op de leer die Franz Anton Mesmer, een Duits arts en astroloog, ons ooit bracht.
door Tsenne Kikke - zaterdag 3 februari 2024 16:16

Magnetiseurs zouden zogezegd via handoplegging aandoeningen kunnen genezen door, bijvoorbeeld, hun eigen magnetische kracht te gebruiken om de energiestroom van hun patiënten weer in evenwicht te brengen. Zij zouden ook op afstand kunnen genezen; dit, met behulp van voorwerpen die zij naar het schijnt met hun eigen magnetische kracht opladen. Het probleem is dat geen mens écht weet hoe 'mesmerisme' in wezen werkt. :-)

Mesmerisme?

Franz Anton Mesmer, een Duitse arts en astroloog, leefde van 23 mei 1734 tot 5 maart 1815 en ontdekte datgene wat hij het 'dierlijk magnetisme' noemde en waarnaar later vaak gerefereerd werd als mesmerisme. De ontwikkeling van Mesmer's ideeën en praktijken leidde James Braid (1795-1860) tot de ontwikkeling van hypnose in 1842.

In het kort... Mesmer leefde in de veronderstelling dat magneten de tegenhangers waren van de natuurlijke magneten, zijnde: de zon, de maan, de aarde en de planeten. Deze 'kunstmatige magneten' werden gebruikt om kunstmatige eb en vloed in het lichaam te veroorzaken teneinde de harmonie in het menselijke lichaam te herstellen door langs dat lichaam strijkende bewegingen te maken: hetzij met de handen - of, met behulp van magneten.

Voordat Mesmer naar Parijs kwam, was hij arts in Wenen, getrouwd met een tamelijk rijke dame. Hij woonde op een fraai landgoed, waar hij open hof hield. Hij was nooit een bijzonder ijverige dokter geweest, beoefende bij voorkeur de muziek, maar studeerde veel en had iets van de ernstige grondigheid, die zijn landgenoten kenmerkt.

Tot hij op een goede dag de therapeutische waarde van het magnetisme leerde ontdekken. Nadat het denkbeeld van de geneeskracht van magneten in hem opgekomen was, besloot hij een proef te nemen door magneten op de patiënten te leggen, om zo de pijn, of de ziekte er uit te trekken. De eerste proef had succes. En het aantal van zijn genezingen steeg dusdanig, dat hij zowel de sensatie van de stad evenals het schandaal van zijn beroep werd.

Mar langzaam aan stapte hij af van zijn 'dierlijk magnetisme' en redeneerde als volgt: "Het magnetische ijzer komt met de meteoren op Aarde. Meteoren worden door de planeten afgestoten. De magneet heeft dus de eigenschappen van de planeten. De planeten hebben aantrekkingskracht, evenals de magneet.

Er bestaat een wederzijdse invloed tussen dit afgebroken stuk planeet en de moederplaneet. Deze invloed heeft waarschijnlijk dezelfde stoffelijke uitwerking als de kortgeleden door Franklin ontdekte elektriciteit. Het is onzichtbaar, ontastbaar, niet zintuiglijk waar te nemen, zijn bestaan kan alleen bewezen worden door de kracht die hij uitoefent. Dat de planeten de Aarde en het menselijk organisme beïnvloeden, is bewezen. De getijden, de atmosfeer, het weer, de maandstonden van de vrouw, epidemieën, krankzinnigheid, de crisis bij ziekten, dit alles zijn voorbeelden van de invloed der planeten. Daarom kunnen deze kleine stukjes planeet, of andere magneten die men kunstmatig vervaardigt, een dusdanige invloed uitoefenen op onze lichamen en in het bijzonder op ons zenuwstelsel. Elektriciteit circuleert door onze lichamen. Op dezelfde wijze zijn wij van het subtiele planetaire fluïdum doordrongen. Dit fluïdum in het lichaam reageert op het fluïdum dat door de planeten of magneten uitgestraald wordt."

Dit was in Mesmer's tijd een bruikbare filosofie. Maar, dat filosofie geen bruikbare geneeskunde is, was niet zijn schuld. Nadat Mesmer deze filosofische sprong had gedaan, vond hij zich voldoende gerechtvaardigd om door te gaan met zijn behandelingen. De wetenschap had haar zegen gegeven...

Met een rein geweten ging hij dus voort met alle soorten van mensen en alle soorten van ziekten te genezen, ... tot er iets verrassends gebeurde. Hij ontdekte tot zijn verbazing dat hij de mensen evengoed zonder magneten kon genezen! Hij kon ze genezen met elk stuk metaal, steen, glas, papier, of wat ook.

"Het moet mogelijk zijn, dat niet alleen ijzer, maar ook andere stoffen van die magnetische kracht kunnen doordrongen worden," redeneerde hij. "Klaarblijkelijk ben ik het, die het fluïdum van het ene voorwerp op het andere overbreng. Alles wat ik dus aanraak, wordt een medium dat de genezende kracht overdraagt."

Een tijdlang was zijn medisch geweten tot rust gekomen. Hij kon weer doorgaan met mensen te genezen, in de volle overtuiging dat hij orthodoxe geneeskunde uitoefende, totdat hij dus plotseling ontdekte dat hij in het geheel geen gemagnetiseerd voorwerp nodig had. Alleen al met zijn handen kon hij het 'planetaire fluïdum' overbrengen. Hij hoefde de mensen alleen maar aan te raken om ze te genezen! Andersom kon ook. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan die vrouw die zichzelf genas door gewoonweg Jezus' kleed aan te raken...

De magneten waren dus overbodig. Hijzelf was de bron van het planetaire fluïdum, dat van hem op de patiënten uitstraalde. Dit fluïdum was een werkelijke, stoffelijke kracht. Zijn genezingen werden niet bereikt door de goedgelovigheid van de patiënten; noch door deongeoorloofde psychische invloed van zijn kant, zoals de afgunstige Weense doktoren toen beweerden, maar door een fysieke overdracht. De verbeelding had er niets mee te maken.

Hij stond op het punt om één der grootste ontdekkingen van de moderne geneeskunde te doen, maar de laatste stap kon hij niet maken. Zelfs toen hij merkte dat hij zijn patiënten niet eens hoefde aan te raken, ze niet hoefde te benaderen of aan te kijken, maar dat hij het gewenste effect uitsluitend door zijn aanwezigheid kon bereiken, maakte hij geen verdere gevolgtrekkingen. Tot het einde toe klampte hij zich vast aan de theorie van het planetair fluïdum. Nooit kwam hij tot het inzicht van de ware aard van de kracht die hij uitoefende, namelijk: suggestie en hypnose.

Mesmer heeft zijn leven lang tegen het woord 'verbeelding' gevochten. In zijn tijd was de psychologie nog geen wetenschap, en iedere dokter die beweerd zou hebben dat hij de mensen genas door hun geest te beïnvloeden, zou zich hiermede onder de kwakzalvers der geneeskunde geplaatst hebben - of, onder de wonderdokters, priesters en heiligen, die via het geloof genezen. Mesmer werd indertijd dan ook wel degelijk gedwongen een fysiologische verklaring voor zijn behandeling te zoeken. De psychologie had toen nog geen enkele waarde.

Kortom: Van het Mesmerisme tot hypnose, van hypnose tot psychoanalyse lijkt, oppervlakkig gezien, slechts een korte weg. Maar zo eenvoudig was het niet. In de eerste plaats verzette zich de wetenschap. Het Mesmerisme werd verachtelijk gemaakt, men rangschikte het onder de kwakzalverij, men wilde er niets mee te maken hebben. En, daarbij bleef het gedurende een eeuw.

In wezen moeten we wachten tot het jaar 1840 toen een jonge man, James Braid genaamd, op het toneel verscheen en de 'neurypnologie' introduceerde; een naam, die hij daarna veranderde in 'neurohypnoses', om het uiteindelijk met de naam 'hypnose' te benoemen.

Maar, ondanks deze gehele geschiedenis zijn er vandaag de dag nog altijd mensen die claimen anderen via handoplegging te kunnen genezen en noemen zich, bijvoorbeeld, magnetiseurs, die werken met hun eigen magnetisme, net als Mesmer in zijn beginfase.

Anderzijds kunnen we ons misschien - nadat het vuile badwater werd verwijderd - met het kind bezighouden. Anders gezegd: het probleem is, dat geen mens écht weet hoe 'mesmerisme' in wezen werkt. :-)

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met Mesmerisme? Of, weet je er iets meer over te vertellen? Laat het ons weten via 'Berichten' geheel bovenaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Maar, eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, beste zelfstandige, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar?

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht