ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Boekbespreking: De Boeddha en de Badass van Vishen Lakhiani

Dit boek verdient een plaats in jouw bibliotheek!
door Tsenne Kikke - woensdag 12 mei 2021 0:05

De ondertitel van dit boek luidt: 'Superslim aan het werk met lessen uit de mindfulness', en die van de Engelse uitgave is: 'The Secret Spiritual Art of Succeeding at Work'. Welke van de twee jou ook het meeste aanspreekt: in elk geval is dit werk een echte aanrader!

Vishen Lakhiani vertrekt vanuit het standpunt dat elke mens een ziel heeft - en, net zoals jouw vingerafdrukken exclusief zijn, is jouw zielsafdruk even uniek. De kunst bestaat er dus uit om aan de roeping van jouw ziel gevolg te geven.

Valt zaken doen tegen? Werd je ziek? Liep een relatie op de klippen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van tekenen die jou attent maakten op het feit dat jouw ziel rebelleerde en ervoor zorgde dat je het kon inzien.

Vergeet gejaagdheid... Dit boek zal jouw diepgewortelde overtuigingen over werk, succes, en het leven op de proef stellen, ontwrichten misschien. Als je de gemiddelde persoon in de ontwikkelde wereld bent, breng je 70 procent van jouw wakkere uren door op het werk. En, als je de gemiddelde persoon bent, voel je je ellendig gedurende het grootste deel van die uren. Dit is gewoon geen aanvaardbare toestand voor de énige kans die jij in het leven verkrijgt. Ongeacht jouw positie bezit je ongelooflijke, unieke krachten. Het is een moderne mythe dat hard werken en jezelf opjagen de weg naar succes is. In jou zit een ziel. En van zodra je die volledig loslaat in het domein van het werk gebeurt het magische. Het ontwaken van de Boeddha en de Badass - oftewel Slechterik - in jou is een proces dat de manier waarop je nu werkt totaal zal veranderen. Je krijgt toegang tot hulpmiddelen die de eigenlijke regels van de realiteit ombuigen.

De Boeddha is het archetype van de spirituele meester. Het is de persoon die in deze wereld kan leven, maar zich ook kan bewegen met een gemak, gratie en een vloeiende beweeglijkheid, die voortkomt uit innerlijke bewustwording en afstemming.

De Badass is het archetype van de veranderaar. Dit is de persoon die daarbuiten verandering teweegbrengt, bouwt, programmeert, schrijft, uitvindt, leidt. De Slechterik vertegenwoordigt de goedwillende ontregelaar - de persoon, die de huidige normen in twijfel trekt opdat we als soort beter kunnen groeien.

Zodra je de vaardigheden van beide archetypes integreert, zul je het leven op een ander niveau ervaren dan de meeste mensen. Je zult werken vanuit een ruimte van gelukzaligheid, gemak, inspiratie en overvloed. Dit boek zal je het hoe ervan laten zien. Vishen Lakhiani, de auteur van de New York Times bestseller ‘The Code of the Extraordinary Mind’ en oprichter van ‘Mindvalley’, heeft zijn eigen leven en bedrijf veranderd in zijn onderzoekslaboratorium. Hij heeft alles wat hij heeft geleerd gecodificeerd in de how-to stappen in dit boek. Uit de inhoud ervan leer je hoe je jouw werk en jouw leven kunt beheersen.

Afhankelijk van jouw wereldbeeld zullen bepaalde aspecten van dit boek jou aanspreken en zullen andere jou misschien tegen de borst stuiten. In elk geval kan je de meeste mensen in één van de volgende vier wereldbeeldcategorieën onderbrengen.

- Je zou een rationalist kunnen zijn. In dat geval zullen de zakelijke ideeën in dit boek jou aanspreken, maar als hij het heeft over dingen, zoals de magie van de geest, intuïtie, of luisteren naar jouw ziel, kan je er misschien de spot mee drijven en ze als ridicuul bestempelen.

- Je zou een traditionalist kunnen zijn. In dat geval zul je houden van alles wat resoneert met jouw eigen spirituele overtuigingen, maar je bedreigd voelen als hij het heeft over het in twijfel trekken van de hedendaagse bedrijfscultuur en traditionele regels.

- Of, je bent een 'groene', wat betekent dat je ook een spirituele junkie bent, en houdt van het gepraat over magie, maar misschien zullen de hoofdstukken over actie ondernemen en een bedrijf leiden jou afschrikken, en er dan ook tegenop zien.

- Tenslotte kan het zijn dat je alles bekijkt vanuit een integraal niveau. Dit betekent, dat je ruimdenkend bent, onbevooroordeeld, en je al deze aangereikte wereldbeelden kunt integreren zonder het gevoel te hebben dat jouw ego wordt bedreigd. Je kiest dan voor wat er in jou resoneert. Dat is de meest productieve manier om dit boek te lezen.

“De Natuur houdt van lef. Jij legt je op iets toe en de natuur zal daarop reageren door de onoverkomelijke obstakels uit de weg te ruimen. Droom de onmogelijke droom en de wereld zal je niet vermorzelen, maar jou verheffen. Dit is de kunst. Dit is wat al die leraren en filosofen die in het verleden iets écht te vertellen hadden, die daadwerkelijk het alchemistische goud aanraakten, uit het leven hadden begrepen.  Dit is hoe magie plaatsvindt. Door jezelf in de afgrond te storten en te ontdekken dat het daarbeneden een verenbed is.” - Terence McKenna –

In dit boek zul je – indien je zijn vorig werk 'The Code of the Extraordinary Mind' hebt gelezen -   enkele overlappingen en voortzettingen van de erin beschreven ideeën aantreffen. Toch biedt het jou diepere inzichten in het toepassen van de ‘Extraordinary Mind’ op jouw werk en op jouw vooropgestelde missie in het leven.

Vishen vraagt ons om na te denken over onderwerpen waar je het meeste uit wilt halen bij het lezen van het boek. Kies er daarom slechts twee of drie van de zeven uit voordat je verder gaat. Dan lees je het boek met een bewuste intentie.

1. Gelukzaligheid: Je schept grote vreugde in wat je doet. Werken en spel worden één.

2. Immuniteit voor Overweldiging: Je wordt niet langer belast door overweldigende gedachten. Multitasking wordt gemakkelijk.

3. Relaties: Je bent in staat om een positieve uitstraling te creëren en energie te genereren bij de mensen met wie je samenwerkt. Dit betekent, dat alle relaties win-win zijn en dat alle interacties doordrenkt zijn van positiviteit en zorgzaamheid.

4. Inspiratie Op Aanvraag: Je bent in staat om in elk moment ideeën, inspiratie en creativiteit op te roepen, zodat je een bron van innovatie en creatieve output wordt.

5. Overvloed: Of het nu gaat om financiën, gezondheid, liefde of levenservaringen. Je ziet op alle gebieden overvloed naar jou toe komen.

6. Flow en Gemak: Het leven stroomt alsof het gezegend is met geluk en synchroniciteit. Het voelt bijna aan alsof je door een welwillend universum wordt vastgehouden.

7. Verbuig de Realiteit: Wat je wilt, komt met het grootste gemak naar je toe; je voelt je door het Universum ondersteund.

‘The Buddha and The Badass’ is goed gestructureerd met uitstekende hoofdstuksamenvattingen en in drie delen opgesplitst.

Deel I: Magnetisch worden

Waarvoor ben je geboren? Als je eenmaal op één lijn zit met je ware doel én jouw zielsafdruk, wordt al het andere een stuk makkelijker. Stel jouw bedrijf voor als een krachtige magneet, die alles in de wereld naar zich toe trekt. Het talent dat je nodig hebt, komt naar jou toe gerend. De mensen die je voor ogen hebt, met de vaardigheden, overtuigingen en houdingen die bij de jouwe passen als de ontbrekende stukjes van een puzzel, verschijnen plotseling. De hele ervaring gebeurt zonder inspanning en voelt vreemd genoeg bovennatuurlijk aan.

In deel I, leidt Vishen jou op om een krachtige magneet te worden. Dat ontstaat door jouw werk uit te lijnen - of het nu om jouw organisatie, initiatief, project of levensmissie gaat: je leert jezelf afstemmen op jouw diepste waarden en zielsidentiteit.

Hoofdstuk 1: Ontdek je zielsafdruk

Het leven van ieder mens ontvouwt zich op een manier die uniek voor hem of haar is. Elke belangrijke gebeurtenis die je meemaakt laat een spoor na: elk hoogtepunt, elk dieptepunt, elke vreugde, elk lijden. Deze ervaringen vormen je tot wie je bedoeld bent te zijn. En als je ze ontcijfert, zul je ontdekken dat het universum een plan heeft voor wie je bedoeld bent te zijn. Je bent hier om jouw unieke rol, carrière en missie te vervullen. Je grootste taak is om deze unieke waarden te ontdekken, er trouw aan te blijven én om vanuit deze waarden te handelen.

Hoofdstuk 2: Trek jouw bondgenoten aan

Grootheid bereik je het best met anderen. De wereld is te complex om het alleen te doen. Mensen worden tot je aangetrokken, niet vanwege jouw businessplan, maar omdat jouw droom hen hoop geeft. Mensen worden eerder door emotie dan door logica bewogen. Het grootste geschenk dat je iemand kunt geven is hem uit te nodigen om te delen in een droom. Dit is hoe je magnetisch wordt en jezelf op één lijn brengt met de mensen die je nodig hebt om een visie werkelijkheid te laten worden.

Deel II: Het vinden van jouw kracht

Na het interviewen van duizenden mensen voor banen bij zijn bedrijven, ontdekte Vishen een verbazingwekkende waarheid over menselijk gedrag. Er zijn vier dominante menselijke behoeften waar mensen naar hunkeren in elk werk waar ze zich mee bezighouden (in essentie Maslow's hiërarchie van behoeften, hoewel Vishen dit ontdekte door ervaring, vallen en opstaan terwijl hij ‘Mindvalley’ liet groeien). Als je deze kennis begrijpt en toepast, worden mensen verliefd op hun werk en de bedrijfscultuur waar ze deel van uitmaken. En jij hebt dit ook nodig. Wanneer je deze menselijke behoeften in je werk mengt, wordt jouw werk een plaats van genezing en versterking van jouw persoonlijke kracht.

Niets van dit alles is mysterieus. Het wordt allemaal ondersteund door opmerkelijke theorieën, ontwikkeld door 's werelds meest vooraanstaande psychologen, filosofen en spirituele leiders.

Hoofdstuk 3: Ontketen diepgaande verbindingen

Mensen verlangen ernaar om samen te komen. De behoefte om ergens bij te horen zit in ons DNA opgeslagen. We zien onszelf misschien als gescheiden van elkaar, maar de waarheid is dat we verbonden zijn met onzichtbare banden. Als je begrijpt hoe je deze ruimte kunt beïnvloeden, creëer je gemeenschappen waarin iedereen samen groter is dan iedereen op zichzelf.

Hoofdstuk 4: Een ‘Onfuckwithable’ Meesterwerk Worden

In een wereld met veel keuzemogelijkheden proberen we anderen te volgen in plaats van onze eigen innerlijke leiding. De sleutel is om diep van jezelf te leren houden en te leren vertrouwen op jouw innerlijke verlangens. Als je dat doet, kun je deze dromen, visies en verlangens kanaliseren in een meesterlijk leven. Als leider kun je dit ook in anderen naar boven halen. Als je dit doet, worden de gedeelde visies die je creëert met sierlijkheid en gemak verwerkelijkt.

Hoofdstuk 5: Maak groei hét Uiteindelijke Doel

Jouw ziel is hier niet om iets te presteren. Jouw ziel is hier om te groeien. De meeste mensen vergissen zich hierin. Ze worden verleid door succes en gebroken door mislukking. Ze hechten veel betekenis aan wat in wezen zinloos is. In werkelijkheid zijn succes en mislukking illusies. Het enige wat van belang is, is hoe snel je groeit. Jouw reis gaat over het verwijderen van alle barrières die jouw Zelfrealisatie tegenhouden.

Hoofdstuk 6: Kies jouw Missie Wijselijk

Als je bezig bent met jouw zelfrealisatieproces heb je een voorsprong in het leven. De volgende stap is om deze voorsprong te gebruiken om anderen te verheffen en de wereld te verbeteren - dit is Zelf-Transcendentie, of Zelfoverstijging. Wanneer je vanuit dit niveau leeft, zul je een vervulling aanboren die jouw vermogen boven gaat. Het doel is niet langer om alleen maar jezelf te verfijnen – of, om  eindeloos met introspectie bezig te zijn. Het is veeleer om jouw nieuwe vaardigheden te gebruiken om van deze wereld voor de komende generaties een betere plek te maken.
 
Deel III: Een Visionair Worden

In deel 3 leer je hoe je een visionair kunt worden. Hoe je visies en doelen kunt creëren die de wereld werkelijk inspireren en enthousiast maken. Vervolgens leer je hoe je met gemak snel naar deze enorme doelen toe kunt werken. En als bonus hoe je dat kunt doen zonder jouw gezondheid, jouw liefdesleven of jouw gezin op te offeren. Het bedrieglijke idee dat hard werken nodig is om opmerkelijke resultaten te kunnen boeken, wordt doorbroken. Vergelijk het met de uitspraak: “Don’t work hard, but smart.”

Hoofdstuk 7: De Visionair in Jezelf Activeren

Er is geen grotere ervaring dan jouw leven lang te werken aan de verwezenlijking van een visie die zo lrachtig is dat je er bang van wordt. Elke visie waar je je aan verbindt zou zo inspirerend moeten zijn dat je 's nachts wakker blijft omdat het aan jou trekt en met je flirt. Hier is een groot geheim: hoe groter jouw visie, hoe makkelijker het wordt. Als je op deze manier leeft, zul je merken dat de visie niet van jou afkomstig is. In plaats daarvan kiest het universum ervoor om via jou datgene tot stand te brengen wat de wereld nodig heeft.

Hoofdstuk 8: Het Verenigde Brein

Om een echt grootse visie aan te pakken, heb je veel breinen nodig; je hebt een team van mensen nodig dat optreedt als één verenigd superbrein. Voor het eerst beschikken we over ongelooflijke hulpmiddelen hiervoor. Toch werken de meeste teams nog immer binnen eeuwenoude samenwerkingssystemen. Wanneer je leert om een verenigd brein te creëren, beweeg je met verbazingwekkende snelheid en bekwaamheid. Mij deed het sterk denken aan TQC: Total Quality Control uit het jaar 1956.
https://www.lean.org/lexicon/total-quality-management

Hoofdstuk 9: Identiteitsopwaardering en de Mooie Vernietiging

Het universum werkt als een spiegel. Het weerspiegelt naar jou wat je bent. Het wonder hiervan is dat je jouw identiteit kunt veranderen en de wereld zal gehoorzamen. Maar je moet het zó diep veranderen dat je de nieuwe identiteit gelooft en ernaar leeft.

- Je hebt misschien al door dat ik jou dit boek ten sterkste aanbeveel, vooral indien je een ondernemer bent. Maar wat is volgens de auteur een ondernemer? In zijn eigen woorden uitgedrukt…

Definitie van ondernemer

Ik wil iets belangrijks zeggen over het gebruik van het woord ondernemer. Voor mij betekent dit woord niet dat je een bedrijf runt. Je kunt namelijk ook voor een bedrijf of een groep zoals NASA werken en een ondernemersmentaliteit hebben. Dat betekent dat je innoveert, creëert, je vaardigheden aanscherpt en je bijdrage aan de wereld levert, en dus niet alleen maar in een hamsterrad ronddraait om geld te verdienen. Als ik in dit boek het woord ondernemer gebruik, doel ik op iedereen die ervoor kiest om een verschil in de wereld te maken door zijn of haar beste werk te leveren, of je nu een zelfstandige bent, een aannemer, een miljardenbedrijf runt of voor een bedrijf werkt.

Verschijningsdatum: 4 mei 2021 - Een uitgave van Kosmos Uitgevers.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht