ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Meneer, hoe minder je jouw zaad verspilt, hoe beter voor jouw immuunstelsel?

Uiteindelijk komt er erop neer, dat slechts weinigen onder ons écht geïnteresseerd zijn om aan Zelfkennis te doen.
door Tsenne Kikke - maandag 27 juli 2020 16:58

Onlangs las ik een artikel over mannelijke zaadcellen. De basisinhoud ervan was interessant, de conclusie iets minder. Toch is en blijft het een wonder dat een man, zelfs het meest primitieve menstype, in staat is om tussen de 100 en de 200 miljoen zaadcellen te lozen. Hoe speelt het menselijke lichaam de aanmaak ervan klaar? Weet, bijvoorbeeld, dat het ongeveer 64 dagen duurt om één zaadcelletje aan te maken. Slechts weinigen staan ooit bij dit wonderbaarlijke stil...

Echte geestelijken-met-een-roeping, bijvoorbeeld, doen aan onthouding. Zelfs masturberen is voor hen uit den boze. Niet enkel en alleen omdat ze aan energieverspilling doen en daardoor hun eigen lichaam afzwakken, maar vooral om een 'innerlijk lichaam' in zichzelf op te bouwen. Dit laatste wordt in de alchemie 'transformatie' of 'transmutatie' genoemd, waarbij, bijvoorbeeld, 'onedele metalen' in 'goud' kunnen worden omgevormd. Maar, hoeveel van die echte geestelijken-met-een-roeping lopen er op deze Aarde rond? Eigenlijk hoef ik het antwoord niet te weten. Jij?

Terzake...: ik had het over een artikel dat ik gelezen had. Hier is het dan ...

Zaadcellen zijn ook stamcellen.

Zaadcellen zijn niets anders dan stamcellen, de basiscellen van jouw lichaam. Zaadcellen ontwikkelen zich uit stamcellen door een aantal verschillende stadia te doorlopen. Deze stadia zijn morfologisch herkenbaar, dat wil zeggen: aan de vorm van de cel kan je zien in welk stadium die cel zit. In deze tekst zullen we zo duidelijk mogelijk de relatie zaadcellen/stamcellen toelichten.

We beginnen bij het beenmerg. In het rode beenmerg wat vooral in jouw rugwervels, schedel, schouders en kraakbeen zit, vindt het proces hematopoëse (bloedcelvorming) plaats. Aan de basis van dit proces bevinden zich universele pluripotente stamcellen. Dit zijn zelfvernieuwende cellen, die de potentie hebben zich te vormen tot elke cel en weefseltype dat zich in jouw lichaam bevind.

Deze beenmergstamcellen houden zichzelf door deling in stand. Uit deze ongedifferentieerde stamcellen worden onder andere rode en witte bloedlichaampjes gevormd. De rode bloedlichaampjes vervoeren hoofdzakelijk zuurstof, en de witte bloedlichaampjes zijn jouw immuuncellen: de cellen die jou beschermen tegen virussen, bacteriën, infecties, kankercellen, en andere oorzaken van ziekte.

In het beenmerg rijpen een gedeelte van deze stamcellen tot B-Lymfocyten (witte bloedcellen) en een gedeelte gaat naar de thymusklier om daar verder te rijpen tot T-lymfocyten (witte bloedcellen).

T-lymfocyten regelen de aansturing van het immuunsysteem en de herkenning van schadelijke indringers, kankercellen en infecties, B-lymfocyten vernietigen deze dan. De thymusklier bevind zich achter het borstbeen en is bij volwassenen ongeveer zo groot als een druif. Opvallend is ook dat de thymusklier tot aan de pubertijd ongeveer tien keer zo groot is als bij volwassen mensen. Wanneer kinderen seksueel actief worden in de pubertijd begint de thymus te verschrompelen.

Aan de basis van een goed functionerend immuunsysteem staat dus een populatie universele stamcellen die zich in het beenmerg bevinden.

Stamcellen of reparatiecellen

Aan de basis van spermatogenese, dit is het proces van zaadvorming in de testes (testikels) van de man, staat een stamcelpopulatie, gevormd door de A-spermatogonia, die zichzelf door deling in stand houdt. Bij het op gang komen van de spermatogenese in de pubertijd gaan deze A-spermatogonia zich delen, waarbij een deel van de dochtercellen differentieert tot B-spermatogonia, die na enkele delingen weer overgaan in primaire spermatocyten, en zich uiteindelijk ontwikkelen tot spermièn (zaadcellen).

De relatie stamcellen/zaadcellen is als volgt: de thymusklier ontvangt zijn lymfocyten rechtstreeks uit de stamcelkraamkamer: het beenmerg. De testes dankt z'n stamcelpopulatie A-spermatogonia eveneens aan het beenmerg. Dus door te ejaculeren spuit je jouw eigen stamcellen uit jouw lichaam!

De testes heeft het er dan ook maar druk mee om steeds weer een nieuwe 'lading' klaar te maken, en moet dan weer een nieuwe 'order' stamcellen plaatsen bij het beenmerg. Hierdoor krijgen de thymusklier en de andere organen van het immuunsysteem gewoon minder omdat er veel stamcellen naar de testes moeten: ... vanwege de ejaculaties. Dit verklaart waarom de thymusklier zo drastisch in omvang afneemt wanneer de pubertijd is begonnen.

Alle energie gaat dan naar de geslachtsklieren, in plaats van dat het wordt verdeeld onder het immuunsysteem en andere regelsystemen van het lichaam, waarbij het zo verloren gaat. Het gevolg hiervan is dat je een verminderde weerstand verkrijgt en daardoor meer kans op ziektes. Zou men zich onthouden van ejaculaties, dan krijgt men er hierdoor een sterker en efficiënter werkend immuunsysteem in de plaats voor terug.

Met andere woorden: dan blijven de stamcellen in jouw lichaam en komen ze in de thymusklier, de milt en andere lymfeklieren terecht, waar ze hun werk als T-lymfocyten, fagocyten en 'naturel killer cellen' kunnen doen. Dit is een feit en in landen als India, Tibet en China is dit dan ook al duizenden jaren bekend, en wordt deze kennis al generaties lang met succes in de praktijk gebracht.

In het vocht van één zaadlozing bevinden zich 200 à 300 miljoen spermatozoïden (stamcellen) - (correctie: naar het schijnt: 'slechts' tussen de 100 en de 200 miljoen). Bij een ejaculatie wordt het zaad, dat in de bijbal lag opgeslagen, geloosd. Een tweede ejaculatie, een korte tijd na de eerste zaadlozing, gaat met veel minder zaadcellen gepaard: 30 - 40 %. Bij een derde ontbreken ze meestal geheel. Er komt dan alleen nog wit vocht uit, maar bevat bijna geen spermiën/stamcellen meer. Er moeten dus opnieuw zaadcellen geproduceerd worden, waarvoor weer nieuwe stamcellen (A-spermatogonia) moeten worden aangetrokken uit het beenmerg.

Je begrijpt dat in werkelijkheid de werking van deze systemen veel gecompliceerder zijn, en dat dit slechts een zeer simplistische toelichting is om het enigszins begrijpelijk te maken.

Seks is er om ons voort te planten

Kort en bondig samengevat: seks heeft een negatief effect op het immuunsysteem en dus op jouw gezondheid. Waarom zou je je stamcellen onnodig 'weggooien' als het jouw gezondheid ten goede komt om ze in je lichaam te houden, zodat ze dan jouw immuunsysteem versterken, kankercellen en andere virussen en bacteriën snel kunnen herkennen, en onschadelijk maken? Want, als we eerlijk zijn, moeten we toegeven, dat wanneer we seks hebben, het puur om het genot gaat, en niet altijd met de intentie om een kindje te maken.

Bron: http://www.stamcel.org/html/zaadcellen.htm

Nawoord

Heeft seks een negatief effect op het immuunstelsel en dus ook op jouw gezondheid? Het antwoord kan zowel "Ja", "Neen"; of zelfs "Misschien" zijn. En, hoe zit het met 'seksuele onthouding'?

Op de vraag: "Is volledige seksuele onthouding nodig voor transmutatie en is in het algemeen seksuele onthouding nuttig voor het werk aan zichzelf?”, antwoordde Gurdjieff in 1915...

"Dat is niet één vraag maar een hele reeks vragen. In de eerste plaats is alleen in bepaalde gevallen seksuele onthouding nodig voor transmutatie, dat wil zeggen: alleen voor bepaalde typen van mensen. Voor andere typen is zij helemaal niet nodig. En bij nog andere komt zij vanzelf wanneer de transmutatie begint. Ik zal dit verduidelijken...

Voor bepaalde typen is een lange en volledige seksuele onthouding nodig om de transmutatie te doen beginnen; dit betekent dus dat zonder een lange periode van algehele onthouding de transmutatie niet op gang kan komen. Maar de onthouding is niet meer nodig van zodra dit proces eenmaal begonnen is. In andere gevallen - dus bij andere typen - kan de transmutatie beginnen tijdens een leven met normaal geslachtsverkeer; en zij kan zelfs sneller beginnen en beter verlopen bij een groot uitwendig verbruik van seksuele energie. In het derde geval is voor het begin van de transmutatie geen onthouding nodig, maar eenmaal op gang gekomen, eist de transmutatie alle seksuele energie op en dit maakt een eind aan het normale geslachtsverkeer of het uitwendige verbruik van seksuele energie."

"Nu de andere vraag: ’Is seksuele onthouding nuttig voor het werk of niet?’

"Zij is nuttig als er onthouding is in alle centra. Als er alleen maar onthouding is in één centrum en ongebreidelde verbeelding in de andere, dan is dit wel het allerslechtste. En bovendien: onthouding kan voor iemand alleen dan van nut zijn wanneer hij weet hoe de op deze wijze bespaarde energie te gebruiken. Als hij dat niet weet, kan onthouding hem geen enkel voordeel brengen.”

"Wat is in dit verband de meest juiste levenswijze vanuit het gezichtspunt van het werk?”

"Dat is onmogelijk te zeggen. Nogmaals: het is voor iemand. zolang hij niet weet, beter helemaal niets te proberen. Totdat hij over nieuwe en nauwkeurige kennis beschikt, is het voor hem volkomen voldoende zich te houden aan de gebruikelijke leefregels en beginselen. Wanneer iemand op dit gebied begint te theoretiseren of zelf dingen gaat uitvinden, kan dit hem alleen maar tot psychopathie brengen. En bovendien moet men wederom bedenken dat alleen iemand die in seksueel opzicht volkomen normaal is, enige kans heeft in het werk. Elke vorm van ’originaliteit’, afwijkende neigingen of begeerten of, aan de andere kant, angsten en een onophoudelijk werken van de ’buffers’, moeten direct bij het begin worden uitgeroeid. De moderne opvoeding en het moderne leven brengen een enorm aantal seksuele psychopaten voort. En die hebben in het werk geen enkele kans. In het algemeen gesproken zijn er maar twee juiste manieren om de seksuele energie te gebruiken: in het normale geslachtsleven en voor transmutatie. Alle uitvindsels op dit gebied zijn hoogst gevaarlijk."

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren, opdat we online blijven?

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

- Ook doe je ons een groot plezier door naar onze webshop te gaan en er iets aan te kopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht