ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over leven en doodgaan

Ondanks het feit dat mensen op diverse manieren kunnen komen te overlijden, is maar één Dood.
door Tsenne Kikke - donderdag 27 februari 2020 20:58

Mensen kunnen op diverse manieren komen te overlijden - maar, er is maar één Dood. Bovendien is het niet de eerste keer dat mensen in een tempel of kerk sterven. Bijvoorbeeld: indien er een oorlog woedt, een krankzinige onschuldige mensen zomaar neermaait, of tijdens een zware storm. Toch kan een mens soms beginnen twijfelen of de god, waarin hij geloof stelt en aanbidt, wel degelijk bestaat. En, waar zijn de engelen in de momenten dat men ze écht nodig heeft?...

Losstaande daarvan...

Gurdjieff deed ons eraan herinneren dat wij als mens ieder moment kunnen komen te overlijden. Maar de kunst bestaat er uit om dit in onszelf ieder moment van de dag te herinneren - in de ware betekenis van 'opnieuw verinnerlijken' - en, ernaar te leven - met de nadruk op 'leven'. Jazeker: het is een (bijna) onmogelijke opdracht.

Eén van Gurdjieff's uitspraken, om te begrijpen wat ik precies bedoel, en waarom het zo moeilijk is om het toe passen, is: "The power of changing oneself lies not in the mind, but in the body and the feelings. Unfortunately, however, our body and our feelings are so constituted that they don’t care a jot about anything so long as they are happy. They live for the moment and their memory is short. The mind alone lives for tomorrow. Each has its own merits. The merit of the mind is that it looks ahead. But it is only the other two that can 'do'."

- Zelfs indien men denkt het te hebben begrepen, moet men het nog in de praktijk kunnen toepassen... Probeer het maar eens. Ik bedoel: als je ooit eens veel tijd hebt. :-)

En, wat 'leven' betreft, was één van Gurdjieff's vele onbegrepen uitspraken, onder andere: "A considerable percentage of the people we meet on the street are people who are empty inside, that is, they are actually already dead. It is fortunate for us that we do not see and do not know it. If we knew what a number of people are actually dead and what a number of these dead people govern our lives, we should go mad with horror."

Maar natuurlijk mag je hem niet klakkeloos geloven.... Anders gezegd: onderzoek het voor jezelf.

Wat is 'Leven'?...

Op wikipedia lezen we dat een sluitende of bevredigende definitie van leven moeilijk te geven is. Een gebruikelijke definitie van leven is, onder andere: "Leven is een open fysico-chemisch systeem dat door middel van uitwisseling van energie en materie met de omgeving en door een inwendig metabolisme in staat is om zich in stand te houden, te groeien, zich voort te planten en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte (fysiologische en morfologische adaptatie) als op lange termijn (evolutie)."

Veel mensen nemen het leven als iets vanzelfsprekends, niet beseffende dat zijzelf het product zijn van de versmelting van een microscopisch kleine zaadcel met een even piepkleine eicel; een iets dat ik nog immer een mirakel noem. Ook beseffen velen niet, dat ze zich niet elke dag via een batterij of op een electriciteitsnet moeten aansluiten, teneinde zich 'op te laden', om in leven te blijven.

Mensen, die zich dagdagelijks uit gewoonte op een mechanische wijze door het leven sleuren, hebben natuurlijk zowel het gevoel evenals het besef dat ze 'leven', en zullen dan ook 'het leven' op hun manier definiëren.

Kortom: het leven zélf is een vreemd fenomeen, waarbij elke mens in de veronderstelling leeft dat hij/zij op zijn/haar manier het ten volle beleeft.

Hetzelfde doet zich voor met het thema 'ontwaken'. Waarom zou eens mens moeten ontwaken indien hij zeker weet dat hij wakker is?... :-)

Och, ook Diogenes (404 v.Chr. - 323 v.Chr.) zocht naar een Mens, en vond hem niet. Bovendien vielen Jezus' apostelen - ondanks het feit dat ze moesten waken - tot driemaal toe in slaap, en zo meer.

Eigenlijk lees ik liever: "A considerable percentage of the people we meet on the street are people who are full inside, that is, they are actually alive. It is fortunate for us that we see and know it. Because of the fact that we know how many people are actually alive and govern our lives we do live happily with healthy minds in healthy bodies."

Ken uzelf

Als er een nadenken aan te pas komt, zijnde: een denken, dat zich na het gewone denken kan voordoen, betrek ik er graag de lezers bij. Indien je dus weet wat er daarnet met 'full inside' werd bedoeld, weet je ineens wat 'empty inside' betekent. Anders gezegd: hoe vol is jouw 'innerlijke volheid'? :-)

Om jou ietwat op te fleuren...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht