ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De wetenschap van vibraties toont aan hoe alles met elkaar verbonden is

Over het mogelijke bestaan van de resonantietheorie van het bewustzijn.
door Tsenne Kikke - zaterdag 15 december 2018 1:17

Waarom is mijn bewustzijn hier, terwijl het jouwe daar is? Hoe is ieder van ons zijn eigen ervaringscentrum, waarbij we informatie ontvangen over de rest van de wereld? Waarom zijn sommige dingen bewust, en andere zaken blijkbaar niet? Is een rat bewust? Een mug? Een bacterie?

Soortgelijke vragen maken deel uit van het 'lichaam-en-geest-probleem', waarbij in essentie de vraag wordt gesteld wat de relatie is tussen geest en lichaam. En, al duizenden jaren lang verzet die vraag zich om een algemeen bevredigend antwoord toe te laten.

De Flower Power generatie

Het feit dat men zegt dat een persoon met een ding of ander levend wezen resoneert, is misschien meer dan een figuurlijke manier om het 'vibrationele' probeert uit te drukken, waarmee bedoeld wordt dat het ook zo is.

Dat bleek uit een artikel in het tijdschrift 'Scientific American' van 5 december, getiteld:  "De hippies hadden gelijk: het draait allemaal omheen vibraties, man!",

Daarin legde  advocaat en filosoof Tam Hunt een nieuwe theorie van het bewustzijn uit, die hij samen met zijn collega, psycholoog Jonathan Schooler, verbonden aan de Universiteit van Californië, heeft ontwikkeld.

Hunt filosofeert over thema's met betrekking tot de geest, biologie en fysica, terwijl Schooler professor in de hersenwetenschap is, en samen werkten ze nu al tien jaar lang aan het beantwoorden van een van 's werelds meest verbijsterende vragen, zijnde: "Welke fysieke processen ondersteunen mentale ervaring, waarbij geest en materie aan elkaar worden gekoppeld, en het gevoel van het zelf creëren?"

Met andere woorden: welke natuurwetten regeren over ons perceptie van het bestaan? Deze zoektocht naar de regels, die betrekking hebben op geest en materie, wordt vaak het 'moeilijke probleem van het bewustzijn' genoemd. In feite heeft niemand het tot nog toe weten op te lossen. Wel bestaan er verschillende theorieën over.

Hunt en Schooler vermoeden op hun beurt dat elk fysiek object, jij inclusief, oscilleert, en dus trillingen voortbrengt. Hoe meer deze uitstralingen gesynchroniseerd zijn, hoe complexer onze verbinding met de wereld om ons heen - en, hoe verfijnder of gesofisticeerder ons bewustzijn is. De 'resonantietheorie van het bewustzijn', die zij presenteren, stelt dat gesynchroniseerde vibraties niet alleen centraal staan voor het menselijk bewustzijn, maar voor de gehele fysieke realiteit.

"Alle dingen in ons universum zijn constant in beweging, vibrerend," schreef Hunt. "Zelfs objecten die stationair lijken te zijn, vibreren in werkelijkheid, oscilleren, en resoneren op verschillende frequenties. Resonantie is een vorm van beweging, gekenmerkt door een oscillatie tussen twee toestanden. En uiteindelijk zijn alle vormen van materie gewoonweg vibraties van verschillende onderliggende velden."

Hun theorie hebben ze de naam 'resonantietheorie van bewustzijn' gegeven, waarbij ze suggereren dat resonantie - een ander woord voor 'gesynchronniseerde vibraties' - niet enkel en alleen het hart vormt van het menselijke bewustzijn, maar ook van het dierenbewustzijn, én van de fysieke realiteit in het algemeen.

Hunt: "Wanneer verschillende oscillerende dingen een tijdlang dicht bij elkaar staan, beginnen ze op een synchrone manier te vibreren. Dat geldt voor neuronen in de hersenen, vuurvliegjes die samenscholen, de Maan en de Aarde, en nog veel meer. Dit fenomeen wordt 'spontane zelforganisatie' genoemd. De synchronisatie is een soort fysieke communicatie tussen entiteiten."

Hunt betoogt, dat hoe complexer de synchronisatie is, hoe complexer het bewustzijn. Zo is, bijvoorbeeld, het gezamelijke afvuurproces van de miljarden neuronen in onze hersenen, om een beslissing te nemen - of, om de wereld om ons heen te ervaren, uitermate verfijnd, waarbij een rijk en dynamisch zelfgevoel wordt geleverd. En, volgens hem is dat zelfgevoel een vorm van perceptie.

Nota: perceptie is een proces dat gepaard gaat met interpretatie, selectie en organisatie van zintuiglijke informatie. Perceptie is waarneming in de breedste zin van het woord. De vijf mogelijkheden van de zintuigen van een mens: horen, zien, ruiken, voelen en proeven zijn eigenschappen waarbij perceptie een belangrijke rol speelt.

De graad van perceptie, die mogelijk is voor elk ding of wezen, varieert sterk. Volgens Hunt's definitie van perceptie hebben zelfs schijnbaar levenloze objecten, zoals rotsblokken of zandhopen, een rudimentair niveau van bewustzijn. Eenvoudig vertaald: objecten, die 'informatie van de wereld ontvangen en met elkaar uitwisselen'.

Zo is elke korrel zand een object dat in relatie tot de wereld staat, en daarom is het ook een voorwerp dat het bestaan 'ervaart', zij het in een veel beperktere mate dan mensen, beweerde Hunt. Hij noemt dit een 'microbewustzijn'. Reeds in een artikel uit 2011 in 'Journal of Consciousness Studies' legde hij het volgende uit:

"Elke levensvorm, en elk stofje tot in het kleinste subatomaire deeltje, wordt letterlijk door de wereld beïnvloed, en wel door de verschillende krachten die er van buitenaf op inwerken. Een elektron wordt beïnvloed door geladen deeltjes, die er dicht genoeg tegen staan om er impact op uit te oefenen. Ook op objecten, die een zwaartekracht uitoefenen, zal het elektron zich dienovereenkomstig gedragen. Bestaan, in het universum aanwezig zijn, betekent dat elk deeltje in het universum het getrek en geduw aanvoelt van de verschillende krachten er omheen - zo niet, bestaat het simpelweg niet. Dus, "het elektron neemt waar", zoals ik deze term heb gedefinieerd, en het elektron is een subject."

"Waarover mensen beschikken, wordt 'macro-bewustzijn' genoemd. Maar, dat meer complexe bewustzijn dat ons dat rijke zelfgevoel geeft, het ervaren van bestaan, is gebaseerd op 'een gedeelde resonantie tussen vele micro-bewuste bestanddelen'.

In feite worden alle relatief eenvoudige trillingen en oscillaties, die individueel in verschillende fysieke aspecten van de hersenen optreden - doordat ze met elkaar samenwerken - uiterst complex, waardoor ons zelfbewustzijn tot stand komt. "De snelheid van de resonante golven die aanwezig zijn, is de beperkende factor die de grootte van elke bewuste entiteit bepaalt," schreef Hunt. "Naarmate een gedeelde resonantie uitbreidt naar meer en meer bestanddelen, wordt de bewuste entiteit groter en veel complexer."

Deze resonantietheorie van het bewustzijn probeert een uniform raamwerk te bieden voor het begrijpen van geest en materie, die zowel neurowetenschap, de studie van het menselijk bewustzijn of subjectieve ervaring, neurobiologie, evenals biofysica omvat. Het biedt een verklaring voor de verschillende graden van bewustzijn in verschillende fysieke systemen. "Het gaat allemaal om trillingen, maar het gaat ook om het soort vibraties - en, belangrijker nog: om gedeelde vibraties," stelde Hunt.

Deze opvatting van Hunt en Schooler, zijnde: dat alle dingen in meer of mindere mate bewust zijn, wordt 'panpsychisme' genoemd. In het algemeen wordt die door een ruime meerderheid van de huidige bewustzijnsonderzoekers geaccepteerd. Hun werk bouwt voort op het eeuwenlange denken van filosofen over het begrip 'perceptie', en eveneens op de vele decennia van werkzaamheden van wetenschappers met betrekking tot de fysieke onderbouwing van dit proces.

Panpsychisten betogen dat het bewustzijn helemaal niet op enig moment tijdens de evolutie zomaar tevoorschijn kwam. Bewustzijn wordt eerder geassocieerd met materie en omgekeerd: het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dus: waar er in het begin der Aardse tijden materie ontstond, was bewustzijn tegelijkertijd aanwezig. Zo kunnen we, bijvoorbeeld, spreken over het bewustzijn van de Aarde, van de Maan, de Zon, de planeten, enzovoorts.

Maar de grote meerderheid van de geest, die geassocieerd is met de verschillende soorten materie in ons universum, is extreem rudimentair. Een elektron of een atoom bijvoorbeeld, heeft slechts een heel klein beetje bewustzijn. Doch, naarmate materie meer verbonden en rijker wordt, zo ook de geest, en omgekeerd, volgens deze manier van denken.

Gedeelde vibraties

Maar hun theorie, dat trillingen verklaren hoe perceptie in verschillende graden van complexiteit wordt gecreëerd, en vervolgens in een min of meer gesofisticeerde mate resoneren, moet echter nog op een onherroepelijke wijze worden bewezen. Toch is het een mogelijk raamwerk, dat het 'moeilijke probleem van het bewustzijn' zou kunnen oplossen, en dan ook geloofwaardigheid verleent aan het besef dat spirituele types al lange tijd hebben uitgedrukt, namelijk: dat het allemaal om de 'vibraties' gaat.

Nogmaals: niet enkel om vibraties, maar ook over het type van vibraties - en, nog belangrijker: over vibraties die met elkaar worden gedeeld.

Indien je het volledige verslag van Tam Hunt wil lezen, kan dat door op deze link te klikken.

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere sponsors - vooral, omdat 2019 voor de deur staat. Niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro - maar, hoe meer nulletjes achter het cijfer hoe beter! :-) Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: als je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het natuurlijk ook volledig gratis, zolang deze website blijft bestaan. Denk daarbij: "Dankzij die enkele sponsors..." :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht