ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Voice Dialogue brengt jou in nauw contact met de diverse zelven of ikjes

Voice Dialogue is een methode om in contact te komen met jouw honderdtallen kleine ikjes en hoe je ermee kunt communiceren.
door Tsenne Kikke - zaterdag 30 mei 2015 8:55

Voice Dialogue werd in de jaren ’70 van vorige eeuw ontwikkeld door Hal Stone (1927) en Sidra Stone (1937), twee Amerikaanse psychotherapeuten en auteurs van diverse boeken over dit onderwerp.

De Voice Dialogue methode heeft haar wortels in het Jungiaanse gedachtengoed, maar je vindt er ook aspecten in terug van Psychodrama, Transactionele Analyse, NLP, Gestalt, Psychosynthese, Client centered Therapie, Mindfulness, Enneagramleer, de Gurdjief-filosofie, en zo meer.

'De Psychologie van de Zelven' is het theoretisch raamwerk waaromheen de Voice Dialogue methode werd opgebouwd. Het tracht aan te tonen hoe de zelven, of noem het 'ikken', zijn ontstaan, verder zijn ontwikkeld, en hoe ze met elkaar interageren.

Teneinde deze methode toe te passen, zijn er twee mensen nodig, namelijk: een zogenaamde 'facilitator', en een persoon die wordt 'gefaciliteerd'. De taak van de facilitator bestaat eruit om de andere persoon meer bewust te maken van de verscheidene zelven die zijn/haar leven besturen, en ervoor te zorgen dat die persoon achteraf in staat is om er op een bewuste manier mee om te springen. Op die manier leert men op een andere manier om te gaan met stemmingswisselingen en leert men aan hoe men bewuste keuzes kan maken. Dit geschiedt via de ontwikkeling van het zogenaamde 'Bewust Ego Proces'.

De methode tracht eveneens een definitie te geven van het woordje 'bewustzijn'. Volgens de Psychologie der Zelven is bewustzijn uit drie dimensies samengesteld, zijnde: (1) Gewaarzijn - (2) het ervaren van de zelven en de subzelven, of subpersonen, en (3) een Bewust Ego - datgene wat tussen het primaire zelf en zijn tegengestelde, het verstoten zelf, bevindt.

Primaire zelven, zijn die diverse zelven die vanaf het moment van geboorte worden aangekweekt en verder worden ontwikkeld, om tijdens de groei het innerlijke kind van pijn te beschermen en op latere leeftijd ervoor te zorgen dat doelstellingen worden waar gemaakt. Hoe beter we al deze ikken hebben benoemd en aan ons bekend zijn, hoe meer zicht we op het dagdagelijkse functioneren kunnen verkrijgen.

Tijdens een sessie is men vanop een korte afstand in staat om vanuit de ene ik naar een andere ik te kijken, en kan men aan elke ik een eigen stem geven. Ietwat vergelijkbaar met de Proef met de 3 Stoelen uit de wereld van de NLP, waarbij men een ja-stoel heeft, een nee-stoel en een neutrale stoel, die tussen de twee anderen staat. Alle positieve dingen over iets of iemand worden gezegd terwijl men op de ja-stoel zit, al het negatieve komt eruit nadat men op de nee-stoel heeft plaatsgenomen, en uiteindelijk gaat men om de middelste stoel zitten en aanhoort men op een neutrale manier hetgeen van links en van rechts kwam, om van daaruit - via een 'objectief' innerlijk gesprek - een conclusie of een beslissing te treffen. Maar bij Voice Dialogue doet men het niet op zichzelf, en wordt men door een facilitator begeleid.

Ook kan men het met rollenspel vergelijken waarbij men nu de rol inneemt van een ik, om even later in een andere rol terecht te komen, om daarna een soort van verbinding tussen beide te leggen. Dit behoort tot de zogenaamde facilitatietechnieken, waarbij de patiënt door de facilitator wordt begeleid.

De stappen in zo’n sessie zijn als volgt:

- Je vertelt aan de facilitator wat er momenteel speelt in je leven. Dit kan van alles zijn: problemen, dingen die jou bezig houden en waarover je meer duidelijkheid in zichzelf wenst te verkrijgen, terugkerende gedachten of gevoelens, dromen, angsten, fantasieën of lichamelijke gewaarwordingen, en zo meer.

- De facilitator definieert samen met jou welk deel van jouw persoonlijkheid er vooral naar voren komt in dit verhaal. Een voorbeeld: Iemand klaagt dat hij nooit eens kan uitslapen. Ook al hoeft hij niet vroeg op, iets dwingt hem toch om op te staan. De begeleider kan kiezen uit de volgende delen: degene die hem dwingt op te staan, degene die niet kan blijven liggen, of degene die zich erover beklaagt.

- De facilitator praat met dat deelaspect in jou. Je verschuift hiervoor fysisch van plaats.

- Nadien ga je terug naar de middenpositie vanwaar je verschuift naar een tegenovergestelde of een andere deelpersoonlijkheid in jezelf dat ook iets wil zeggen over dat thema, net zoals in de Drie Stoelenproef.

- De sessie eindigt in de middenpositie waar je tot een gewaarzijn van de verschillende stukken in jezelf komt, zonder nog het gevoel te hebben dat je vooral door één bepaald deelpersoonlijkheid, of ikje, wordt beheerst.

Dit betekent, dat het voor deze sessie genoeg is geweest - meestal kenbaar doordat de energie op is. Daarna wordt er een periode van gewaarzijn in acht genomen. Daarbij gaat de facilitator één voor één achter elk van de deelpersoonlijkheden staan, en getuige van wat zich daarnet heeft afgespeeld: Hij/zij vertelt alles nog eens na. Onderstaand filmpje geeft je een duidelijker beeld van zo'n sessie...Net zoals vele andere methoden, waaronder de Enneagramleer en de Gurdjieff-filosofie, gaat de Voice Dialogue methode ervan uit dat elke mens uit een onnoemelijk rijke waaier van verschillende ikken bestaat, zoals bijvoorbeeld: de perfectionist, de waarnemer, de levensgenieter, de baas, de avonturier, de behager, de innerlijke criticus, de romanticus, enzovoorts. Sommige ikken komen op een manifeste manier in ons leven aan bod, andere ikken maken ook deel uit van onze persoonlijkheid, maar spelen nauwelijks of geen rol, of ze blijven achter de coulissen staan totdat ze op het toneel moeten/willen verschijnen.

Tevens leert men inzien hoe kwaliteiten zich tot persoonlijkheden kunnen ontwikkelen, omdat men zich met de kwaliteiten heeft geïndentificeerd. Het was vooral in de beginjaren 1900 dat George Ivanovitsch Gurdjieff de mens daarop reeds wees. In plaats van te zeggen: "ik draag enkele perfectionistische kantjes in mezelf mee", zegt men: "Ik ben een perfectionist". Het is net alsof "Ik hou van muziek" betekent dat men een musicus is.

In een Voice Dialogue sessie is het de bedoeling dat men vanuit een overkoepelende positie, zonder oordelen te vellen, naar enkele van de vele ikken leert kijken. Elk van hen wordt benoemd, men ontdekt zowel de eigenschappen ervan als hoe het ooit is ontstaan, op welke manier hij jouw kwetsbaarheid beschermt, en zo meer.

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met Voice Dialogue? Of, weet je er iets extra en waardevols over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar? Bovendien is elke vorm van opgedrongen reclame storend voor de lezer, tenzij hij/zij er zélf naar vraagt via de rubriek 'Zoek&Vind' en de 'Zakelijke Blogs'.

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Deze website verkrijgt iedere maand tussen de 20.000 en de 40.000 unieke bezoekers. Anders gezegd: tussen de 20.000 en de 40.000 verschillende personen. Hoe  langer en veelvuldiger je bij ons adverteert, hoe sterker jouw naambekendheid.

En, voor reclame betalen, zou in wezen geen probleem mogen zijn, integendeel! Want..., verantwoorde reclame zou zelfs een bestaand probleem kunnen oplossen.

- Zoek&Vind... voor meer klandezie, evenals meer naambekendheid -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht