ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Hoe kan het taboe van apart slapen worden doorbroken?

Mijn antwoorden op de vragen van Malu Pesulima met betrekking tot het thema 'Apart slapen'.
door Tsenne Kikke - maandag 27 april 2015 22:39

Reeds eerder schreef ik iets over de SAT-relatie: Sleeping Apart Together.

Op 12 maart 2015 ontving ik over dat onderwerp in de vroege namiddag een telefoontje van een zekere Malu Pesulima, die beweerde een artikel voor LINDAnieuws te schrijven. Kort daarna verscheen diezelfde dag het volgende e-mail berichtje op mijn computerscherm.

Subject: Vragen interview nav. telefoongesprek

Goedemiddag Angelus, Allereerst wil ik zeggen dat ik het enorm fijn vindt dat u mijn vragen wil beantwoorden. Wij als LINDAnieuws.nl vinden het belangrijk dat het taboe van apart slapen wordt doorbroken, want wij merken dat veel mensen er nog steeds niet over durven te praten. En dat terwijl het steeds meer voor komt. Hierbij de vragen:

1. Wanneer heeft u besloten om gescheiden van uw partner te slapen, en waarom?
2. Hoe reageerde uw partner daar op?
3. Hoe reageren andere mensen er op, als u vertelt dat u gescheiden slaapt?
4. Welke voordelen heeft het?
5. Heeft gescheiden slapen ook nadelen, zo ja, welke?
6. Waarom denkt u dat er nog een taboe heerst op dit onderwerp?
7. Wat wil u stellen meegeven die de keuze om apart te slapen maar niet durven te maken?

Ik hoop dat u mijn vragen kunt beantwoorden. Alvast bedankt! Groeten, Malu Pesulima - www.LINDAnieuws.nl

- Op 26/4 schreef ik: "Dag beste Malu, Je laat niets weten ... Heb je nu iets met mijn tekst kunnen doen?" (Die had ik op 12/3 om 17u40 naar haar verzonden, met een BCC naar iemand anders, die het wel degelijk ontvangen had.)

- Haar antwoord dd. 27/4: "Beste Angelus, bedankt voor uw mailtje! Wat gek, ik heb nooit meer een antwoord in mijn mail ontvangen van u, ook niet in mijn 'ongewenste emailbox'. Heb u diezelfde dag nog een aantal keer geprobeerd te bellen, maar ik kreeg helaas geen gehoor. Vandaar dat ik dacht dat u twijfelde en er toch maar vanaf had gezien.

Mijn excuus dat het zo langs elkaar heen is gelopen. Ik was echt in de veronderstelling dat u toch liever niet mee wilde werken, vandaar dat wij later nog iemand anders hadden gevonden. Ik zal mijn mailbox nog even goed uitpluizen, om te kijken of ik echt niets over het hoofd heb gezien, maar ik weet bijna zeker van niet.

Ondanks alles vind ik het fijn om te horen dat u graag meewerkte, waarvoor dank! Fijne groet, Malu Pesulima" ...

... waarop ik antwoordde: "Och, beste Malu, echt bedankt voor dit meest diplomatisch antwoordje! (Hopelijk komt dit antwoordje misschien wél aan  :-) - Fijne groet, Angelus.

Samengevat: Malu belde me, omstreeks 15u zend ze me die vragenlijst, ik maak er onmiddellijk werk van - anders stel ik het misschien uit - ik verzend mijn antwoorden naar haar om 17u40... en, achteraf beweert ze dat ze me nog een aantal keren heeft proberen te bellen - en, de e-mail niet ontvangen heeft.

Ze had me dus enkele malen proberen te bellen... Weet, dat ik die namiddag en avond het huis niet verlaten had. Wat zij op diezelfde dag om 19:55 uur over dit thema publiceerde, kun je via deze link aan de weet komen...

Nota: Op zondagavond 24/1/2016 - omstreeks 20u - verkreeg ik van haar een boos telefoontje, waarin ze met een expliciet emotionele toonhoogte en op een heel verontwaardigd klinkende manier verscheidene malen trachtte te herhalen dat ze niet gelukkig was met het feit dat ik haar als een soort van leugenaar had omschreven. Uit respect voor haar mening - en, losstaande van de mijne, heb ik bovenvermeldde tekst dan ook ietwat aangepast - en, onder andere, het woordje 'leugen' geschrapt.

De tekst die ik haar had verstuurd, en hieronder werd afgedrukt, was een compilatie, gebaseerd op ervaringen uit meerdere relaties. Het is ietwat lang uitgevallen, maar als ik schrijf: "Doe de 3-Stoelenproef", moet je als lezer wel weten waarover ik het heb, nietwaar? In elk geval: misschien heb jij er wél iets aan.

1. Wanneer heeft u besloten om gescheiden van uw partner te slapen, en waarom?

- In het verleden waren er diverse oorzaken - of, noem het 'redenen' - maar, de meest voorname waren de spanningen, die waren ontstaan uit het feit dat we bewust werden dat we er een ander levensritme op nahielden. Zij is een dagmens, ikzelf: een nachtmens.

Anders gezegd: indien zij omstreeks 23u het bedje wenste in te kruipen, moest ze me meestal van de computer wegsleuren. De bom ontplofte op de avond toen ze me verweet dat ik de pc liever zag dan haar. De dagen daarop zochten we ogenblikken waarin we op een rustige manier 'het probleem' als twee volwassen mensen konden bespreken.

De 3-stoelenproef

Tijdens die gesprekken, gebruikten we de 'proef met de drie stoelen', een echte aanrader. Deze proef werkt als volgt: Plaats drie stoelen naast elkaar. Zo heb je de plus-stoel, de min-stoel en de neutrale stoel, die in het midden staat.

De Min-stoel

Van zodra je op de min-stoel zit, spui je al de negatieven uit. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: jij snurkt veel te hard, je maakt een put in de matras en daarom rol ik altijd naar jou toe, 's nachts beweeg je veel teveel, indien je later dan ik komt slapen, maak je me altijd opnieuw wakker omdat ik een lichte slaper ben, en zo meer.

De Plus-stoel

Uitgepraat?... Ga nu op de plus-stoel zitten, en vertel enkel en alleen de zogenaamde 'positieve' dingen. Opgepast: van zodra er iets negatiefs in jouw hoofd opkomt, moet je wel eventjes zwijgen, opstaan, en terug op de min-stoel gaan zitten. Als dat 'negatieve' verwoord is, wandel je terug naar de plus-stoel, en completeer je het +/-lijstje.

Positieve dingen zijn, onder andere: tijdens de wintermaanden heb ik altijd koude voeten en ik vind het zalig dat jij ze opwarmt, na het seksen, hou ik van het geknuffel, en val ik graag in jouw armen/in jouw schoot in slaap, et cetera.

De Neutrale stoel

Je hebt nu een plus- en een min-lijstje. Om de proef af te ronden, ga je nu op de middelste stoel zitten, op de neutrale dus. Je overloopt de minnetjes, je vergelijkt ze met de plusjes, je wikt en weegt, en op een 'neutrale' manier neem je een liefdevol, rationeel besluit.

Dat besluit vergelijk je met die van je partner en samen kom je tot een soort van compromis. Elke relatie staat of valt afhankelijk van het ja of neen bestaan van een basisovereenkomst. Zo niet, is de mens een speelbal van het Toeval. Natuurlijk hoeft het geen schriftelijk contract te zijn, zoals die met jouw werkgever.

- Om mijn persoonlijk verhaal te vervolledigen...: nadat we de dingen met elkaar besproken hadden, namen we het besluit om het een weeklang vol te houden, en er zo nu en dan eens over te praten. Zo ontstond ons zogenaamd 'wekelijks contract' - want, na die eerste week, besloten we er een tweede week aan toe te voegen, et cetera.

Nu zijn we vele jaren verder en het 'wekelijks contract' is in wezen tot een 'jaarlijks contract' uitgegroeid. Wel moet ik toegeven dat er soms weleens 'gezondigd' wordt. Daar bedoel ik mee dat, nadat we met elkaar gevreeën hebben, we soms in elkaars armen inslapen. Maar, van zodra één van ons wakker wordt, wordt er naar de andere kamer gewandeld.

2. Hoe reageerde uw partner daar op?

In eerste instantie op een ietwat bedenkelijke manier - gewoonweg, omdat de allereerste stoelenproef moeizaam verliep. Het waren vooral 'de negatieven' die moeilijk over de tong rolden, teneinde uitgesproken te worden. Het is nu eenmaal een feit dat partners elkaar niet graag willen kwetsen, tenzij ze al een tijdlang naast elkaar leven en elk spoor van liefde zoek is geraakt.

Anders gezegd: diplomatie kan ervoor zorgen dat er enkel en alleen over de bovenlagen wordt gesproken. Vergelijk het met een geverfd meubelstuk. Er wordt over de kleur gediscussieerd, maar niet over de onderliggende grondlagen, die door die mooi uitziende bovenlaag worden verdoezeld.

3. Hoe reageren andere mensen er op, als u vertelt dat u gescheiden slaapt?

'Andere mensen' waren altijd bestaande vrienden, familieleden of goede kennissen. Het onderwerp kwam zelden ter sprake, maar in de enkele malen dat het wél geschiedde, werd vooral de 'stoelenproef' goed onthaald, en uitgetest.

Tevens is het een feit dat zeer veel mensen niet graag 'uit het bed' praten, en zelfs durven liegen. Jaren later komt men soms tot de vaststelling dat de relatie reeds lange tijd mank liep, en dat ze al die jaren afzonderlijk sliepen, maar dan wel om totaal andere redenen. Meestal was de hoofdreden dat ze 'voor de kinderen' bij elkaar bleven wonen - of, omdat zij huisvrouw was, en het zich niet kon veroorloven om ergens alleen te gaan wonen, en zo meer.

4. Welke voordelen heeft het?

Via de 'stoelenproef' kan elke mens wel zijn eigen 'voordelen' verwoorden, maar indien men bereid is zich te laten beïnvloeden, noem ik hier enkele op ...

- Meestal voel je je 's morgens veel beter uitgeslapen.

- Indien je moeilijk in slaap kunt valt, en in het bed begint rond te draaien, op zoek naar een een betere slaaphouding, hoef je je geen zorgen te maken voor de persoon die toch niet naast jou ligt.

- Indien de ander in de slaapkamer rookt, naar alcohol, parfum of naar de een of andere gezichtscrème ruikt, zweetvoeten heeft, tot laat in de nacht tv kijkt of een boek leest, midden in de nacht regelmatig wakker wordt, alsmaar op een rusteloze manier beweegt, noem maar op, ... heb je er geen last meer van.

- Het hoofdvoordeel is, dat het bed wordt gebruikt om in te slapen. Seksen kan men overal, maar een goede nachtrust is - volgens mij - levensbelangrijk.

5. Heeft gescheiden slapen ook nadelen, zo ja, welke?

De mens is een gewoontebeestje. Een handeling, die in het begin op een heel bewuste manier werd ondernomen, wordt een gewoonte; een gewoonte, vergelijkbaar met eender welke verslaving, waarbij men nog zelden op een bewuste manier nadenkt.

Meestal stelt men dit voor het eerst vast als men samen op reis gaat. Zelfs indien er in de kamer twee bedden los van elkaar staan, wordt men toch terug geconfronteerd met enkele initiële 'problemen', waaronder, bijvoorbeeld: luid gesnurk, lezen of tv-kijken vooraleer het licht uit te doen, en zo meer.

Een ander nadeel zou kunnen zijn, dat mensen op een onbewuste manier meer en meer van elkaar kunnen vervreemden. Daarom doet men er goed aan om elkaar regelmatig eens op een lieve manier vast te nemen, met elkaar te knuffelen, veel dingen samen te doen, opdat men niet het gevoel gaat krijgen dat men als een broer en zuster naast elkaar leeft.

Tevens kan het gebeuren dat, nadat de relatie is opgebroken, men deze gewoonte met een nieuwe partner wenst te onderhouden; een partner, die er helemaal niet akkoord mee gaat; een iets, dat - bijvoorbeeld - duidelijk hoorbaar was tijdens de reeds beschreven 'stoelenproef'.

Je hebt nu eenmaal mensen die niet alleen kunnen slapen, bijvoorbeeld - of, in de vaste overtuiging leven, dat samen in hetzelfde bed slapen deel uitmaakt van 'hoe het hoort te zijn'.

6. Waarom denkt u dat er nog een taboe heerst op dit onderwerp?

Niet enkel en alleen over dit onderwerp, maar alles wat met de slaapkamer aangaat is meestal taboe. Bovendien geven mensen aan anderen niet graag de indruk dat - moesten ze reeds in afzonderlijke kamers slapen - hun relatie mank zou kunnen lopen. Het is dan alsof ze toegeven 'dat ze elkaar niet meer graag zien'.

In elk geval is het een feit, dat mensen zich verveeld voelen indien ze over dit thema hun eerlijke mening moeten uitspreken; vooral, indien de partners allebei tijdens het gesprek aanwezig zijn. Anders gezegd: indien je ze elke afzonderlijk aanpakt, is de kans veel groter dat de lippen loskomen en harde waarheden worden gespuid.

7. Wat wil u stellen meegeven die de keuze om apart te slapen maar niet durven te maken?

Informeer eerst hoe ze er zélf op een oppervlakkige manier over denken. Laat ze daarna de 'stoelenproef' doen, en stel hen dat 'wekelijkse contract' voor.

Iets uitproberen, kan nooit kwaad, denk ik. Maar, vooraleer je een koppel zoiets aanraadt, doe  je er best aan om in de eerste plaats te informeren of er wel een extra slaapkamer in die woonst te vinden is. Twee afzonderlijke bedden, of twee afzonderlijke matrassen, lossen niet alle 'problemen' op.

Anders gezegd: geef hen de raad om te verhuizen - indien het een huurhuis is, natuurlijk. :-)

Nota: Indien je een beslissing moet nemen, maar niet goed weet welke kant op te gaan, kun je natuurlijk eveneens de 3-Stoelenproef voor jezelf uittesten.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht