ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over Bezetenheid en Parasitaire Mind Control - Deel 1

Sommige mensen zijn door demonen bezeten en andere levende wezens, zoals planten en insecten en andere dieren, door parasieten.
door Tsenne Kikke - donderdag 5 februari 2015 23:43

Bezetenheid heeft, volgens mij, in de wereld van de psychologie een totaal andere betekenis dan in de wereld van de religie, waar met de term 'bezetenheid' wordt bedoeld dat iemand door de duivel, een boze geest, of demon, in bezit zou zijn genomen.

Tevens maak ik een onderscheid tussen psychologie en mechanica. Psychologie is enkel van toepassing op de mens die machine-af is, daar waar mechanica betrekking heeft op de mechanisch ingestelde mens. Om daarover meer aan de weet te komen, raad ik jou de werken van en over George Ivanovitch Gurdjieff aan - of: lees mijn andere blogberichtjes over dit meest fascinerend onderwerp.

Bezetenheid uit zich dan ook in vele vormen, en het merendeel van de mensheid is zich er niet van bewust dat hun lichaam door 1001 diverse ikjes wordt bezeten. Het is slechts van zodra er verbeelding aan te pas komt, of wanneer men de schuld bij iets of iemand anders legt, en niet bij zichzelf, dat men er geesten, demonen, duivels, en zo meer, bij fantaseert. Anders gezegd: geen één van de 1001 ikjes in de mens is bereid verantwoordelijkheid op te nemen voor de een of andere wandaad. Wél, als het iets positiefs heeft gepresteerd - want, dan gaat die persoonlijkheid, die op dat moment het lichaam regeert, met de eer lopen. Geef toe, dat de mens vreemd in elkaar zit - behalve jij, natuurlijk.

Over het thema 'Bezetenheid' bestaan er miljoenen opmerkelijke verhalen, de ene ietwat fantastischer dan al de anderen, en sommigen ervan staan in de Bijbel afgedrukt. De kunst bestaat er uit om in elke parabel de metaforen op een juiste manier te vertalen, en de dingen dus niet al te letterlijk te nemen. Veel hangt dus af van het menselijke bewustzijnsniveau.

Een bekend Bijbels voorbeeld is dat van een man aan de oostzijde van het Meer van Gennesaret, die door een legioen van geesten in bezit was genomen en zich daardoor als een woesteling in de wildernis had opgehouden. Toen Jezus de onreine geesten begon uit te drijven, smeekten deze Hem om in de streek te mogen blijven. Jezus stond toe dat ze in een kudde varkens hun intrek namen, waarna deze dieren dol werden en zich in het meer stortten.

To Be or not to Be - Te Zijn of Niet te Zijn

Jezus zou dus in staat zijn geweest om mensen van zichzelf te laten zeggen: "Ik Ben die Ben". Een persoon, die nu de ene is, en ietwat later een totaal anders iemand - ik bedoel: een gewone mens met 1001 ikjes - kan dit nooit of te nimmer van zichzelf zeggen; dit, zolang hij legio is. Ik verbeter: hij kan het wél zeggen, natuurlijk, maar daarom IS hij het nog altijd niet, behalve in zijn verbeeldingswereld. Een therapeut als een Jezus kan hem daarbij evenwel helpen.

Maria Magdalena - ook weleens aangeduid als Maria van Magdala - één van de enkele volgelingen van Jezus, was door hem van zeven boze geesten bevrijd. Wat deze meest interessante metafoor wezenlijk inhoudt, ga ik nu niet verklappen, gewoonweg omdat ik lezers soms graag in het denkwerk betrek. In elk geval hebben die 7 geesten niets te maken met Sneeuwwitje's 7 dwergen, noch met de 7 dagen van de week, noch met de 7 hoofdchakra's, en zo meer. Met wat dan wel?...

Bezetenheid doet zich in verschillende vormen en gedaanten voor. Sommige misdadigers, bijvoorbeeld, beweren dat ze door een boze geest werden geïnspireerd, of door andere mensen werden gebrainwasht - of, dat ze gewoonweg niet wisten wat hen op het moment van de (mis)daad bezielde. Het was alsof ze 'hun hoofd hadden verloren'.

Mark David Chapman, bijvoorbeeld, een fanatieke gelovige en de moordenaar van John Lennon, hoorde de stemmen van zowel God als die van denkbeeldige 'kleine mensen', die hem bevielen John te doden.

Bij zijn arrestatie zei hij: "Ik ben er zeker van dat het grootste deel in mezelf Holden Caulfield is, de man die de hoofdrol is toebedeeld in het boek ('The Catcher in the Rye'). Het kleinere deel in mezelf moet de Duivel zijn."

Dan heb je in de wereld van bezetenheid nog veel andere vreemde verschijnselen, waaronder het gevoel te hebben dat men zich niet in het juiste lichaam bevindt. In dit geval werden de rollen dus omgekeerd: het is dus niet een bewuste 'ik' die beseft dat het omgeven is door 1000 andere ikjes, maar een iets - noem het een soort van 'ik' om het zachtaardig uit te drukken - die beseft niet op de juiste plaats te zijn.

De volgende beelden over bezetenheid zijn niet uit een film afkomstig...

Toegegeven: het zijn extreme voorbeelden, maar weet, dat er tussen de uitersten van het zwart-witte miljarden tintjes van grijs zijn, en dus veel meer dan vijftig.

Ook in de wereld van Sjamanisme is het fenomeen 'bezetenheid' algemeen bekend; vooral, nadat men hallucinerende middelen heeft ingenomen en men, bijvoorbeeld, met een ouija bord speelt.

Indien je de 'verscholen' boodschappen wenst te ontdekken en begrijpen, zou je bovenvermelde tekst enkele malen moeten herlezen...

- Wordt vervolgd met een gepaste, aanvullende tekst over het thema 'parasitaire bezetenheid' -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht