ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Theologie, synoniem van 'godgeleerdheid', betekent letterlijk: 'godsleer'

Theologie is een term, afkomstig uit de christelijke traditie en maakt een studie van de geloofsinhoud van het Christendom, zijnde: de leer van Jezus Christus.
door Tsenne Kikke - maandag 26 mei 2014 23:15

Theologie, synoniem van 'godgeleerdheid', betekent letterlijk 'godsleer'. 'Theos' is Grieks voor 'God'; en 'logos' is Grieks voor 'woord', 'leer', 'kennis' of 'verhandeling'. De term theologie is afkomstig uit de christelijke traditie en wordt daarom overwegend gebruikt voor de studie van de geloofsinhoud van het Christendom, zijnde: de leer van Jezus Christus, en heeft dus in wezen niets te maken met het Katholicisme. De term kwam in de 12e eeuw in zwang bij Petrus Abaelardus en Gilbertus van Poitiers.

De theologie bestudeert de historische bronnen van het geloof: Bijbelse theologie, historische theologie, de systematische analyse van het geloof en de christelijke geloofspraktijk. Tot de theologie behoort daarom ook de bredere studie van alle godsdienstige of religieuze onderwerpen. In tegenstelling tot de godsdienstwetenschap houdt theologie er rekening mee dat in teksten die ze bestudeert mensen ervan blijk geven zich door God aangesproken te voelen. Daarnaast onderscheidt theologie zich doordat zij God en de Bijbel vanuit een gelovig perspectief onderzoekt.

Over het algemeen wordt binnen de theologie onderscheiden tussen drie of vier secties, of hoofddisciplines, zijnde: (1) de bijbelwetenschap, (2) de systematische theologie en (3) de praktische theologie, en in veel gevallen (4) de kerkgeschiedenis. Volgens sommigen moet de laatste als een hulpwetenschap beschouwd worden; een hulpwetenschap, die kan worden gebruikt in de bijbelwetenschap - bijvoorbeeld: de geschiedenis van Israël - de systematische theologie (dogmageschiedenis) en de praktische theologie (kerk- of religiegeschiedenis, inclusief vakken als Patristiek en Patrologie).

De moderne westerse academische theologie gaat niet uit van het axioma dat er een God is. De vraag naar het wel of niet bestaan van God, de zogenoemde waarheidsvraag, wordt overigens wel degelijk gesteld en komt met name aan de orde binnen de godsdienstfilosofie.

De godsdienstfilosofie gebruikt als bron de rede en de ervaring, terwijl theologie daarnaast ook religieuze bronnen bestudeert, zoals de Bijbel, de Koran en de traditie, om te zien hoe deze bronnen in het verleden het religieuze leven hebben bepaald en hoe zij van betekenis kunnen zijn in het heden.

Bron: Wikipedia

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met theologie? Of, weet je er iets meer over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar? Bovendien is elke vorm van opgedrongen reclame storend voor de lezer, tenzij hij/zij er zélf naar vraagt via de rubriek 'Zoek&Vind' en de 'Zakelijke Blogs'.

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Hoe  langer en veelvuldiger je bij ons adverteert, hoe sterker jouw naambekendheid. Voor reclame betalen, zou in wezen geen probleem mogen zijn, integendeel! Want..., verantwoorde reclame zou een bestaand probleem kunnen oplossen. 

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht