ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Godsdiensten: Werd Judas aan het kruis gehangen in plaats van Jezus ?

Wegens de vondst van een nieuwe Bijbel wordt de inhoud van het Nieuwe Testament opnieuw in vraag gesteld.
door DIMschool vzw - maandag 5 mei 2014 16:26

De mens is niet één, hij is legio. Van de miljoenen mensen, die in Nederland en België verblijven, ken ik slechts een zestal mensen, mezelf inclusief, die aan Zelfkennis doen. Maar miljoenen hechten eerder geloof aan de één of andere godsdienst, waardoor ze hun Zelf sinds hun kinderjaren in diepe slaap hebben gesust. Met als gevolg, dat geen mens zichZelf kent; een Zelf, dat natuurlijk niet de vinden is tussen al de diverse persoonlijkheden en veranderlijke ikjes, die over het lichaam heersen.

Begrijp je, bijvoorbeeld, Jezus' woorden: "Ik leef in de wereld, maar ben niet van deze wereld..." ? Ik durf te wedden van niet.

Godsdiensten zijn nu eenmaal lijmstoffen, die mensen zowel in het gareel als bij elkaar houden. Godsdiensten zijn wel degelijk opium voor en van het volk. Net zoals men in de oudheid goden aanbad om iets van hen af te smeken, houdt men er vandaag de dag voor dezelfde reden de één of andere godheid op na. Neem iemands geloof weg, en de persoon voelt zich als het ware verloren.

In alle landen waar oorlog heerst, bidden alle partijen tot één en dezelfde godheid. Moest er dus wel degelijk zo'n godheid, gemaakt naar het beeld en gelijkenis van de mens bestaan, dan zou het voor hem wel moeilijk zijn te beslissen wie mag blijven leven en wie niet, wie mag winnen en wie niet, et cetera.

Goden voorkomen geen rampen, noch ziekten, noch overlijdens, noch eender wat - maar, achteraf kan men wel voor de een of andere persoonlijke reden tot hen bidden - en, op een resultaat hopen.

Ik zeg nu niet dat er geen onzichtbare krachten zijn die op de mens inwerken, maar één ding kan ik je wél garanderen: de gewone mens kent ze niet, en om die reden is het dan ook goed dat alle mensen hun aangeleerd geloof behouden. Beter iets dan niets, nietwaar?

Dit aangeleerde geloof is eigen aan de omgeving waarin een mens werd geboren, maar anderzijds heeft de zoekende mens keuze uit meer dan 4.000 bestaande religies. Anders gezegd: er is geen reden om te klagen. Stel, dat je in het Amazonegebied werd geboren, of tussen de Berbers in de woestijn, of als zwarte in het donkere Afrika... je zou nu - op de dag van vandaag - met een totaal ander, maar evenwaardig geloof rondlopen. Evenwaardig, omdat elk geloof ontsproot uit één en dezelfde Bron.

Of je er nu een rood, geel, blauw, groen, of welk ander gekleurd geloof op nahoudt: het is afkomstig uit het zogenaamde Witte Licht. Oké, het is slechts een metafoor.

Soms tracht men een bestaand geloof omver te werpen en een boek, dat in het jaar 2000 werd gevonden, is daar tegenwoordig een mooi voorbeeld van. Sommigen beweren dat het tussen de 1.500 en de 2.000 jaar oud is - anderen zeggen dan weer dat het omstreeks het jaar 1500 werd geschreven.

Ondanks het feit dat het in 2000 werd gevonden, werd het - naar het schijnt - tot op de dag van vandaag voor het grote publiek geheim gehouden. Het is de zoveelste 'Bijbel' en werd indertijd door smokkelaars uit de streek van de Middelandse Zee weggeroofd. Naar het schijnt is het zo'n 28 miljoen Amerikaanse dollars waard, en voor tweeënenhalf miljoen Amerikaanse dollars kun je er een kopij van aankopen.  Voor dat alleen, en voor niets anders, was ik er graag de eigenaar van geweest.

Over de inhoud ervan kunnen we redetwisten.Experts, evenals autoriteiten op religieus gebied, zweren nochtans bij hoog en laag dat het een authentiek werkstuk is. Op elke bladzijde werden de Aramese lettertekens - de taal die Jezus sprak - met een goudkleurige vloeistof geschreven. Daarin staat, onder andere, het evangelie van Barnabas, die in Cyprus werd geboren, en één van Jezus' apostelen werd.

Het boek vertelt ons dat Jezus nooit aan een kruis gestorven is, en een profeet was. Dus: niet de zoon van God. Ook staat erin dat de apostel Paulus de 'Bedrieger' was, dat Jezus levend in de hemel werd opgenomen, en dat het Judas Iscariot in zijn plaats werd gekruisigd. Ook voorzag Jezus de komst van de profeet Mohammed, die 700 jaar later effectief de Islam stichtte.

Reeds lange tijd lopen sommigen met de gedachte rond dat tijdens het Concilie van Nicea, de Katholieke Kerk de vier evangelieën uitpikte die we vandaag kennen, maar dingen - zoals het Evangelie van Barnabas - heel bewust eruit liet.

Natuurlijk kan men hetzelfde over de Koran vertellen, zijnde: een kopij van de Bijbel, aangepast aan het Arabische denken uit die tijd. Weet, dat mensen nooit iets uitvinden, wel ontdekken, dingen van elkaar kopiëren, om er daarna de nodige wijzigingen of verbeteringen aan te brengen.

In die zogenaamde authentieke Bijbel staan teksten vermeld die eerder de visie van de Islam weergeven en de teksten van het Nieuwe Testament gewoonweg tegenspreken. Negen kansen op tien werd het geschreven door een persoon die de Islam wenste te promoten en de leer van het Christendom wenste te bezoedelen.
 
In elk geval wordt dit boek als een baken van hoop aanschouwd, opdat gelovigen zich stilaan kunnen beginnen realiseren dat al hetgeen ze aanbidden tegenstrijdige dingen kunnen bevatten, en dat alle teksten, voor de religieuze mens, afhankelijk zijn van de persoonlijke interpretaties die hij er aan geeft.

Wat betekent dit voor de atheïsten, voor de agnostici, en voor de vrijdenkers? Is de tekst wel degelijk echt? Onecht? Hopelijk inspireert deze Bijbelse vondst alle gelovigen om vragen te stellen over al hetgeen ze ooit in hun brein hebben toegelaten, of ingelepd gekregen, in plaats van vingers te wijzen, of de dingen blindelings aan te nemen.

In elk geloof bestaat het grootste gevaar daarin dat mensen geloven wat ze willen geloven, en - welk tegenbewijs men hen ook geeft - zich halsstarrig blijven vastklampen, zich zullen blijven verdedigen - en, indien ze de kans hebben, zullen ze jou bekritiseren of doden, omdat je hun geloof niet aanhangt. Zo fanatiek kunnen mensen met hun geloofsovertuigingen omspringen.

Mundus vult decipi, ergo decipiatur

Ik schreef het reeds eerder...: zolang een mens zijn blind geloof blijft verdedigen, zijn niveau van bewustzijn niet verhoogt, zullen er altijd godsdienstoorlogen, hoe plaatselijk ook, blijven bestaan.

Reeds eeuwenlang heeft elke vorm van blind geloof naties tegen elkaar opgezet, geweld, discriminatie, en slavernij doen ontstaan - met als gevolg, dat religies mensen tot automaten hebben gereduceerd; automaten, die elkaar zonodig als beesten uitmoorden, omdat ze nooit tot volwaardige mensen kunnen uitgroeien door het animale in zichzelf te ontstijgen. Beheers het lichaam, of wordt er blijvend door beheerst, en blijf alsmaar op een instinctieve manier op elke binnenkomende prikkel reageren...

Indien je beter weet, of denk te weten, handel daarnaar. Probeer althans - wetende, dat indien je de ware betekenis van het woordje 'proberen' kent, je er nooit of te nimmer in zult lukken, tenzij je jarenlang aan Ware Zelfkennis doet.

Een beetje reclame is hier dan ook geoorloofd, want slechts één vereniging in geheel Europa kan jou hierin gidsen, en dat is DIMschool vzw. Gidsen, omdat je jouw weg zélf zult moeten afleggen. Wie zei alweer: "Leer de Waarheid kennen, en die Waarheid zal jou vrijmaken!"?

Als besluit, kan ik je nog één wijze raad geven: "Word de Weg. Leg die weg af van zodra je die weg bent. Niet eerder!" - en, eindigen met een Oud-Romeinse spreekwoord: "Mundus vult decipi, ergo decipiatur" - vertaald als: "De wereld wil bedrogen worden, laat haar dus bedrogen worden."

Zorg dus dat je in deze wereld leeft, maar er geen deel van uitmaakt. Beloofd!?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht