ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Paranormaal genezen maakt deel uit van een aangeboren, innerlijke roeping

Paranormaal genezen werkt met energieën uit de kosmos, waarbij de mens als kanaal, of doorgeefluik, optreedt.
door Tsenne Kikke - donderdag 28 februari 2013 2:45

Mensen, die over paranormale gaven beschikken, zijn naar het schijnt in staat genezingen bij anderen te bewerkstelligen. Zowel van nabij als vanop een afstand. Dit betekent dan ook, dat zeer veel paranormale genezers geen behoefte hebben aan opleiding - gewoonweg, omdat ze vinden dat ze met die gave zijn geboren. Met 'vanop afstand' wordt bijvoorbeeld bedoeld: werken op een foto, of een telefoon- of gsmconnectie.

Lichamelijke en mentale genezingen kunnen volbracht worden dankzij handoplegging, of door het uitvoeren van rituelen, waaronder de magische en sjamanistische rituelen, bijvoorbeeld. Uitdrijvingen, waarbij geesten of entiteiten uit het lichaam worden verdreven, kunnen niet alleen door sjamanen worden uitgevoerd, maar ook door kerkelijke priesters, die daar speciaal zijn voor opgeleid.

Veel genezers zien zichzelf als doorgeefluik van (kosmische) energie. Een zienswijze, waarbij de genezer energie uit de kosmos doorgeeft. De eigen persoonlijkheid van de genezer kan - naar wordt beweerd - geen invloed uitoefenen, waardoor er dus geen vermengingen zouden ontstaan tussen de eigen energie en de verkregen energieën. Deze energieën zijn niet direct te meten, maar het effect ervan is wel te ervaren. Tijdens de behandeling kan dit, bijvoorbeeld, gevoeld worden als een soort van warme stroom, of prikkeling met daarnaast een gevoel van diepe rust.

De behandeling zélf vormt een krachtige impuls voor het lichaam om zich te herstellen, en tegelijkertijd een sterke impuls voor de geest om weer in het eigen spoor te komen. De dagen na de behandeling kan men dit bijvoorbeeld ervaren in de vorm van meer energie, een toegenomen innerlijke rust, of een toegenomen vermogen om voor zichzelf goede besluiten te nemen. De paranormaal geneeskundige maakt dus gebruik van natuurlijke krachten.

Sommige paranormale genezers werken vooral met de menselijke aura van de te behandelen persoon. Over deze menselijke aura wordt beweerd dat het energievelden zijn die het menselijke lichaam omgeven.

De paranormale geneeswijze gaat uit van het principe dat er een levensenergie bestaat; een energie, die alles doordringt. Deze levensenergie creëert een energieveld, dat uitstraalt naar de onmiddellijke omgeving. Dit bepaalt het zogeheten 'morfogenetische veld'. In het energieveld, dat een afspiegeling is van het bewustzijn naar lichaam, ziel en geest, zijn bepaalde fijnstoffelijke knooppunten, of zwaartecentra. Deze energetische zwaartecentra of knooppunten worden 'chakra's' genoemd. Het woord 'chakra' betekent letterlijk 'wiel'.

Chakra's zijn dus een soort van 'energetische wielen', waarvan men in het algemeen aanneemt dat ze ronddraaien. De aura is het geheel van het individuele energieveld, inclusief de chakra's. Bij gezonde mensen stroomt de levensenergie onbelemmerd door het systeem en zijn de chakra's geopend. In geval van ziekte, of disbalans, zijn de chakra's naar het schijnt meestal geblokkeerd, met alles gevolg: geen doorstroming. Via het paranormale genezen zou een paranormale genezer deze chakra's terug kunnen openen.

Therapievormen, die onder deze noemer kunnen worden gebracht, zijn, onder andere: sjamanisme, reiki, magnetisme, handoplegging en gebedsgenezing.

De paranormale behandeling is naar - het schijnt - geschikt voor:

- mensen met psychische klachten, bijvoorbeeld: overspannenheid, depressie, slapeloosheid, nachtmerries, rusteloosheid, angsten, gejaagdheid, overgevoeligheid, concentratie stoornissen, emotionele problemen.

- mensen met klachten, die verband houden met een verstoord lichamelijk evenwicht. Bijvoorbeeld: sommige vormen van hoofdpijn of migraine, hartkloppingen, hyperventilatie, stoornissen in de spijsvertering, spier spanningen, tennis elleboog of spit, chronische vermoeidheid.

- mensen die onder zware psychische druk staan, bijvoorbeeld: ten gevolge van het overlijden van een geliefde, relatieproblemen, persoonlijke conflicten in de werksituatie.

- mensen die het houvast in hun leven kwijt zijn of bezig zijn zich te heroriënteren op hun leven, bijvoorbeeld: studie- en schoolkeuze problemen, problemen rond werk verandering, problemen rond de eigen identiteit.

- mensen die weliswaar geen grote klachten of problemen hebben, maar toch het gevoel hebben niet goed te functioneren in de hun gegeven situatie.

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met paranormaal genezen? Of, weet je er iets meer over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar?

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht