ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Paganisme, of heidendom, wordt tegenwoordig 'neopaganisme' genoemd

Paganisme is een term uit de zesde eeuw, gebruikt door christenen, die daarmee de niet-christenen wilden aanduiden.
door Tsenne Kikke - vrijdag 22 februari 2013 0:25

Onder paganisme, of heidendom, worden in het algemeen alle religies begrepen die noch monotheïstisch zijn, noch op de Bijbel zijn gebaseerd. In West-Europa gaat het om voorchristelijke, niet-Abrahamitische religies van voornamelijk Keltische en Germaanse oorsprong.

Het moderne heidendom bestaat uit een reeks praktijken die vaak zijn gebaseerd op min of meer kunstmatige reconstructies van voor-christelijke polytheïstische en pantheïstische natuurreligies. Enkele beoefenaars van hedendaags heidendom nemen ook andere elementen op, zoals theofanistische en animistische voorstellingen.

Een theofanie is, volgens het betreffende religieuze dogma, een 'zichtbare manifestatie van god aan de mens. God, zo wordt beweerd, openbaart zich aan bepaalde personen op een zichtbare manier.

De tegenwoordige opleving van het heidendom wordt ook neopaganisme genoemd. Het wordt vooral aangetroffen in de moderne, technologisch hoogontwikkelde samenlevingen, waar het als subcultuur wordt beschouwd. Vanuit kritisch perspectief kan het hedendaagse heidendom als een uiting van reactionair-romantische kritiek op een rationalistische beschaving beschouwd worden.

Sommige Westerse groeperingen, zoals de 'Deutsche Unitarier' en het Nederlandse 'Heidens Front', verbinden newagedenkbeelden met de continuïteit van het Germaans paganisme. Sinds de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw en tijdens Tweede Wereldoorlog zijn het heidendom en zijn symbolen gebruikt, of misbruikt, door verscheidene fascistische en nationaalsocialistische groeperingen en politieke partijen.

Hierbij is het hakenkruis - het zonnerad, dat 3.000 jaar oud is - het bekendste en beruchtste voorbeeld. 'Mainstream' heidendomgroepen zijn niet gediend van dergelijke praktijken en hebben daar een sterke aversie tegen en zijn nadrukkelijk a-politiek.

Sinds fascisme en nazisme heersten, doen vele heidense symbolen denken aan nationaalsocialistische groeperingen, doordat deze symbolen dus misbruikt werden voor propagandadoeleinden. Dit levert dan soms moeilijkheden op voor heidenen, die zich oprecht met het a-politieke heidendom bezighouden en de symbolen gebruiken voor hun levensovertuiging.

In enkele landen, waar de beoefening van een religieuze cultus een erkenning van overheidswege kan verkrijgen, is het heidendom als religieuze praktijk formeel erkend.

De hedendaagse opleving van zich als heidens profilerende groeperingen kan geplaatst worden in een kader, waarin reactionair-romantische kritiek op een rationalistische beschaving hand in hand gaat met bewondering voor spirituele en parapsychologische fenomenen. Er is doorgaans sprake van een poly- of pantheïstisch wereldbeeld.

Bron: Wikipedia

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met het paganisme? Of, weet je er iets meer over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar?

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht