ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wat hebben kankerbestrijding en de uitstraling van sterren met voeding van het brein te maken?

Dankzij de resultaten van het onderzoek naar de uitstralingen van sterren werkt men nu aan een prototypetoestel om kankercellen te doden.
door Tsenne Kikke - vrijdag 25 januari 2013 0:17

In een vorig nieuwsberichtje trachtte ik lezers op de hoogte te brengen van hoe belangrijk het is om de juiste voeding in zich op te nemen. Wat gewone voeding betreft, zijn we totaal afhankelijk van hetgeen winkels en supermarkten ons aanbieden. Wat ademhaling aangaat, zijn er enkele dingen waarop we kunnen letten; dingen, die door weinig mensen zijn geweten - misschien één persoon op de miljoen. Dan schreef ik over de meest belangrijke voeding, zijnde: indrukken, of noem het 'impressies', waarover geen mens op Aarde veel van afweet. Zelfs astronomen, die ermee onbewust werken, beseffen hun eigen bevindingen niet.

Als je omhoog lijkt, naar de nachtelijke hemel, al dan niet met het blote oog, of met een telescoop... hoe vaak heb je ooit stilgestaan bij de vraag welke chemische elementen aanwezig zijn in het zogenaamde nulpuntenergieveld, kortweg het Veld genoemd, zijnde: de donkere materie, die de ruimte tussen alle sterren en planeten opvult? Astronomen gebruiken diverse methoden om de verschillende chemische stoffen, die sterren aantrekken en afstoten, te onderzoeken. Maar ze verkrijgen zeer uiteenlopende resultaten, gewoonweg omdat ze niet beseffen naar wat ze moeten zoeken - en, omdat ze geen kennis hebben van zichZelf.

Toch heeft één van hen, zogezegd, een nieuwe techniek gevonden om kankercellen op zulk een manier te bestralen zonder dat er aan de omliggende weefsels schade wordt gebracht. Zijn naam is Anil Pradhan, een astronoom, verbonden aan de Universiteit van het Amerikaanse Ohio. Vorig jaar introduceerde hij zijn theorie tijdens het Internationale Symposium voor Moleculaire Spectografie.

Nahar en zijn medewerkers waren initieel geïnteresseerd in het bepalen van verschillende chemische substanties binnenin sterren, gebaseerd op hoe elektromagnetische straling doorheen sterren vloeit en door hen naar buiten wordt gestoten. Dit leverde een spectrum van verschillende golflengten van licht op: verschillende golflengten worden wel of niet geabsorbeerd, afhankelijk van de chemicaliën die in een welbepaalde ster aanwezig zijn. Dat bepaalt de 'handtekening' van een gegeven element.

Pradhan voerde verscheidene computersimulaties uit om te berekenen hoe individuele atomen zouden reageren op elke golflengte van energie. In elk geval is dit geen gemmakelijke opdracht en vereist urenlange bestuderingen van computereanalyses.

Maar het was de moeite waard. Hij was vooral geïntigreerd door hoe bepaalde zware metaalatomen straling in zich absorberen: ze zenden laag-energetische electronen uit van zodra ze aan x-stralen met bepaalde energetische waarden worden blootgesteld. Bijvoorbeeld: door ijzer, goud of platina met een kleine dosis x-stralen te bombarderen, leidde dit tot een uitbarsting van electronen met een zeer lage energetische waarde.

Zowel x-stralen, evenals zware metalen, zoals goud en platina, worden nu al regelmatig gebruikt in de medische beeldvorming en in het behandelen van kanker. Hier wordt er dus op meerdere toepassingen gezinspeeld.

Sinds x-stralen voor het eerst in 1895 werden ontdekt, bewezen ze dat ze in wezen een tweesnijdend zwaard zijn. Enerzijds zijn ze toepasselijk bij medische beeldvorming en diagnose; dit, dankzij de eigenschappen ervan. Ze gaan doorheen de meeste metalen, afhankelijk van de grootte van de atomen waaruit het materiaal bestaat. Het zachte weefsel waaruit de huid is opgebouwd, is uit veel kleinere atomen samengesteld en ze nemen de röntgenstralen niet goed in zich op, daar waar de calciumatomen van de beenderen veel groter zijn, en dus wél de röntgenstralen absorberen.

Maar x-stralen creëren anderzijds ook een ioniserende straling. De elektrische lading van een ion kan leiden tot onnatuurlijke chemische reacties in cellen, vooral bij hogere energetische niveaus van röntgenbestralingen. Het kan DNA-ketens breken, met als gevolg, dat de cel afsterft, of een mutatie doet ontstaan, dat tot een kwaadaardige kanker kan uitgroeien, die zich dan vervolgens in het lichaam verder kan verspreiden.

In het verleden werden de zogenaamde x-stralenpioniers ernstig ziek, of ze stierven, nadat ze constant aan deze ioniserende straling werden blootgesteld. Bovendien waren ze dus zowel in staat om kankercellen te doden evenals nieuwe kankercellen te doen ontstaan.

Maar eender welke bestraling is een zware aanpak en vernietigt, naast tumoren, tegelijkertijd de omringende gezonde cellen. Momenteel is er zeer veel onderzoek aan de gang om meer gerichte methoden uit te dokteren teneinde de bijkomende schade drastisch te verminderen en om enkel en alleen de kankercellen aan te vallen. Eén van de methoden is het inbedden van nanodeeltjes in tumoren.

Pradhan werkt nu aan een prototypetoestel, waarbij fijn afgestemde x-stralen de elektronen in zware metalen uit hun baan kloppen door op nanoschaal een geïnoniseerd gas, of plasma, te creëren rondom de atomen.

Gebaseerd op de resultaten van de computersimulaties zal het prototypetoestel in staat zijn x-stralen van een bepaalde specifieke frequentie te genereren waarbij een vloed van laag-energetische electronen in platina of in goud vrijkomen. Deze nanaodeeltjes van goud of platina zouden zich op een natuurlijke wijze in tumoren vergaren om daarna door een welgerichte en gefocuseerde x-stralenbundel te worden weggezapped.

Hierbij zouden dus enkel en alleen de kankercellen worden gedood, maar de energie die erbij wordt gebruikt, zou dan zó laag zijn dat de omringende cellen niet worden aangetast. Het uiteindelijk doel wordt dus om bestralingstherapie met chemotherapie te verbinden, waarbij goud of platina als actieve middelen worden aangewend.

Dus, beste lezer, de eerstvolgende maal dat je buiten naar de sterren kijkt, neem dan een ogenblik de tijd om jezelf af te vragen hoe geweldig het is dat de processen, die zich in het binnenste van sterren afspelen, ons hier op aarde ook kunnen helpen in het bestrijden van kanker.

Als extraatje: Gisteren verkreeg de NASA prachtige beelden van de uitwasemingen van de Zon. Momenteel maken we een zeer spannende periode door in de huidige 11-jarige cyclus van de Zon. Aanschouw hoe het gas van de Zon hoog in de zonnercorona wordt gespuwd...

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht