ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Hoeren lopen uitdagend kortgerokt rond en boerka's beschermen de zedige vrouw

Hoe onzedig is het om met een bedekt lichaam rond te lopen?.
door Tsenne Kikke - dinsdag 22 januari 2013 16:03

Je kent de uitspraak: "Rond geld en een hoer haar kont draait de gehele wereld rond". Veel mannen denken met hun piemel en vrouwen kunnen de nodige, inspiratievolle breinvoeding leveren. Feit is, dat mensen zelden controle hebben over hun eigen instincten, dat ze het seksuele moeilijk kunnen bedwingen - en, dat het leven in hun verbeeldingswereld iets met 'bewustzijn'te maken heeft. Meestal is men zich van deze dingen niet bewust. In wezen is het een aangeboren, ingebouwde gril, eigen aan de zogenaamde Wetten van Moeder Natuur.

Indien we morgen maandenlang zonder elektriciteit moeten leven, zonder benzine, met lege supermarkten worden geconfronteerd en iedereen op zoek is naar water en voedsel, zult je bemerken hoe onveilig het wordt en hoe het dierlijke in de mens primeert.

Over onveiligheid gesproken... In het nieuwsbericht 'De zaak 'Damini': in India wordt er elke 20 minuten een vrouw verkracht ...' maakte ik gewag van het feit hoe onveilig het leven van sommige vrouwen kan zijn.

In sommige landen dragen vrouwen kledingsstukken, die tot bijna op de grond reiken - en, ze hebben hoofddoeken om het hoofd. Boerka's kunnen aanschouwd worden als de twee in één: ze bedekken het lichaam compleet en laat alleen een gaas over om door te kijken. Westerlingen kunnen daartegen rebelleren...

Over gelovige vrouwen in het algemeen zegt de Koran: "En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en over hun geslachtsorganen waken, en hun sier niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broers ......... Soera An-Noer (Het Licht) - vers 31.

En: "O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun gewaden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijk om hen te herkennen en worden zij niet lastiggevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig" (Soera AL-Ahzab:59)

Ook in onze streken werden tot het Tweede Vaticaans Concilie vrouwen verplicht hoofdbedekking te dragen in een katholieke kerk. Dit gebod vindt zijn oorsprong in I Korintiërs 11:5-6: "Iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan...". Ook binnen enkele protestantse gemeenschappen is bedekken van het hoofd voor vrouwen in de erediensten - nimmer voor mannen - nog immer gebruikelijk. Aan deze voorwaarde kan een hoofddoek of een hoed voldoen.

In de christelijke iconografie is een sluier het symbool van de kuisheid, net als in beeldhouwwerken van gotische kerken. Het hoofddoek, als symbool van kuisheid in de katholieke en christelijke traditie, is nog steeds te zien in hedendaagse bruids- en eerste communiekleding.

We leven in een contradictieve wereld. Enerzijds lopen vrouwen bijna naakt op het strand en wordt het door iedereen getoleerd - maar, van zodra men kortgerokt op straat rondloopt, wordt men vrij snel als een hoer bestempeld. Hierover kan dus worden gediscusieerd.

De foto van 'Het Been', getiteld 'Judgements', heeft zowel voor zeer veel opschudding als voor evenveel discussie gezorgd, wereldwijd.

De 18-jarige Canadese Rosea Lake plaatste een foto van een vrouwenbeen online met daarop 10 streepjes. Die streepjes duiden op de roklengte en de daarbij horende denkwijze van mensen. Zo zouden rokken tot op de knie ouderwets zijn, tot op de kuit duidt op preutsheid en minirokjes wijzen dan weer een hoer aan.

Naar het schijnt verschijnt de foto 'op het juiste moment' waarbij wordt verwezen naar de verschillende verkrachtingszaken in India. De foto zegt ook iets over seksueel misbruik, zegt Lake. Ze leeft in een 'slechte buurt' en heeft zich vaak afgevraagd of haar outfit ervoor zorgt dat ze wordt lastiggevallen of uitgescholden. Op haar blog schrijft ze dat het project haar eigen denken over andere vrouwen heeft doen wankelen:

“Vroeger dacht ik dat alle vrouwen die hoofddoeken dragen onderdrukt worden... en ik keek neer op iedere vrouw die haar seksualiteit niet uitte op de manier die ik gepast vind. Ik zou graag denken dat ik nu opener ben. Ik wilde eveneens aantonen dat je geen voorbarige conclusies mag trekken uit de lengte van een rok. Maar ik betrap mezelf erop dat ik het ook doe," gaf Lake eerlijkheidshalve toe.

Commentaar


Gepost op: 23/01/2013 12:40:02

Stel  u voor dat we auto’s, voedingswaar in supermarkten, elektronische toestellen in winkels, kledij in de winkelramen - kortom alles dat ons kan verlijden - met een hoes zouden moeten laten overtrekken. Uiteindelijk moet dan misschien ook wel de aarde met een soort boerka worden worden overtrokken, want is het niet het aardse dat ons verleid?

Iemand vroeg eens aan een oosterse spirituele leraar waarom hij niet de wereld rondging om zijn leer te verspreiden. Hij zei dat je de hele wereld met leer kunt bekleden, maar dat het veel efficiënter en nuttiger is als iedereen zijn eigen schoenen draagt.   

Laat Miss World in de pikantste lingerie paraderen voorbij een groep krokodillen aan de oever van de Amazone. Denk je dat er ook maar één enkele krokodil door haar verleid zal worden? Dat betekent dat de manier waarop wij naar de dingen kijken, in ons zelf ligt. Welke zin heeft het dan, om zoals vele mannelijke fundamentalistische moslims doen, om de andere sekse volledig te verhullen door deze te verplichten zichzelf in een soort vogelkooigordijn te stoppen op zo’n manier, dat als ze niet zegen wie ze zijn, we ze op geen enkele wijze van elkaar zouden kunnen onderscheiden. Verdwijnt hiermee de verleiding bij de man? Natuurlijk niet. Wees ervan overtuigd dat deze versterkt op de een of andere verborgen wijze die het daglicht niet mag zien, tevoorschijn komt. Seksuele onderdruk-king, waartoe dus ook schaamte voor zijn eigen naaktheid behoort, leid alleen maar tot perversie, onnatuurlijke verlangens die dan in het verborgene worden uitgevoerd, geweld, enz.. Al deze dingen kun je in meer of mindere mate in jezelf ontdekken als je er niet van gaat lopen en de oorzaak niet buiten jezelf legt, want dan doe je er niets aan en is zelfcontrole een woord zonder inhoud.  

Als al die schriftgeleerden en farizeeërs nu eens zouden begrijpen dat het begrip ‘vrouwelijk’ een metafoor is, een beeld in de taal van ons onderbewustzijn, en dat dit betekent dat er in onze ziel twee tegengestelde krachten werkzaam zijn, sympathie voor iets en antipathie voor iets. Meer onpersoonlijk en dus algemeen is er een kracht die ons wil laten kiezen voor de geest (symbool voor de eerste kracht, mannelijk genoemd) en een kracht die ons wil laten kiezen voor het stoffelijke, het fysieke, het lichaam (de tweede kracht). De ziel zou de derde kracht moeten zijn die beide andere verzoend, maar verscheurt geraakt als ze kiest voor een van de twee. Als ze valt voor het fysieke, het aardse, voor het vlees, dan noemen we ze ‘vrouwelijk’. Deze val of verleiding heeft dus niets van doen met het geslacht van het lichaam, maar met dat deel van de ziel dat zich laat verleiden en vind je dus zowel terug in mannelijke als in vrouwelijke lichamen. Daarom heeft onderdrukking van de fysieke expressie van vrouwelijke lichamen doormiddel van kledij of wat dan ook, geen enkele zin.

In plaats van hun vrouwen in boerkas te steken om de verleiding te maskeren, zouden deze mannen er veel beter aan doen zich te verzekeren van een juiste geestelijke bril of zich anders laten castreren. Macht en onderdrukken of exploiteren van seksualiteit gaan altijd hand in hand. Ook het Westen heeft op zijn eigen specifieke wijze een soort geestelijke bril nodig, want wat zij zien als seksuele vrijheid is op de keper beschouwd meestal een vrijbrief voor ongeremde begeerte, iets dat je een dier niet kunt kwalijk nemen, maar van een ‘Mens’ mag er meer verlangd worden. Slaaf zijn van je begeerten, en je partner of wie dan ook verantwoordelijk stellen als deze behoeften niet worden ingelost (met meestal alleen negatieve gevolgen), dat kun je toch bezwaarlijk onder de noemer ‘vrijheid’ plaatsen.

De twee krachten streven als in een dans, voortdurend naar evenwicht. Als een van de krachten teveel ontspoort (uit evenwicht geraakt), dan moet noodzakelijkerwijs de andere kracht eveneens ontsporen, want anders krijgt die ene de volledige overhand en ontstaat er stilstand. Dat feit kun je overal vaststellen als je de menselijke geschiedenis volgt. Oorlogen zijn het gevolg van zulke ontspoorde krachten. Dit uit zich nu ook weer als een enorme geestelijke spanning tussen het zogezegd ‘vrije’ Westen en het zogezegd ‘godsdienstige’ Oosten. Van een gulden middenweg (relatieve rust en vrede) zoals Boeddha en Jezus die voorstonden, kan er dan uiteraard geen sprake zijn.         


Tsenne Kikke Gepost op: 23/01/2013 14:09:34
Tsenne Kikke

- Indien auto’s, voedingswaren en elektronische toestellen - als prikkels - dezelfde uitwerling hebben dan een schaarsgeklede vrouw, moet je ik gelijk geven. Zo niet, dan gaat de vergelijking niet op.

- Iemand vroeg eens aan een oosterse spirituele leraar waarom hij niet de wereld rondging om zijn leer te verspreiden.

Word 'leer' hier vertaald als 'leder'? Of als leerstelling? Enerzijds zie ik een leraar zijn leder niet verspreiden, en anderzijds snap ik niet wat leerstellingen te maken hebben met eigen schoenen.

Want, je vervolgt met: "Hij zei dat je de hele wereld met leer (= leder of leerstelling?) kunt bekleden, maar dat het veel efficiënter en nuttiger is als iedereen zijn eigen schoenen draagt."

- Laat Miss World in de pikantste lingerie paraderen voorbij een groep krokodillen aan de oever van de Amazone. Denk je dat er ook maar één enkele krokodil door haar verleid zal worden? Conclusie: de mens is geen krokodil en reageert dus anders. De vraagstelling is dus onjuist, als beginsel.

- Seksuele onderdrukkking heeft niets te maken met het vermijden van het onnodige uitzenden van prikkels, vooral naar mensen toe, die geen controle hebben over hun verbeeldings- en instinctwereld. Anders gezegd: seksuele onderdukking is een thema op zichzelf, en losstaand van dit onderwerp. Zowel een dief, als een pedofiel, als een alcoholieker, en zo meer, moet zijn natuur leren onderdrukken, enzovoorts en aanleuren om niet op de prikkels, komende van buitenaf, automatisch te reageren.

- 'k Wist niet dat er in onze ziel twee tegengestelde krachten werkzaam zijn. Dank u voor deze tip! 'k zal daar eens over na-denken én over het begrip 'ziel'. En ...,een ziel kan zich laten verleiden?..., is eveneens iets wat ik niet wist. Nogmaals: dank u! :-)
 
- Is mannen de raad geven zich te laten castreren, niet ietwat te drastisch? :-) Anderzijds wél eenvoudiger dan zich ergens 'een geestelijke bril' aanschaffen.

- De twee krachten streven als in een dans, voortdurend naar evenwicht?... Ik dacht dat uit de ene de tweede automatisch volgt en dat de drie tezamen een 1-heid vormen. Van ontspoorde krachten is er dus weinig sprake, misschien kun je eerder de hebberige natuur van het ego even onder de loep nemen. Maar, we zijn van het hoofdthema aan het afwijken.

Kortom: als ik het kaf van het koren scheidt, blijft er nog één ding over, zijnde: elke mens geeft aan alles dé betekenis die hij er zélf, vanuit zijn eigen overtuigingen, aan wenst te geven. Laten we dus hopen dat alles wat je schreef zinnig is en bij de universele waarheid aanleunt.

Maar, zolang de mens het dierlijke instinctieve niet kan beheersen en ontstijgen, neem ik het vrouwen niet al te kwalijk dat ze ondertussen liever wensen te voorkomen dan te genezen; te genezen van de gevolgen, veroorzaakt door de prikkels - die ze op een soms onschuldige manier hadden uitgezonden - en waarop mannen op een dierlijke manier hebben gereageerd. 't Is alleszins een na-denker, dacht ik. Voor de rest heb je gelijk...

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht