ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ook Kris Verburgh, auteur van 'De voedselzandloper', heeft Recht op Antwoord …

Op zijn Facebook-pagina scheef Kris Verburh de hiernavermelde tekst ...
door Tsenne Kikke - zondag 16 september 2012 0:12

Op zijn Facebook-pagina schreef Kris Verburgh het volgende...: "Ik dank iedereen hartelijk voor de steun en gedeelde verontwaardiging omtrent de mediacampagne gericht tegen mijn boek en persoon afgelopen week. Mijn tegenargumentatie op de kritieken zijn verschenen in 'De Standaard'. Wie even verbaasd is over de toestand in Vlaanderen betreffende voedings- en gezondheidsadvies naar de bevolking toe kan dit artikel delen."

Hierna volgt de integrale tekst ...

In de pro's en contra's over zijn boek ondervindt Kris Verburgh dat de waarheid al eens geweld wordt aangedaan en dat nuance ver te zoeken is. De hoofdzaak wordt intussen uit het oog verloren: de nood aan een gewijzigd voedingspatroon.

Er is, zes maanden na het verschijnen van mijn boek De voedselzandloper, plots heel wat commotie ontstaan. Er werden mediaberichten de wereld ingestuurd door professor Luc Van Gaal en de Universiteit Antwerpen, waarin de universiteit zich distantieert van het boek, terwijl professor Van Gaal De voedselzandloper als een ‘gevaarlijk boek' bestempelt (DS 12 september). Er werd zelfs niet geschuwd om mijn persoon zelf aan te vallen.
 
Het diabetes-verhaal
 
Luc Van Gaal noemt mijn boek gevaarlijk omdat producten zoals brood of melk afgeraden worden en omdat type-2-diabetespatiënten zouden kunnen ‘genezen' door een dieet (door onder meer geen brood, pasta, rijst en aardappelen te eten). Dat type-2-diabetes volledig omkeerbaar is door dergelijke wijzigingen in het voedingspatroon, is in overeenstemming met internationaal wetenschappelijk onderzoek, met de praktijkervaring van talloze artsen en wordt aangeraden in bekende boeken geschreven door artsen zoals Joel Fuhrman en Mark Hyman. Wetenschappelijke studies tonen aan dat in slechts acht weken tijd diabetes volledig omkeerbaar is dankzij een plantaardig dieet. Zoals ik ook in mijn boek schrijf, moet elke wijziging in het voedingspatroon gebeuren onder toezicht van een arts of andere professionele gezondheidsverlener.
 
Vandaag hebben 1 miljoen Belgen te hoge suikerwaarden. Het aantal gevallen van type-2-diabetes zal in de toekomst nog toenemen. Wereldwijd spreekt men van een ‘explosie'. Niet alleen kan je 90 procent van de gevallen van type-2-diabetes voorkomen via gezondere leefgewoontes, onderzoek toont ook aan dat dat type diabetes omkeerbaar is via voeding. Dit zou enorme besparingen kunnen opleveren voor de gezondheidszorg.
 
Het brood en de melk
 
De voedselzandloper zou ‘een gevaar voor de volksgezondheid' zijn, omdat brood of melkproducten erin verboden worden. Ten eerste worden voedingsmiddelen (ook brood en melk) niet verboden in het boek, maar wordt voorgesteld ze te minderen en in de mate van het mogelijke te vervangen door meer gezonde alternatieven. Dit staat duidelijk weergegeven op de figuur van de voedselzandloper. Brood en melkproducten kunnen zonder meer drastisch geminderd of gestopt worden, zolang er gezonde alternatieven aangeboden worden.
 
In Azië drinken miljoenen mensen nooit melk, wat geen gezondheidsnadelen oplevert. Walter Willett van de universiteit van Harvard zegt dat melkproducten volledig vervangen kunnen worden door gezondere alternatieven. In de VS worden mensen (onder anderen voormalig president Bill Clinton vanwege zijn hartproblemen) langdurig op diëten gezet die veel strenger zijn dat wat De voedselzandloper aanraadt, zonder dat dit gezondheidsnadelen oplevert. Het risico op ziektes als hart- en vaatziekten of diabetes neemt zelfs aanzienlijk af.
 
Kenners en pseudo-kenners
 
Natuurlijk zijn voeding en gezondheid een complex gegeven. Er kan hierover, ook in de media, fel worden gediscussieerd. Wat deze discussie echter bemoeilijkt, is dat er in Vlaanderen niet echt voedingsexperts zijn van wereldfaam. Ik reken mezelf er niet toe, maar ik baseer me wel op wat de overgrote meerderheid van de wereldexperts denkt. Dit zijn experts zoals Walter Willett, Meir Stampfer, Cynthia Kenyon of Dean Ornish, allen academici. In Vlaanderen barst de bom als je beweert dat diabetespatiënten kunnen genezen door geen brood, pasta, rijst en aardappelen te eten, terwijl in de VS precies dezelfde zaken te lezen staan in The New York Times-bestsellers. Om nog te zwijgen van het wetenschappelijk onderzoek dat hiermee in overeenstemming is.
 
Een gevolg is dat allerlei Vlaamse ‘experts' opgevoerd worden om mijn boek te bespreken, zoals een bioloog die onderzoek doet naar kippen en varkens, huisartsen die amper thuis zijn op het vlak van voeding, vaak personen die mijn boek niet eens hebben gelezen, maar wel klaar staan met commentaar. Doorgaans spelen er ook belangen: wie verbonden is met instituten die de klassieke voedingsdriehoek promoten, weigert om kritiek daarop ter harte te nemen.
 
Dat mijn boek kritiek krijgt, verbaast me niet. Daarom heb ik het onderbouwd met referenties aan 250 wetenschappelijke studies en quoteer ik allerlei wereldexperts letterlijk. Wat me wel verbaast, is dat ik in deze heisa persoonlijk word aangevallen. Zo worden geruchten verspreid dat ik enkel maar student zou zijn, nooit een assistentenopleiding heb gevolgd of zelfs ontslagen zou zijn geweest. Ik wil al deze geruchten met klem ontkennen. Ik ben afgestudeerd als arts magna cum laude aan de Universiteit Antwerpen, heb als arts gewerkt in diverse ziekenhuizen en ben nooit ontslagen geweest. Verschillende organisaties en personen hebben er al op gewezen dat deze negatieve berichtgeving omtrent De voedselzandloper en mijzelf deontologisch ontoelaatbaar is.
 
Mensen hebben het recht om goed geïnformeerd te worden over gezonde voeding. Als arts heb ik in de praktijk vastgesteld dat dat vaak niet het geval is. Mensen krijgen vaak al te vereenvoudigd gezondheidsadvies, hebben weinig concrete voedingsmodellen of boeken die echt houvast bieden. In het licht van de epidemie van chronische welvaartsziekten is het meer dan nodig dat er grondige veranderingen in het Vlaamse voedingslandschap plaatsvinden.

Commentaar


Gepost op: 16/09/2012 13:15:49

“In Azië drinken miljoenen mensen nooit melk, wat geen gezondheidsnadelen oplevert”, schrijft Kris Verburgh.

En deze zin laat zien dat het begrip ‘wetenschappelijk bewezen’ niet is wat het lijkt, zeker niet in zo iets complex als de menselijke gezondheid. Een zwarte Afrikaan heeft in tegenstelling tot een blanke een veel hogere weerstand tegen schadelijke zonnestralen. Bepaalde eilandbewoners kenden geen griep en stierven massaal toen ze met blanken in contact kwamen die dit virus meebrachten. Er zijn mensen die geen koemelk verdragen en dus sojamelk drinken. De reden waarom miljoenen mensen in Azië geen melk drinken, kan dus diverse redenen hebben die cultureel, etnisch, lichamelijk, persoonlijk, enz. van aard zijn. Met andere woorden: de door Kris Verburgh aangehaalde zin berust niet op wetenschappelijke feiten, maar wordt gebruikt omdat het ‘ogenschijnlijk wetenschappelijk’ in zijn verdediging past. Een veel gebruikte techniek waarvan men zich niet bewust hoeft te zijn.     

Wat men in de gezondheidssector ‘wetenschappelijk’ noemt, berust meestal op statistisch geïnterpreteerde gegevens en het is onmogelijk te zeggen welk individu wel of niet past binnen deze gegevens. Waarom sterft de ene mens aan pest en de andere niet? Waarom zijn sommige mensen, hoe uitzonderlijk ook, immuun voor het aidsvirus? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Daar alle mensen ook individu zijn wat hun lichamelijke constitutie betreft, en ook nog eens persoonlijk wat hun denken en voelen betreft en waarvan onmogelijk wetenschappelijk te bepalen is door de arts welke invloed dit heeft iemands  gezondheid, kun je dus moeilijk gaan beweren dat de gegevens die door allerlei gezondheidsinstanties worden verspreid ‘wetenschappelijk’ zijn. Ze zijn wetenschap-pelijk wat het wiskundig gebruik van de gegevens betreft, maar niet met betrekking tot jou persoonlijk. We laten dan nog buiten beschouwing of de statistische items op voldoende gegevens en juiste interpretaties berusten. Maar ook hier wringt het schoentje, want het  is en blijft gis- en mensenwerk. De draden van de werkelijke oorzaken zijn dikwijls onzichtbaar en wat een begrip is, is dikwijls nooit werkelijk waargenomen maar wordt verondersteld. We zijn als blinden tussen zienden en kunnen uit het gedrag van deze laatsten afleiden dat we iets ontberen en daar begrippen voor in de plaats stellen, maar we zullen nooit werkelijk begrijpen wat zien is.       

Ook weten we dat wetenschappers ook maar mensen zijn die dikwijls werken (en dus afhankelijk zijn) voor machtige organisaties die eerder streven naar winst op korte termijn dan naar echte kennis en waardoor dikwijls objectief en onafhankelijk onderzoek onmogelijk is. En wat als de baas van zo’n concern zelf een diploma van wetenschapper op zak heeft, maar kiest voor winst en bij kritiek zwaait met zijn officieel herkende status van ‘wetenschapper’?!

Worden woorden in onze maatschappij meestal niet gebruikt om recht te praten wat krom is of om onze onwetendheid of wat niet te aanvaarden is, te verbergen?! Kunnen wij de leugen nog wel scheiden van de waarheid?!  Ontsnapt de wetenschap hier altijd aan?!       


gobieev Gepost op: 20/09/2012 9:40:43
gobieev

Het boek van Kris Verburgh is in feite ook niets nieuws onder de zon.  Boeken zoals 'eten tegen kanker' en 'eet/leef gezond' melden reeds ook het belang van voeding bij het onstaan of remmen van kanker, diabetis etc..

Aan de hand van de emigratie kan men ook perfect de rol van voeding op het individu nagaan.  Bijvoorbeeld komen in Azië heel weinig borstkankers voor terwijl dit in Amerika torenhoog is.  Hetzelfde voor dikkedarmkanker, prostaatkanker etc.. Omgekeerd komt maagkanker (vooral in Japan door besmetting van Helicobacter pylori), aanzienlijk minder voor bij de emigranten.

Ik vind dat de huidige pyramidedriehoek achterhaald is.  Echter is voeding een zwaar beladen thema omdat ook de grote industriën, boerenbond etc.. hiermee hun centen verdienen.
Kijk maar hoeveel kritiek deze organisaties gaven bij het invoeren van slechts 1 dagje vleesvrij eten in scholen.  Dit zou 'ongezond' zijn etc...
Waar halen ze het toch?
 

Ik vind het dapper van Kris dat hij deze discussie aangaat en dergelijke boeken schrijft!

 


gobieev Gepost op: 20/09/2012 9:40:54
gobieev

Het boek van Kris Verburgh is in feite ook niets nieuws onder de zon.  Boeken zoals 'eten tegen kanker' en 'eet/leef gezond' melden reeds ook het belang van voeding bij het onstaan of remmen van kanker, diabetis etc..

Aan de hand van de emigratie kan men ook perfect de rol van voeding op het individu nagaan.  Bijvoorbeeld komen in Azië heel weinig borstkankers voor terwijl dit in Amerika torenhoog is.  Hetzelfde voor dikkedarmkanker, prostaatkanker etc.. Omgekeerd komt maagkanker (vooral in Japan door besmetting van Helicobacter pylori), aanzienlijk minder voor bij de emigranten.

Ik vind dat de huidige pyramidedriehoek achterhaald is.  Echter is voeding een zwaar beladen thema omdat ook de grote industriën, boerenbond etc.. hiermee hun centen verdienen.
Kijk maar hoeveel kritiek deze organisaties gaven bij het invoeren van slechts 1 dagje vleesvrij eten in scholen.  Dit zou 'ongezond' zijn etc...
Waar halen ze het toch?
 

Ik vind het dapper van Kris dat hij deze discussie aangaat en dergelijke boeken schrijft!

 

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht