ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Astrologie: de problematiek van de diverse Huizensystemen

De Huizen in een horoscoop roepen vragen op …
door Tsenne Kikke - donderdag 16 mei 2019 11:54

"Waarom staat mijn Maan - volgens jullie - bijvoorbeeld in het vierde Huis en volgens een ander systeem in het vijfde Huis?", was de vraag die een lezer stelde. Hierna volgt een meer dan volledig antwoord...

Het grootste probleem in de astrologie-beoefening wordt gecreëerd door de verschillende Huizensystemen - en, dit probleem is tweeledig:

1. de wiskunde van de Huizensystemen is vrij ingewikkeld;

2. ondanks de evenvele verschillende systemen, die net zoveel verschillende cuspen en daardoor velden opleveren, houden de gebruikers van welk systeem dan ook de traditioneel overgeleverde Huizenbetekenissen aan. Dit moet dan wel tot absurditeiten leiden.

Zo kan bij dezelfde horoscoop - echter in twee uitvoeringen, zijnde: een Huizensysteem A, en een Huizensysteem B - één of meer planeten in andere Huizen staan. Wijzelf hebben voor de aardigheid eens één horoscoop gemaakt volgens vier Huizensystemen, die allemaal, volgens de aanhangers ervan, 'grote waarde hebben'! Let maar eens op:

- Systeem A: Zon in 8, Maan in 1, Mercurius in 8, Venus in 7, Mars in 1, Jupiter in 7, Saturnus in 9, Uranus in 6, Neptunus in 7, Pluto in 6.

- Systeem B: Zon in 9, Maan in 2, Mercurius in 9, Venus in 8, Mars in 1, Jupiter in 7, Saturnus in 10, Uranus in 6, Neptunus in 8, Pluto in 7.

- Systeem C: Zon in 10, Maan in 2, Mercurius in 10, Venus in 8, Mars in 2, Jupiter in 8, Saturnus in 10, Uranus in 6, Neptunus in 9, Pluto in 7.

- Systeem D: Zon in 9, Maan in 2, Mercurius in 9, Venus in 8, Mars in 1, Jupiter in 7, Saturnus in 10, Uranus in 6, Neptunus in 9, Pluto 7.

Als men dit hele rijtje naloopt zal men zien dat, in dit geval, maar één planeet steeds in hetzelfde Huis blijft staan, en dat is Uranus.

Omdat echter in alle gevallen de betekenis van de Huizen, alsook de duiding van de planeten daarin gelijk blijven, krijgt men de meest idiote situaties. We zien bijvoorbeeld hoe achter elkaar de Zon verhuist van 8, naar 9, naar 10. In alle gevallen zou die plaatsing dan een andere analyse opleveren.

Aangezien aanhangers van Huizensystemen stijf en strak plegen vol te houden dat 'hún' systeem het énig juiste is, zal men hier drie duidingen krijgen, die alle drie als de 'enig juiste' zullen worden bestempeld. Een in wezen absurde zaak, vandaar dat veel moderne, en kritische, astrologen zich van de Huizensystemen hebben afgewend en zich slechts bepalen tot alleen de posities van de planeten in de tekens, het MC en de Ascendant (want die zijn bij alle systemen gelijk!) en de onderlinge aspecten. Het merendeel van de astrologen gedraagt zich echter min of meer als struisvogels: het Huizenprobleem wordt door hen vrolijk genegeerd, terwijl zeer velen, vooral de beginners, er niet eens van op de hoogte zijn, omdat verreweg de meeste leerboeken het probleem niet noemen.

Ook omdat, en nu komt het eerste bezwaar kijken, de wiskunde van de Huizensystemen dermate ingewikkeld is, dat zeer velen niet kunnen volgen wat er precies aan de hand is.

Een derde probleem van het overgrote deel van alle Huizensystemen (en dat zijn er onderhand meer dan vijftig - ja heus! - waarvan ongeveer twintig serieus in gebruik) zijn de extra complicaties die optreden bij geboorten boven de poolcirkel. Op één moment van de dag namelijk, en dat is 18u00 Sterretijd, vallen op de poolcirkel Ascendant en MC samen. Dit heeft als consequentie dat de tussenliggende Huizen (10, 11 en 12 - en aan de andere kant: 4, 5 en 6) geheel verdwijnen! (Wat de andere helft betreft, daarvan zijn dan alleen de Huizen 1 en 7 nog beschikbaar, en elk beslaat... 180°!)

Sterker nog: de Ascendant 'slaat door' naar de horoscoopsector, rechts van het MC, waardoor eigenlijk de Huizenverdeling wordt omgekeerd... Ook wordt dan wel gezegd: de Ascendant wordt Descendant en Descendant wordt Ascendant...

Ook gebeurt het boven de poolcirkel dat er helemaal geen Ascendant meer is ...

Dit zijn problemen, die door het merendeel van de astrologen niet worden onderkend, en waardoor men uiterst zwak staat als het aankomt op verdediging van het gebruik van Huizen. Het is daarom eigenlijk beter de Huizen te negeren - ook dan immers is een vorm van horoscopie op te bouwen die heel goed voldoet.

Eén en ander neemt niet weg dat soms met behulp van de posities in de Huizen heel rake analyses te maken zijn. Men dient zich dan echter altijd af te vragen of dat ook had gekund met behulp van de analysemethoden zónder de Huizen.

Tot slot: de meest gebruikte Huizensystemen.

Verreweg het bekendste Huizensysteem is dat van Placidus, afkomstig van Placidus de Tito, een astroloog/theoloog/wiskundige uit de zeventiende eeuw. 80% van de astrologen in de Verenigde Staten gebruiken Placidus.

Eveneens veel gebruikt, vooral in Engeland en ook in Amerika (voor 10%) is het alleroudste Huizensysteem, het zogenaamde Ascendant-Equaal. Heel eenvoudig te construeren: steeds bij de Ascendant 30 graden optellen. Is iemands Ascendant bijvoorbeeld 15 graden Kreeft, dan wordt zijn tweede Huis 15° Leeuw, derde Huis 15° Maagd, enzovoorts. In dit Huizensysteem wordt het MC een zelfstandig zwervend punt dat dan in het tiende, maar ook in het negende, zelfs achtste, of elfde Huis kan staan.

In Duitsland, en ook in Nederland, wordt populair het 'Geburts Orter Haüser' systeem, een uitvinding van de Duitse astroloog (20ste eeuw) dr. Walter Koch. Dit systeem wordt daarom ook wel kortweg de 'Koch-Huizen' genoemd.

Twee bekende in de middeleeuwen ontwikkelde systemen zijn die van Regiomontanus en Campanus.

Een modern systeem zijn de APC-Huizen, vooral gepropageerd door de School van de Nederlander Ram. Typerend is dat het systeem van Koch werd gelanceerd als 'endgültig' (= het 'definitieve', alle problemen oplossende). De school van Ram echter beweert hetzelfde met zijn Huizen volgens het 'Ascendant Parallel Cirkel' systeem... Zoek het nu maar uit.Wie meer van Huizensystemen en hun problemen wil weten, leze het boekje : 'The Elements of House Division', geschreven door R.W. Holden, uitgave 1977, Fowler, London.

Na het lezen van een en ander is een veilige conclusie dat men wel uiterst voorzichtig moet zijn met de analyse van de planeten in de Huizen. De Huizen als velden zijn dus zeker dubieus. Er bestaan echter wel enige redenen om aan te nemen dat de Cuspen van de diverse Huizen-systemen als zelfstandig werkzame punten in de horoscoop wel enige waarde kúnnen hebben. Maar dat is nog een kwestie van langdurig en nauwkeurig onderzoek.

N.B.: De nieuwste theorie (zie 'spica', jaargang 3, Nr 1) luidt dat men verschillende Huizensystemen naast elkaar zou kunnen gebruiken, mits men voor elk een eigen toepassingsgebied, of 'invalshoek', aanneemt. Tijd-boogsystemen als van Placidus en Koch, bijvoorbeeld, zouden dan meer moeten worden bekeken op verschijnselen in de tijd, andere systemen meer op de verschillende vormen van psychologie en dergelijke. Op zich is dit een fraaie theorie, maar het zal buitengewoon moeilijk blijken die theorie te testen, laat staan in praktijk te brengen. Allereerst dient men dan de verschillende levensgebieden (zeer) duidelijk te definiëren - dát alleen al kan een jarenlange discussie opleveren - en dan zal maar moeten blijken of elk Huizensysteem ook een werkelijk toepassingsgebied heeft. Het is echter de vraag of de astrologie er geloofwaardiger door wordt. Door het naast elkaar gebruiken van verschillende huizensystemen met dito toepassingsgebieden wordt de horoscoopduiding er een waar men alle kanten mee uitkan - een bezwaar dat nu al, en veelal terecht, tegen de astrologie wordt aangevoerd.

Samenvatting & conclusie: de Huizen zijn geen velden. Geen velden, zoals die door Zon, Maan, Aarde en planeten worden uitgestraald, en elkaar aanvullen, afzwakken, versterken, en zo meer.

Lees de teksten die erop betrekking hebben, maar neem ze met een korrel zout en in andere momenten met een Siberische zoutmijn.

Om die reden vragen we aan de lezers om dingen, die volgens hen in het geheel niet met hún eerlijke waarheid stroken, aan ons mede te delen opdat we er de nodige wijzingen aan kunnen brengen.

Als extra hulp hebben we enkele verschillende systemen in ons programma verwerkt. Indien je dus een horoscoop-analyse van ons aankoopt, kan je die verschillenden systemen met elkaar vergelijken en de interpretaties lezen die enkel en alleen bij jou passen.

Advies wat de Huizen betreft: lees en vergelijk enkel en alleen de teksten van 'Gelijke Huizen' met die van 'Placidus'.

Bron: 'Handboek voor de beginneling astroloog' - Wolfgang Reinicke.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht