ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Vanaf de eindjaren '60 ontaardde het geweld op het witte doek en tv-scherm

Waren we in de jaren 70 dan ook al rijp voor het hedendaagse geweld ?
door Tsenne Kikke - woensdag 26 september 2018 20:23

Jarenlang was ik lid van AMORC geweest. Een vraag uit die tijd was: "Wie niet?"... Ik heb het nu wel over de beginjaren 1970.

Wegens het feit dat ik enkele dagen mijn pc niet kon gebruiken, nam ik het besluit om paperassen uit mijn verleden, die al jarenlang veel te veilig in kartonnen dozen waren opgeborgen, ietwat uit te dunnen. Zo werden de maandbladen van AMORC naar de doos 'Papier & karton' verbannen om eerstdaags definitief uit het huis te verdwijnen.

Toch vond ik er een tekst uit 1975 in, getiteld 'Zijn we rijp voor geweld?', die evengoed vandaag de dag zou kunnen geschreven worden, vind ik.

Toegegeven, misschien richt de inhoud ervan zich eerder tot de zogenaamde 'oude garde', en zullen veel jongere mensen er hun schouders voor ophalen en er dus geen boodschap aan hebben, gewoonweg omdat ze over 'modernere opvattingen' beschikken, eigen aan deze tijd.

Ouderwets, of niet: zoals je weet, kent het lichaam drie voedselbronnen, waarvan indrukken de meest belangrijke zijn, beweerde Gurdjieff. En, om die reden vond ik het oppourtuun om die tekst op deze website te plaatsen, vooraleer dat maandblad van de hand te doen. In elk geval, beste lezer, lees de woorden, en vorm er jouw eigen meningen over...

Zijn we rijp voor geweld?

De amusementsprogramma's op de televisie vormen het uitgangspunt van een pennenstrijd in de pers en andere media. Deze controverse concentreert zich vooral op de vraag, of het onderwerp van televisiefilms de extreme misdaad niet juist weer in het leven roept. We overdrijven echt niet als we zeggen, dat er praktisch in elke televisiefilm minstens een moord gebeurt. Sommige films zijn gewoon een aaneenschakeling van moorden.

Moord is geen noodzakelijk bestanddeel van de tekst en de eigenlijke opvoering. In de meeste gevallen laat men de sluipmoord, het neerschieten, neerknuppelen, wurgen, martelen, verdrinken, enzovoorts, tot in de kleinste bijzonderheden zien. Wie nu de vijftig gepasseerd is zal zich nog wel de tijd herinneren, dat de censuur van Hollywood verbood te laten zien, dat een mes in het lichaam gestoken werd, dat een kogel in het vlees van een slachtoffer doordrong. Het werd het publiek bespaard om te zien hoe het slachtoffer gewelddadig neergeslagen werd. Nu echter ziet men het slachtoffer, terwijl het bloed uit zijn wonden stroomt. In dergelijke beelden schuilt een krachtige, niets ontziende realiteit.

Dit zogenaamde realisme wordt aangemoedigd door de toegeeflijkheid van deze tijd. Godslasterlijke taal en seks in de films verdedigt men door te stellen dat ze deel van bet leven uitmaken. Er wordt ons gezegd dat we rijp moeten zijn, dat we oog moeten hebben voor de wisselvalligheden van het leven en niet moeten proberen ze te verdoezelen of te ontwijken.

Over het geheel genomen is dat geen redelijk argument. Het houdt geen rekening met de gevoelens van normaal fatsoen van de enkeling. De mens heeft zeer zeker functies, die zo intiem en persoonlijk zijn, dat ze, ook al zijn ze dan realiteit, toch niet publiekelijk vertoond behoren te Worden. Door de hele geschiedenis heen lezen we over persoonlijke ongelukkige ervaringen door voorvallen, die afgrijselijk, verdorven of obsceen waren. Maar het is toch niet nodig die dingen zo uit te beelden, alleen maar om te bewijzen dat ze bestaan.

De moraal is geen geschenk van uit den hoge. Het is een gevoel van rechtschapenheid dat de individuele mensen hebben en dat de ethische waarden en terminologie belichaamt van de maatschappij waarin zij leven.
We kunnen dus zeggen, dat de moraal hoofdzakelijk gevormd wordt door de omgang met anderen en door onze omgeving.

Als gewelddaden onder het mom van amusement worden tentoongesteld, compleet met alle gruwelijke details, dan heeft dat uitwerking op het bewustzijn van het individu. Het komt zover, dat hij nauwelijks of helemaal geen aanstoot meer neemt aan hetgeen hij ziet, vooral wanneer hij niet in de gelegenheid is geweest een moraal op te bouwen, die zich verzet tegen wat hij te zien krijgt. Zo iemand is er gewoon RIJP voor, om geweld als een manier van leven te aanvaarden. Het wekt niet langer afkeer in hem op, en ook geen tegenzin om er naar te kijken.

Als gelijksoortig voorbeeld kunnen we de Romeinen aanhalen ten tijde van hun verval. Om de talloze werklozen ontspanning te verschaffen en hen een mogelijkheid te bieden om hun eigen ellende te ontvluchten, traden zwaardvechters voor het publiek op. Door voortdurend naar dergelijke barbaarse opvoeringen te kijken, nam het gevoel van walging en afkeer bij de mensen steeds meer af. Door die gevechten in de arena raakten zij tenslotte zo gewend aan het afslachten van mensen en dieren, dat zij steeds weer om meer van zulke offers vroegen. Dat had tot gevolg, dat elk gevoel van medelijden verlamde.

De makers van die televisiefilms praten dat geweld ook goed, door te beweren dat er een moraal in zit. De schuldigen worden bijna altijd opgespoord en door de wetten van de samenleving gestraft. Zo'n slot is gewoonlijk erg kort en volgt na een hele serie gewelddadigheden. Bovendien laat men zo'n bestraffing gewoonlijk zien als een overhoop schieten, als wéér een bloedbad. Die misdaden laten alle mogelijke manieren zien waarop - en wapens waarmee - men iemand van het leven kan beroven en ook het betrekkelijke gemak waarmee een misdaad gepleegd kan worden.

In de annalen van de criminologie is het ai een feit, dat bepaalde afschuwelijke misdaden zijn voortgekomen uit het zien van soortgelijke voorvallen op het scherm. Mensen met een onevenwichtige of lage mentaliteit zijn erg vatbaar voor dergelijke visuele suggesties. Zij hebben vijanden, of verbeelden zich dat zij die hebben, en wat zij daar zien afspelen doet hen een manier aan de hand om zich van hun vijanden te ontdoen.

Als, zoals opvoeders beweren, televisie een medium is dat een positieve bijdrage aan de opvoeding kan leveren door tegelijkertijd het zicht en het gehoor aan te spreken - wat in vele gevallen inderdaad waar is - dan is zeer zeker ook het tegenovergestelde waar; dan is het negatieve effect op hen, die maar weinig zelfbeheersing hebben, al even sterk.

Het valt niet te ontkennen, dat wanneer het grote publiek het geweld zomaar voorgeschoteld krijgt, en pornografie wordt toegelaten, de menselijke geest dat allemaal als deel van de maatschappelijke orde gaat beschouwen. Het bewustzijn wordt er in ieder geval niet door gesterkt om er maatregelen tegen te nemen.

De menselijke waardigheid is niet ontstaan doordat de mens steeds maar heeft toegegeven aan de dierlijke aspecten van zijn natuur. We zijn dieren, maar we hebben ook de MACHT om verder te reiken - d.w.z. dat we een niveau kunnen bereiken dat ver boven de primitieve impulsen van ons wezen ligt.

Geen gebruik maken van deze MACHT staat gelijk met het opofferen van alles wat de mensheid getracht heeft te bereiken door zich te verheffen boven de wreedheid van zijn voorouders uit de eerste dagen van het bestaan van de mensheid.

- Auteur: Ralph M. Lewis -

Natuurlijk zullen velen zeggen: "Och, je moet er boven staan! Tenslotte is het maar film, en dus niet echt," en zo meer. Tevens kunnen die mensen nog meer redenen/excuses aanreiken teneinde zichzelf te rechtvaardigen. Maar, daar gaat het niet om! Wel, over de kwaliteit van indrukken die we bewust - of, meestal totaal onbewust - in onszelf toelaten, waardoor we er niet enkel en alleen ons brein mee voeden, maar ook iets in ons innerlijke zelf, misschien.

Nawoord: en dan verschieten mensen, die aan Zelfkennis doen, dat de 'DO' van het luchtoctaaf in henzelf geen doorgang vindt...

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro - maar, hoe meer nulletjes achter het cijfer 5 hoe beter! :-) Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: als je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het natuurlijk ook volledig gratis, zolang deze website blijft bestaan. Denk daarbij: "Dankzij die enkele sponsors..." :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht