ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zal de mens nog deze eeuw aan tijdreizen kunnen doen?

Reizen naar het verre verleden, of naar de nabije toekomst, is een droom die Ronald Mallett graag zou willen verwezenlijken.
door Tsenne Kikke - woensdag 21 maart 2018 14:42

De nu 70-jarige professor Ronald Lawrence Mallett is een theoretisch natuurkundige met slechts één droom, namelijk: reizen in de tijd. Sinds 1975 geeft hij Natuurwetenschap in de universiteit van Connecticut. Hij is vooral bekend door zijn wetenschappelijk onderzoek naar en zijn standpunt over de mogelijkheid van tijdreizen.

Geïnspireerd door een comic book versie van H.G. Wells 'The Time Machine', werd Mallett voor de rest van zijn leven gedreven door het idee terug te kunnen reizen in de tijd om het leven van zijn vader te redden, die op 33-jarige leeftijd aan longkanker overleed op een moment dat Ronald slechts 11 jaar oud was.

In 1973 toen hij 28 jaar oud was, verkreeg Mallett zijn Ph.D. aan Penn State University. Ook dat jaar was hij de laureaat van de 'Graduate Assistant Award for Excellence in Teaching'.

Hij is al een aantal jaren bezig met het maken van plannen voor een werkende tijdmachine. Zijn onderzoek heeft als basis Albert Einstein's relativiteitstheorie. Hij schreef er ook een boek over, getiteld: 'Time Traveler: A Scientist's Personal Mission to Make Time Travel a Reality', en gepubliceerd in 2006. Bij het schrijven werd hij geholpen door auteur Bruce Henderson.

In 2006 verklaarde Mallett dat hij dacht dat men het in deze eeuw voor elkaar zou krijgen om naar het verleden te reizen. Bovendien beweerde hij toen dat hij op het punt stond om daadwerkelijk een echte tijdmachine samen te stellen. Ondertussen zijn we 12 jaar verder en is hij er nog niet in geslaagd.

Volgens hem laat Einstein's relativiteitstheorie ons toe om tijd en ruimte te manipuleren. Om dat te verwezenlijken, werkt Ronald met licht, met laserlicht. Wel geeft hij toe dat men nog geen levend wezen, zoals een mens, naar het verleden kan terugsturen, maar informatie wel. Hoe dat gebeurt, legt hij hieronder uit met behulp van een lepeltje, een tas gevuld met koffie, en een koffieboon.

Welnu, omdat tijd en ruimte met elkaar onlosmakelijk verbonden zijn, zal er iets met tijd geschieden indien je ruimte manipuleert, en omgekeerd. Indien je dus de lege ruimte hard genoeg beroert, zal tijd - als gevolg van de gecreëerde vortex - worden verbogen - en, indien je verleden-heden-toekomst op één lijn plaatst, zal deze lijn dermate kunnen worden omgebogen dat het een bocht maakt en tot een lus wordt omgezet - met als gevolg, dat men vanuit het heden kan vertrekken om via het verleden de toekomst te bereiken - en, eenmaal daar belandt, zou men in staat zijn om terug in het heden aan te komen - of, om opnieuw naar het verleden te gaan.

Eenvoudig geïllustreerd... Neem gewoonweg een blad papier. Schrijf geheel onderaan het woordje 'Verleden', in het midden het woordje 'Heden' en geheel bovenaan: 'Toekomst'. Neem nu dat blad vast en verbuig het opdat er een cirkel wordt gevormd, en boven en beneden elkaar aanraken.

Einstein schiep twee theorieën: één, die met ruimte-tijd te maken had, en één, dat zich met zwaartekracht bezighield, waarin hij beweerde dat zwaartekracht tijd zou kunnen vertragen. De speciale en algemene relativiteitstheorie uit 1905 en 1916 zijn inmiddels gangbare modellen, en staan in het hart van de moderne natuurkunde.

In navolging van Newton voorspelde Einstein dat licht door zwaartekracht wordt beïnvloed. De wetten van Newton voorspelden dus ook dat licht zou buigen onder invloed van die zwaartekracht. Alleen, Einstein stelde dat deze buiging twee keer zo sterk moest zijn.

Einstein's algemene relativiteitstheorie stelde ook dat wanneer je sneller reist, de tijd relatief steeds langzamer zal lopen. Reis je bijvoorbeeld met 85 procent van de lichtsnelheid, dan gaat de tijd twee keer zo langzaam. En, in de buurt van de lichtsnelheid staat de tijd bijna stil.

Wat zwaartekracht betreft: indien je een atoomklok op zeeniveau plaatst, en een andere op de top van een hoge berg, zal je vaststellen dat die klok van beneden veel trager zal werken, omdat de klok bovenaan veel verder verwijderd is van het middelpunt van de Aarde waar het zwaartekrachtveld dan ook zwakkerder is.

Anders gezegd: zwaartekrachtvelden kunnen tijd vertragen, en hoe sterker het zwaartekrachtveld is, hoe meer de tijd wordt vertraagd. En, ook licht kan tijd vertragen - hetgeen vreemd is, omdat enkel en alleen massa te maken heeft met zwaartekracht. Licht op zichzelf heeft geen massa, maar het energetische deel ervan oefent wel een zwaartekrachtveld uit.

Normaliter denken we dat zwaartekracht trekt of duwt, maar dat is een illusie. Zwaartekracht verbuigt ruimte. Neem een rubberen vel, die van een trampoline, bijvoorbeeld, en een bowlingbal die je op dat vel legt. Denk het vel weg, vervang het door lege ruimte en de bal door de Zon. Indien je de bal op het vel plaatst, zal dat vel buigen en meeveren.

Als je voordien op datzelfde vel een knikker hebt geplaats, wat zal er dan mee gebeuren van zodra je de bowlingbal in het midden van dat rubberen laken legt? Juist! De knikker zal naar de bal rollen.

We hadden dat vel weggedacht - of, maak dat rubberen vel onzichtbaar. Indien je nu de knikker naar die bal ziet toerollen, wat zou je dan denken?  De kans is groot, dat je zou concluderen dat de bal de knikker heeft aangetrokken, omdat je dat rubberen vel niet meer ziet, nietwaar? En het is dat wat Einstein beweerde: de Zon verbuigt al de ruimte rondom zich. De Aarde is de knikker, en beweegt zich rondom die Zon in een spoor van verbogen ruimte.

En, zoals reeds werd vermeld, wordt tijd verbogen van zodra men de ruimte verbuigt. Wat je ruimte ook aandoet, het zal tijd beïnvloeden. Het verbuigen van tijd wordt voor ons aanschouwelijk gemaakt door de trager werkende klok.

Natuurlijk wordt er niet met koffie en koffiebonen gewerkt, maar met neutronen, en die kan men wel zien bewegen indien men de onzichtbare lege ruimte met laserlicht (het lepeltje) beroert. En als die lege ruimte heel snel wordt beroerd, zal men tegelijkertijd de tijd beroeren.

Maar, indien je er meer van aan de weet wenst te komen, zou je zijn boek moeten lezen.

Zal de mens ooit in staat zijn om aan tijdreizen te doen? Ik weet het niet, maar het doet me wel denken aan een uitspraak van de Canadees-Amerikaanse astronoom en wiskundige Simon Newcomb, die in 1902 aan de hand van wetenschappelijke argumenten beweerde dat mensen nooit in staat zouden zijn te vliegen met toestellen die zwaarder zijn dan de lucht. Enkele weken later verhieven de gebroeders Wright zich in die lucht.

Het idee alleen al van de mogelijkheid om naar de toekomst te kunnen reizen, schept vele voordelen. Stel je maar eens voor dat je een toekomstige aardbeving of tsunami zou kunnen voorspellen, omdat je de gegevens uit die toekomst hebt gehaald.

Astraal reizen

Ikzelf ben al jarenlang door tijdreizen gefascineerd geweest, en zelfs een unieke techniek aangeleerd, die het misschien mogelijk zou maken, met de nadruk op 'misschien'. Ik zou dus in staat zijn om iemand in de toekomst te brengen. Niet fysiek natuurlijk, maar via een mentale projectie, waarbij het fenomeen 'astraal reizen' wordt toegepast. Alleen moet ik er dan wel voor zorgen dat mensen niet in hun verbeeldingswereld terechtkomen...

Wat ontbreekt, zijn de nodige financies, een werkruimte, en 'proefkonijnen': mensen, die bereid zijn om zo'n reis te willen ondergaan, en dus eveneens bereid zijn ervoor te betalen - want, hoe graag ik het ook zou willen, kan ik het me niet veroorloven om er gratis en belangloos tijd en energie in te investeren.

Bovendien wens ik enerzijds personen met de juiste ingesteldheid aan te trekken, en anderzijds heb ik over de jaren heen met schade en schande geleerd, dat indien je de mens iets gratis geeft hij het niet ten volle zal kunnen appreciëren.

Interesse? Ga naar de website van DIMschool vzw - of, klik op deze link.

En?... Vind je deze Spiritualia website ietwat interessant?...

Interessant genoeg om die te sponsoren; dankzij een bijdrage van 2 euro/maand, zijnde: 24 euro? Meer mag ook, natuurlijk! Laat het ons in elk geval weten door naar 'Berichten' te gaan, - of, door op deze link te klikken. Alvast bedankt - want, daarmee blijft Spiritualia online!

En, indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

___________________________________________________________________________________________

Tijdelijke Actie!

Al wie deze website reeds heeft gesponsord - en, eenieder die deze week (17/3 tot 24/3) een financiële bijdrage levert, kan via Skype (eender wanneer in de toekomst) een volledige uitleg verkrijgen over hoe je met tattwas zou moeten werken! Zaken, die je nergens, maar ook nergens zult kunnen lezen, of horen, gegarandeerd. Duurtijd: 45 tot 60 minuten. Praat met jezelf, en zeg het voort! :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht