ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Relativiteitstheorie van Einstein onderuit gehaald?

Naar het schijnt hebben CERN-wetenschappers ontdekt dat men ervoor kan zorgen dat neutrino's zich sneller dan de snelheid van het licht kunnen voortbewegen.
door Tsenne Kikke - vrijdag 23 september 2011 12:32

Wetenschappers in Zwitserland hebben deeltjes snelheden laten afleggen die boven de lichtsnelheid liggen. Als hun ontdekking klopt, ondermijnt dat de relativiteitstheorie van Albert Einstein. Die ging ervan uit dat niets sneller kan reizen dan het licht.

De wetenschappers van het Europese onderzoeksinstituut CERN in Genève zijn verbaasd over hun eigen metingen. "Het gevoel dat de meeste mensen hebben is dat dit niet kan kloppen, dat dit niet waar kan zijn," zei James Gillies, woordvoerder van het CERN. De uitkomsten van de meting worden door het CERN dan ook nog niet als officieel uitgegeven.

De verblufte wetenschappers hebben collega's in Japan en de Verenigde Staten gevraagd hun metingen onafhankelijk te verifiëren of theorieën aan te dragen die de gemeten snelheden kunnen verklaren. In Amerika is enkel en aleen Fermilab, nabij Chicago, daartoe in staat.In Japan kan de test ook worden nagedaan, hoewel met vertraging, omdat het land nog steeds kampt met de naweeën van de ramp met een kerncentrale in maart. Tot die tijd durven ze het bij CERN niet aan te spreken van een ontdekking.

"Als het waar is zou dit zo'n sensationele ontdekking zijn dat men er uiterst zorgvuldig mee moet omgaan," zei John Ellis, een theoretisch natuurkundige van het CERN die niet bij het onderzoek betrokken was.

Volgens de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein kan in het luchtledige niets zich sneller voortbewegen dan het licht, zijnde 299,792 km/seconde. Zijn beroemde Emc2 vergelijking staat voor energie is gelijk aan de massa maal de lichtsnelheid in het kwadraat.

De snelheden werden waargenomen in een straal neutrino's die vanuit een deeltjesversneller in Genève op een laboratorium in Italië, 730 kilometer verderop, werd afgevuurd. Een neutrino is een fundamenteel, ongeladen deeltje, dat nauwelijks in interactie gaat met andere deeltjes en een verwaarloosbaar kleine massa heeft. De neutrinodeeltjes zijn overal - de zon produceert er zoveel als een bijproduct van nucleaire reacties dat op dit moment alleen al meerdere miljarden neutrinodeeltjes door uw oog passeren. De neutrino's, waarover sprake is, zouden hierbij zestig nanoseconden sneller zijn gegaan dan de lichtsnelheid van ongeveer driehonderdduizend kilometer per seconde.

Dit lijkt heel weinig, maar volgens Frank Linde, directeur van het Nikheft, nationaal instituut voor subatomaire fysica, is deze 60 nanoseconden - oftewel: 60 miljardste van een seconde - meer dan de foutmarge van 10 nanoseconden die wetenschappers instelden voor deze metingen. In 2007 werden er bij Fermilab ook al hogere snelheden gemeten, maar deze vielen nog binnen de foutmarge.

Omdat deze formule een fundament is in de theoretische natuurkunde, heeft deze mogelijke ontdekking grote invloed op de hele natuurkunde. Het zal de wereld van de wetenschap doen daveren.

Maar, volgens de bestaande en algemeen aanvaarde E=mc2 formule is dit verschijnsel dus totaal onmogelijk. Om het eenvoudigweg uit te leggen: van zodra men de lichtsnelheid verhoogt, neemt de massa toe. Deze toeneming creëert een soort van wrijving, met als automatisch gevolg dat alles terug wordt afgeremd.

Alles in de wereld van de kosmos, en dus ook in die van Moeder Natuur, streeft naar het herstel evenwicht - en, in de meeste gevallen: naar zelfbehoud.

Voor de Eclecticus: In bovenstaand YouTube-filmpje was het interessant te aanhoren dat men vooruitgang heeft geboekt in de studie van antimaterie. De massa van het antiproton werd met zeer veel precisie gemeten. Men stelde vast dat de massa van de antiprotonen gelijk is aan de protonmassa.

Elk deeltje materie heeft een tegengesteld antimateriedeeltje. Bij het ontstaan van het heelal waren er evenveel deeltjes materie als antimaterie aanwezig. Maar net na de Big Bang verdween de antimaterie in haar geheel, ons in een wereld van materie achterlatend.

Nu tracht men een beter idee te verkrijgen van die antimaterie. Of ze daar ooit in zullen slagen? De kans is enorm klein, zo niet onmogelijk. De materie maakt deel uit van Wereld 48; antimaterie behoort Wereld 24 toe. Toch kunnen ze er in slagen om er een hypothetische voorstelling van te maken; een iets, waar ik echt naar uitkijk.

Een andere mogelijk natuurlijk is, dat antimaterie eerder deel uitmaakt van Wereld 12 en dat Wereld 24 de lijmstof is tussen onze wereld en de hogere. Dit betekent dan ook dat men ooit contact zou kunnen maken met de zogenaamde 'grenslijn' tussen Wereld 48 en Wereld 24, net zoals wijzelf contact kunnen maken met dat 'iets' in onszelf. Wie weet!?

Tenslotte is de kans groot dat CERN over instrumentaria beschikt die de snelheid van het licht iets nauwkeuriger kan meten dan voorheen. Met andere woorden: de bestaande grens wordt met 60 nanoseconden verlengd. Afwachten dus...: een jaar, naar het schijnt.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht